09.12.2021, 18:49

Bir Atsız Varmış

İnsanoğlu tarihi süreç içinde millet olmaya çalışan bir topluluk olmuş fakat hepsi millet olamamıştır.

Çünkü milleti oluşturan maddi ve manevi unsurlar vardır.

Maddi unsurlar; soy, toprak yani vatan ve ekonomik birliklerdir.

Manevi unsurlar ise din, dil, ahlak, sanat, örf ve adetler ve ülkü birlikleridir.

Yani millet hafızası olan geçmiş ve gelecek arasında bir kültür ve ülkü toplumudur ve tarih bu toplumun hafızasıdır.

Her toplumun ise kendine ait bir kimlik ve şahsiyeti vardır ve buna “milli kimlik” denir. İşte bu kimlik ve milleti oluşturan bireylerin aynı ülküye sahip olmaları onu diğerlerinden ayırır.

Bu milli kimliği kazanma sürecinde yol gösterici, rehber olan ve bunu kendine dava edinmiş nice şahsiyetler toplum içerisinde ön plana çıkar ve o ülküyü tutuşturur.

Tarih boyunca büyük devletler ve medeniyetler kuran asil Türk milleti de büyük şahsiyetler yetiştirmiş ve yetişen bu şahsiyetler, toplumun milli kimlik ve millet şuuru kazanmasında önemli rol üstlenmiş ve bu şahsiyetler vasıtasıyla yeni nesiller geleceğe tesir ederek milletin ülkü devamlılığını sağlamıştır.

Milletine, milli kimlik kazandıran bu şahsiyetlerden biri de ATSIZ’dır.

Atsız, Türk milliyetçiliği ülküsünü her değerin üstünde tutmuş mücadeleci bir kahraman, iyi bir tarihçi, edebiyatçı ve büyük düşünce adamıdır.

“Bilsin cihan ki ben bu cihanın nesindeyim, Bir ülkünün mehâbetinin zirvesindeyim.” sözleriyle bunu en güzel şekliyle ifade etmiştir.

“Selam” şiiriyle ta ötelerden bugüne seslenen Atsız her millet ve ülkü sevdalısının aklında ve yüreğinde yaşamaktadır.

Hayatı boyunca mensup olduğu Türk milletinin, milli bir kimlikle yani Türk kimliğiyle sonsuza kadar yaşaması ülküsünü hep taşımış, “Yüzde yüz Türk olduğun gün cihan senindir!” sözleriyle Türklük davasının yılmaz savunucusu olmuş ve bu uğurda çileler çekmiş, davasından asla vazgeçmemiştir.

“Yıldırımdan, tipiden, kasırgadan yılmayan, Ölümle eğlenen tunç yürekli Türkleriz” diyen her mısrası Türklük olan en güçlü ses ve milletinin sevdalısıdır.

Yazdığı şiirler, romanlar ve makaleleri ile nesillerin milli kimlik kazanmasında önemli rol üstlenmiş ve bu eserler yeni nesillere ilham olarak Türklük ülküsünü tutuşturmaya devam etmiştir.

Türk milliyetçiliğinin hem kültür hem de düşünce hayatında önemli ve değerli bir yere sahip olan milli bir şahsiyet abidesi, büyük Türkçü ATSIZ’ı vefat yıldönümünde bir kez daha saygı ve minnetle yâd ediyorum.

Vaktiyle bir Atsız varmış. Var olsun…

Ne Mutlu Türküm Diyene

Yorumlar (0)