12.05.2021, 23:55

Bir Ahıska, bir Kazak, bir Özbek, bir Uygur Türk’ü ve ben...

Bir Ahıska, bir Kazak, bir Özbek, bir Uygur Türk’ü ve ben...

2015 yılı Ramazan Bayramında  akademik bir toplantı için Altay ellerindeydik. Orada Ahıska Türklerinden bir taksi şöförü beni bir Kazak, bir Özbek ve bir Uygur Türk’ü ile tanıştırdı. Uzun yıllar birbirine hasret dostların kucaklaşması gibi birbirimize sarılıp bayramlaştıktan sonra biraz sohbet ettik. Sohbette konuşulanlar yazılsa roman olur. Sohbetin etkisiyle yürekten kâğıda dökülebilen birkaç dize..

GURBETTE BAYRAM


Hicran garibanın alında yazı
Kömürden de kara gurbette bayram
Özden göze akan ince bir sızı
Kapanmayan yara gurbette bayram
                              Gurbette Bayram

Keder bir sıradağ, kader pek yaman
Çile alev alev, dert duman duman
Yürek yangın yeri, umutlar orman
Küllenen sigara gurbette bayram
                              Gurbette Bayram

Sılasından uzak boynu hep bükük
Hayalleri yıkık, düşleri yıkık...
Duygular virane, kalp kırık dökük
Perişan manzara gurbette bayram
                              Gurbette Bayram

Bir çift söze hasret taydaşlarıyla...
Uzakta bacısı, gardaşlarıyla...
Oluk oluk akan gözyaşlarıyla
Donatılan sofra gurbette bayram
                              Gurbette Bayram

Ayrılık dert üfler yürek közüne
Özlem acıları saplar özüne
Çaresizlikleri vurur yüzüne
Haykıra haykıra gurbette bayram
                              Gurbette Bayram

Gezer adım adım gurbet elleri
Garibanlar öder zor bedelleri
Yüce Yaradan’a açar elleri
Hıçkıra hıçkıra gurbette bayram
                              Gurbette Bayram

Titrer sesi birden söz ortasında
Sanki kalmış gibi buz ortasında
Donuk düşünceler yaz ortasında
Fırtınayla bora gurbette bayram
                             Gurbette Bayram

Ülkeler aşırır yokluk, sefalet
Sanki sürgün yeri yoksula gurbet
Vatana, bayrağa, ezana hasret...
Hasret sıra sıra gurbette bayram
                              Gurbette Bayram

Dur/bilmez ne yapsın bu yaştan sonra?
Canlanır gözünde herbir hatıra
Türkü türkü yine depreşir yara
İnleyen tanbura gurbette bayram
                              Gurbette Bayram

Gorno Altaysky, 17.07.2015
Bayram DURBİLMEZ

Yorumlar (0)