Şehir bilmeceleri, yöresel bilmeceler, illere göre bilmeceler

Şehir bilmeceleri, yöresel bilmeceler, illere göre bilmeceler, ERZURUM BİLMECELERİ, MUĞLA BİLMECELERİ

Şehir bilmeceleri, yöresel bilmeceler, illere göre bilmeceler

Şehir bilmeceleri, yöresel bilmeceler, illere göre bilmeceler

Şehir bilmeceleri, yöresel bilmeceler, illere göre bilmeceler.


İllere göre bilmeceler için tıklayabilirsiniz.

ERZURUM BİLMECELERİ

MUĞLA BİLMECELERİ

GÜMÜŞHANE BİLMECELERİ

Şehir bilmeceleri, yöresel bilmeceler, illere göre bilmeceler

ERZURUM BİLMECELERİ

Ak tavuk suya dalar (Pirinç)

Geldi bişe konak oldu (Çadır)

Ateşi yakar, pekmezi akar (Çıra)

Atlayarak yürür, patlayarak ölür (Pire)

Atlı kantar, et tartar (Küpe)

Beti giderim o gider (Gölge)

Bir küçücük mil taşı dolanır dağı taşı (Göz)

Bir yerinden girilir, üç yerinden çıkılır (Gömlek)

Biz biz idik, Otuziki kız idik, Ezildik, büzüldük Bir duvara dizildik (Dişlerimiz)

Canlı gider, cansız kovalar (Araba)

Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane (Nar)

Çarşıdan alınmaz, mendile konulmaz, tadına doyulmaz (Uyku)

Çıngıllı hamam Kurnası tamam Bir gelin aldım Babası imam (Saat)

Dalda durur, elde durmaz (Kuş)
ocuk bilmeceleri resimli, espirili bilmeceler, anaokulu bilmeceleri, zor  bilmeceler, bilmeceler ve cevapları, espirili bilmeceler
Dam üstünde kalaylı tas (Ay)

Derisi var, kanı yok (Körük) 

Elde yapılır, ette asılır (Küpe)

Ey melez melez tandır başına gelemez gelse geri dönmez, kayadır, taştır, bunu bilmeyenin avradı boş olur (Elmas)

Gece gider üşümez, gündüz gider üşenmez, beline kuşak kuşanmaz (Nehir)

Her eve anahtarsız girer (Rüzgar)

Hey ne idim ne idim, Samur kürklü bey idim, Felek bent şaşırttı, Kızgın küle düşürdü (Kestane)

İçi ateş, dışı taş biri kuru, biri yaş (Dünya)

İki arkadaş birbirini kovalar (Gece-Gündüz)

İki merek, bir direk (Burun)

Kara kaşık, duvara yapışık (Kırlangıç)

Karanlık kapının kurdu, Vurdu kapıyı kırdı, Biri içeri girdi İkisi kapıda durdu (Hırsız)

Küçük mezar Dünyayı gezer (Ayakkabı)

Mavi atlas İğne batmaz makas kesmez terzi biçmez (Gökyüzü)

Min min minare, dibi daire, yüzbin çiçek bir lale (Ay, gök, yıldızlar)

Ninenin etekleri, süpürür sokakları onay yatar iki ay kalkar feneri yakar (Ateş Böceği)

O odanın içinde oda onun içinde (Ayna)

Üstü çayır biçerem altı göze içerem (Koyun)

MUĞLA BİLMECELERİ

1. Alçacık yerden kar yağar
(Değirmen)

2. Atın gerisi Çamın yarısı Koyun derisi Anan önünde sallanan nedir
 (Elek)

3. Kendi ağaçtan Dişleri taştan
 (Gem Döven)

4. Dedem deve  Girmez eve Kes başını Girsin eve
 (Şemsiye)

5. Sabahtan kalktım Çatal kuyuya düştüm
 (Pantolon)

6. Yan yatar Ot atar
 (Tırman)

7. Baldan tatlı Baltadan ağır.
(Uyku)

8. Ortası yanar, Yanları kaynar Üstüne bir kuş konmuş, Ağzından kan damlar
(Mantar)

9. Bizim bir mozi var Bir burnu kırk gözü var.
(Çarık)

10. Ebemin elinde Ağzı belinde.
(yayık)

11. Su verdim ipe Şişti sıpa.
(Kabak)

12. Bir küçük kumbara Tahıl taşır ambara.
(kaşık)

13. Allah yapar yapısını Kullar açar kapısını.
(SuKabağı)

bilmeceler ve cevapları, espirili bilmeceler, bilmece bildirmece, komik bilmeceler, ilginç bilmeceler.

14. Alaca bulaca Serptim yamaca.
(Lobiya, Fasulye)

15. Tarlada biter Makine biçer Sabahtan sabaha Yüzümü öper.
(Peşkir, Havlu)

16. Bir sinide iki tavuk Biri sıcak, biri soğuk.
(Güneş, Ay)

17. Tasa bastım tereğe çıktım Beş kardeş bir duvara çalışır.
(Üzengi)

18. Anası tokmak, Babası ince. Kızı gider gelmez, Oğulları yatar kalkmaz.
(Soba, Boru, Duman, Güğüm)

19. Kara öküz yatar Ayağı yere batar.
(Pazı)

20. Sarıdır sarkar Düşeceğim diye korkar.
(Ayva)

21. Karşıdan baktım bir taş Yanına vardım Dört ayak bir baş.
(Kaplumbağa)

22. Alçak dağdan kar yağar.
(Değirmen)

23. Benim bir bağım var Yılda otuz salkım üzüm verir Akı yenmez, karası yenir.
(Oruç)

24. Bir öküzüm var belinden işer.
(Yayık)

25. O yanı yaprak bu yanı yaprak İçinde bir avuç toprak.
(Kete)

26. Dal üstünde al yanak. İnanmazsan ye de bak.
(Elma)

27. Altı taş, üstü taş İçinde bin bir baş.
(Hamam)

Çocuk bilmeceleri, çocuk bilmeceleri ve cevapları, çocuk bilmeceleri resimli,  espirili bilmeceler,

28. Benim üç öküzüm var, Biri gider gelmez, Biri yatar kalkmaz Birisi de yer doymaz.
(Ateş, Duman, Kül)

29. Kıllı ağzını açtı Çıplak içine kaçtı.
(Çorap, Ayak)

30. Mantosu yeşil Elbisesi kırmızı Bilin bakalım Bu kimin kızı.
(Karpuz)

31. Gelin bize Koyayım altınıza.
(Minder)

32. Eğrisi var düzü var Karnından gözü var.
(Soba)

33. Altı yaş üstü kuru.
(Mektup Pulu)

33. Bay ola baykuş ola Baykuşlara eş ola Sekiz ayak dört boynuz Bunu kim bilmiş ola.
(Kutan, Pulluh)

34. Bir küçük mağara İçi dolu çağla.
(Ağız ve Dişler)

35. Abdest alır namaz kılmaz Cemaatten geri kalmaz.
(cenaze)

36. Karadır kaplan değil. Sarıdır safran değil. Boynuzludur koç değil. Kanatlıdır kuş değil.
(Pepela, Kelebek)

37. Arap atlanır, Keçe katlanır, Kum bulanır, Kuyruk dolanır.
(Kuymak)

38. Dağdan gelir taştan gelir Yularsız bir aslan gelir.
(Sel)

39. Biz biz idik Otuz iki kız idik Ezildik büzüldük Bir duvara dizildik.
(Dişler)

40. Mavi atlas iğne batmaz. Makas kesmez terzi biçmez.
(Deniz, Gökyüzü)

41. Havada uçar kanadı yok Şekere benzer tadı yok.
(Kar)

42. Bir küçücük fıçıcık İçi dolu turşucuk.
(Limon)

43. Biz biz idik, Yüz binlerce kız idik Gece oldu dizildik, Sabah oldu silindik.
(Yıldızlar)

44. Sarı öküz yatar Kara öküz kalkar.
(Ateş)

45. Sıra sıra söğütler Bir birini öğütler.
(Diş)

46. Buradan baktım ne çok Yanına vardım hiç yok.
(Duman)

47. Dumanı tüter İsterse gider Balık değildir Denizde yüzer.
(Gemi)

48. Çarşıdan alınmaz Mendile konulmaz Tadına doyulmaz.
(Uyku)

Çocuk bilmeceleri, çocuk bilmeceleri ve cevapları, espirili bilmeceler, bilmece nedir

49. Yol üstünde kilitli sandık.
(Mezar)

50. Yedi delikli tokmak Bunu bilmeyen ahmak.
(Kafa)

51. Her insanda bir tane Türkiye’de iki tane.
(Boğaz)

52. Kalbur gibi gözleri var Bey sofrasında izi var.
(Bal)

53. Ah ne idim ne idim Sahralarda bey idim Felek beni ne etti Beli bağlı kul etti.
(Süpürge)

54. Ah umutlar umutlar Göz nurundan bulutlar Ayaklarından emer Tepesinden yumurtlar.
(Buğday)

55. Kat kattır ama katmer değil Kırmızıdır ama elma değil.
(Soğan)

56. Yağmur yağar kar dizde Ne istersen var bizde.
(Lokum)

57. Dağdan gelir dağ gibi Kolları budak gibi Eğilir secdeye Bağırır oğlak gibi.
(Çıkrık)

58. Dört asma, Dört basma İki dikme Bir sallama.
(İnek)

59. Kum kaynar kuyruk sallar.
(Yemek, Kepçe)

60. Koca karı kız gibi. Kıçı domates gibi. On araba odun yaktım Yine kıçı buz gibi.
(Lamba)

61. Çit çiti hamam Kurması tamam Bir gelin aldım Babası imam.
(Saat)

62. Bu benim öz oğlum, ama ben onun babası değilim.
(Kadın)

63. Ha melemez melemez Ocak başına gelemez.
(Yağ)

ÇOCUK BİLMECELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Sayfa: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 TÜMÜ

Çocuk bilmeceleri, Komik bilmeceler, Zor bilmeceler, Kolay bilmeceler, İlginç bilmeceler, Zeka-matematik bilmeceleri, Şaşırtıcı-saçma bilmeceler

ÇOCUK BİLMECELERİ, KOMİK BİLMECELER, ZOR BİLMECELER, KOLAY BİLMECELER, İLGİNÇ BİLMECELER, MANTIK BİLMECELERİ, ZEKA BİLMECELERİ, MATEMATİK BİLMECELERİ, ŞAŞIRTICI BİLMECELER, SAÇMA BİLMECELER, MANİLİ BİLMECELER, HAYVANLARLA İLGİLİ BİLMECELER

Bilmece, Bilmeceler, Çocuk bilmeceleri, Komik bilmeceler, Zor bilmeceler, Kolay bilmeceler, İlginç bilmeceler, Zeka bilmeceleri, matematik bilmeceleri, Şaşırtıcı bilmeceler, saçma bilmeceler, Manili bilmeceler, komik bilmeceler, resimli bilmeceler, , eski bilmeceler ve tekerlemeler, zor bilmeceler, klasik bilmeceler, bilmece, bilmeceler, ZEKA GELİŞTİREN BİLMECELER, zor bilmeceler, anaokulu bilmeceleri, zeka bilmeceleri, büyükler için bilmeceler, eski bilmeceler, resimli bilmeceler, zor bilmeceler ve cevapları 2019, uzun bilmeceler, zor bilmeceler ve cevapları 2019, zor bilmeceler ve cevapları 2016, zor bilmeceler ve cevapları 2019, zor bilmeceler uzun, mantık bilmeceleri, bilmeceler ve cevapları komik, cevaplı bilmeceler, dünyanın en zor bilmecesi cevabıyla, büyükler için bilmeceler, zor bilmeceleri, mantık bilmeceleri, bilmece soruları ve cevapları, zeka bilmeceleri kısa, komik zeka bilmeceleri, mantık bilmeceleri kısa, eski bilmeceler ve cevapları, eski bilmeceler komik, eski bilmeceler ve tekerlemeler, zor bilmeceler, klasik bilmeceler, zeka bilmeceleri, akıllı bilmeceler ve cevapları

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2019, 07:59
YORUM EKLE
YORUMLAR
seher varan
seher varan - 3 ay Önce

çoooooook saçma