Cümlede Anlam, Öz eleştiri cümleleri, Öz eleştiri cümle örnekleri

Öz eleştiri cümleleriÖz eleştiri cümle örnekleri

Öz eleştiri cümleleri, Öz eleştiri cümle örnekleri

 

Öz eleştiri cümleleri, Öz eleştiri cümle örnekleri

Bir kişinin, kendi davranışlarına getirdiği olumsuz eleştirilere öz eleştiri denir. Başka bir deyişle kişinin kendi davranışları üzerindeki yargısıdır. "Otokritik" olarak da adlandırılır. Öz eleştiri cümleleri genellikle neden-sonuç şeklinde oluşup şekil ve anlam bakımından da olumsuzluk içerirler.

 

Öz Eleştiri ile İlgili Açıklamalı Örnek Cümleler

 

Örnek 1

  

Büyüklerimin sözlerine kulak asmadığımdan başımı taşlara vuruyorum.

 

Bir kişinin, kendi davranışlarına getirdiği olumsuz eleştirilere öz eleştiri dendiğini söylemiştik. Bu cümleye de baktığımız zaman kişinin kendi kendisini eleştirdiği görülmektedir. Öz eleştiri cümlelerinde "keşke yapmasaydım" anlamı vardır. Yani sonuçta pişmanlık söz konusudur. Cümle bir olumsuzluğu içermektedir. Bu cümlede de bu özellikler söz konusu olduğundan cümle öz eleştiri cümleleri içerisinde yer alır.

Örnek 2


Ders dinleme esnasında söylenenlere dikkat etmediğim konuları anlayamıyorum.

 

Cümlede otokritik söz konusudur. Öz eleştiri cümleleri mutlaka kişinin kendisini eleştirmesi ile ilgilidir. Bu cümlede de konuları anlayamamasını kendisinden kaynaklanan bir nedene bağlıyor. Cümle neden-sonuç cümlesi şeklinde oluşmuştur. Cümlede bir öz eleştiri olduğu için cümle öz eleştiri cümleleri içerisinde yer alır.

Örnek 3


Sınavda zamanlama hatası yaptığım için başarısız oldum.

 

Cümlede bir kişinin kendi davranışları üzerinde bir yargısı söz konusudur. Cümleden bir pişmanlık sezilmektedir. Öz eleştiri ifadesinin olduğu yer "zamanlama hatası" sonuç "başarısız olma" söz öbeğidir. Dolayısıyla cümle öz eleştiri cümleleri arasında değerlendirilir.

Örnek 4

 

Annemin kalbini, iyice düşünmeden konuştuğum için kırmışımdır.


Yukarıdaki cümle; neden-sonuç ilişkisi olan bir öz eleştiri cümlesidir. "İyice düşünememek" neden; "annesinin kalbinin kırılması" sonuçtur. Cümlede aynı zamanda bir pişmanlık söz konusudur. Dolayısıyla cümle öz eleştiri cümleleri arasında yer alır.

Örnek 5


Gelecek nesillere temiz bir miras bırakmayacağımız için tarih bizi affetmeyecek.


Bir kişinin, kendi davranışlarına getirdiği olumsuz eleştirilere öz eleştiri denir. Başka bir deyişle kişinin kendi davranışları üzerindeki yargısıdır. "Otokritik" olarak da adlandırılır. Öz eleştiri cümleleri genellikle neden-sonuç ilişkisi şeklinde oluşur. Bu cümlede de kişilerin kendilerine yönelik olumsuz bir eleştirisi söz konusudur. Cümle de bu nedenle öz eleştiri cümleleri içerisinde değerlendirilir.

Örnek 6

Derste ilgili ilgisiz her soruya  cevap vermeye çalıştığım için öğretmenimin gözünden düştüm.

Cümlede kişinin kendisine yönelik olumsuz bir eleştirisi söz konusudur. Cümle, aynı zamanda neden-sonuç ilişkisi şeklinde oluşmuştur. "Öğretmenin gözünden düşmek" sonuç; "alakalı alakasız her soruya cevap vermeye çalışmak" neden kısmını oluşturur. Cümle bu nedenle öz eleştiri cümleleri içerisinde değerlendirilir.

Örnek 7

  

Öğretmenimin anlattıklarını not almadığım için konuyu anlayamamışım.


Cümle, neden-sonuç ilişkisi şeklinde oluşan bir öz eleştiri cümlesidir. Cümlede bir pişmanlık dolayısıyla kendi davranışlarına getirdiği olumsuz bir eleştiri söz konusudur. Cümle böylelikle öz eleştiri cümleleri arasında  değerlendirilir.

Örnek 8


Bizler dinimizi iyi yaşamadığımız için kişilere kötü örnek oluyoruz.


Bir kişinin, kendi davranışlarına getirdiği olumsuz eleştirilere öz eleştiri denir. Başka bir deyişle kişinin kendi davranışları üzerindeki yargısıdır. Bu cümlede de kişinin kendisine olumsuz bir eleştirisi söz konusudur. Cümle aynı zamanda neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde oluşmuştur. Cümle de bu nedenle öz eleştiri cümleleri içerisinde yer alır.

Örnek 9


Necip Fazıl'ı hayattayken anlamak için hiçbir çaba sarf etmedik.
 

Öz eleştiri cümleleri genellikle neden-sonuç ilişkisi şeklinde oluşur. Bu cümleler şekil ve anlam bakımından olumsuzluk içerir. Bu cümleye de baktığımız zaman "-me, -ma" olumsuzluk ekini görürüz. Cümle bu özellikleriyle öz eleştiri cümleleri içerisinde yer alır.

Örnek 10


Görevimi layıkıyla yerine getirmediğim için belalar yakamı bırakmıyor. 

Cümlede kişinin kendisine yönelik olumsuz bir eleştirisi göze çarpmaktadır. Cümle; aynı zamanda neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde oluşmuştur. Şekil ve anlam bakımından olumsuzluk içeren cümle öz eleştiri cümleleri içerisinde yer alır.

Cümlede Anlam İle İlgili Tüm yazılara Ulaşmak İçin Tıklayınız: Cümlede Anlam Konuları

Sınav-Test-Deneme Konularına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

TDH - KOLAY ERİŞİMİ Türkçe   Göktürkçe   Edebiyat   Türkçe Adlar   Tarih   Kökenbilgisi   Türk Lehçeleri Yazım Kılavuzu   Türk Dünyası  PDF-DOC   Sınav-Deneme

DİL BİLGİSİ KOLAY ERİŞİMİ Dil Bilgisi   Sıfatlar   Belirteçler   Anlam Bilgisi   Kompozisyon   İlgeçler   Cümlede Anlam   Nasıl yazılır?   Bağlaçlar   Paragrafta Anlam   Noktalama İşaretleri   Ünlemler   Sözcükte Anlam   Sözcük Bilgisi   Eylemler   Ses Bilgisi   Yapım Ekleri   Eylemsiler   Yapı Bilgisi   Adıllar  Dil-Anlatım   Yazım Bilgisi   Adlar   Edebiyat   Anlatım Bozuklukları   Ana Bet  Atasözleri ve Deyimler   TDH-Instagram   Tivitır   Feysbuk

Yorumlar (0)