Eleştiri cümleleri, Eleştiri cümleleri örnekleri

Eleştiri cümleleri, Eleştiri cümleleri örnekleri

Eleştiri cümleleri, Eleştiri cümleleri örnekleri

Eleştiri (tenkit): Bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış (iyi ve kötü) yanları­nı bulup göstermek amacıyla inceleme ve bu konuda belirtilen görüş demektir. Eleştiri olumlu da olumsuz da olabilir. Ancak gündelik dilde de edebiyat ve sanat alanında da daha çok, olumsuz anlamınıçağrıştıracak biçimde kullanılmakta, yani "olumsuz görüş bildirme" anlamı ön planaçıkmaktadır.

Örnekler:

Beş Hececiler, heceyi kullanmada halk ozanlarının çizgisine ulaşamadıkları gi­bi, çağdaşşiirsellikten de uzak düştüler. (BeşHececilerin şiiri iki yönden de ye­tersiz bulunuyor.)

Bu gidişle bir yere varamazsın. (Olumsuz Eleştiri)

Burnu havada biri olduğu için herkesi küçümserdi. (Olumsuz Eleştiri)

Büyük olanaksızlıklar dikkate alındığında, kitaptaki bu kusurlar devede kulak kalır. (Olumlu yönü ağır basan bir eleştiri)

Filmdeki bazı uzun diyaloglar filmin güzelliğine gölge düşürmüş. (Olumsuz Eleştiri)

İşini bu şekilde titiz yapması başarılı olmasını sağlıyor. (Olumlu Eleştiri)

Kendi çevresini işlediği öykülere diyecek yok ama o çerçevenin dışına çıktı mı ustalığını gölgeleyecek pürüzlere meydan veriyor. (Hem olumlu, hem olumsuz eleştiri)

O, giyimiyle, konuşmasıyla, cömertliğiyle dört dörtlük bir insandır. (Olumlu Eleştiri)

Ödevlerini yine baştan savma yapmışsın. (Olumsuz Eleştiri)

Resimlerde perspektif ve anatomi hatası gibi görünen durumlar, Picasso'nun üslubunun bir özelliğidir. (Olumlu ya da olumsuz görüş belirtilmiyor.)

Şair, ölçü ve uyak konusunda titizlik gösterirken sözcük seçimi ve anlatım gü­zelliğine boş veriyor. (Hem olumlu, hem olumsuz eleştiri)

Yazar, eserinde yabancı sözcüklere yer vererek eserin anlaşılmasını engellemiş. (Olumsuz Eleştiri)
BİLGİTanımladığımız biçimde "eleştirme" özelliği taşıyan yazılara ve kitaplara da tür olarak "eleştiri" adı verilir. "Eleştiri"nin eş anlamlısı "tenkit”tir. Kişinin; kendisini, kendi eserini, davranışını eleştirmesine "özeleştiri" (otokritik) adı verilir. Aşağıdaki cümleler özeleştiriye örnektir.

Örnek:

Bilimsellikten uzaklaşma kaygısı yüzünden kitabımın dil yönünden biraz kuru, yavan kaçtığının far­kındayım.

Şiirimde imgelerin peş peşe sıra­lanması, okuyanı yoracak biliyo­rum; ama "esin'in özünü verebil­mek için başka türlüsü olamaz gi­bi geliyor bana.

Bazı günler çok aksi, çekilmez bir insan olduğumun bilincindeyim. 

BİLGİ"Olumlu, eleştiri", "beğenme" olarak da adlandırılmaktadır.  Beğenme, bir şeyi "iyi ve güzel bulma"dır. Bu tür yar­gılar gündelik yaşamla ilgili olabile­ceği gibi sanat yapıtları hakkında da söylenmiş olabilir. Bir bakıma "olumlu eleştiri" sayılabilir.

UYGULAMAAşağıda çeşitli duygu, düşünce ve durumu bildiren cümleler verilmiştir. Bu cümlelerin bildirdiği duygu ve düşünceleri belirtiniz.

1- Kadının elleri pamuk toplamaktan nasır tutmuştu.

2- İki işçi bir somun ekmeği kardeş payı yaptı.

3- Tut ki bir gece kapınıçaldı.

4- Bir gece ansızın karşında olabilirim.

5- Roman dünyasında hep hayale dayanması, anlattıklarını yavan bırakıyor.

6- Kitabın son düzeltmesini üstün körü yaptığımı reddedemem

7- Binanızın dış cephesini maviye boyamanız daha uygun olur.

8- Belki bu yaz Fransa'dan sizi ziyarete gelir.

9- Sen sen ol, bu olayda taraf olma.

10- Vah, yavrum vah, demek yere düştün!

 

Cümlede Anlam İle İlgili Tüm yazılara Ulaşmak İçin Tıklayınız: Cümlede Anlam Konuları

Sınav-Test-Deneme Konularına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

TDH - KOLAY ERİŞİMİ Türkçe   Göktürkçe   Edebiyat   Türkçe Adlar   Tarih   Kökenbilgisi   Türk Lehçeleri Yazım Kılavuzu   Türk Dünyası  PDF-DOC   Sınav-Deneme

DİL BİLGİSİ KOLAY ERİŞİMİ Dil Bilgisi   Sıfatlar   Belirteçler   Anlam Bilgisi   Kompozisyon   İlgeçler   Cümlede Anlam   Nasıl yazılır?   Bağlaçlar   Paragrafta Anlam   Noktalama İşaretleri   Ünlemler   Sözcükte Anlam   Sözcük Bilgisi   Eylemler   Ses Bilgisi   Yapım Ekleri   Eylemsiler   Yapı Bilgisi   Adıllar  Dil-Anlatım   Yazım Bilgisi   Adlar   Edebiyat   Anlatım Bozuklukları   Ana Bet  Atasözleri ve Deyimler   TDH-Instagram   Tivitır   Feysbuk

Yorumlar (4)
Cansu korkmaz 1 yıl önce
Olum olumsuz iyi yeşekürler
Cansu korkmaz 1 yıl önce
Teşekürler
Eylül 7 ay önce
Arkadas olalimmi
Eylül 7 ay önce
Merhaba
14°
açık