07.04.2022, 11:16

Bitkin kelimesinin kökeni

Bitkin kelimesinin kökeni

Türkiye Türkçesi bit- eyleminden Türkiye Türkçesi +gIn ekiyle türetilmiştir.

Divanı Lügatit Türk (büt)

  • bāş bütti [yara iyileşti], 
  • anıŋ alımı bütti [onun alacağı kesinleşti], 
  • er üni bütti [sesi kısıldı, tükendi]

Kıpçakça: [Codex Cumanicus, 1303]

bogday saǵarsen kovra biter[buğday ekersin kovra? biter]

Türkiye Türkçesi

“1. bir şeyin sonu, nihayet, 

2. tükenmiş, mahvolmuş” [Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]

bitkin بتكین: Nihayet, ahir, mahv.

Bitkin sözcüğünün kökeni Türkçedir. 

Yorumlar (0)