Olasılık Cümleleri, Olasılık Cümleleri Özellikleri, Olasılık Cümleleri Örnekleri, Olasılık Cümlesi

Olasılık Cümleleri, Olasılık Cümleleri Özellikleri, Olasılık Cümleleri Örnekleri, Olasılık Cümlesi

Olasılık Cümleleri, Olasılık Cümleleri Özellikleri, Olasılık Cümleleri Örnekleri, Olasılık Cümlesi konu anlatımı

Olasılık Cümleleri, Olasılık Cümleleri Özellikleri, Olasılık Cümleleri Örnekleri, Olasılık Cümlesi

Tahmin veya sezgi cümleleri, bir olayın veya durumun yönü, şekli, zamanı veya sonucu hakkında bazı bilgi ve deneyimlere dayanılarak yapılan kestirmeleri ifade eder. Kişi bu tür cümlelerde, kendi fikir penceresinden bir sezgi ifade eder. “Akla, sezgiye veya bazı verilere dayanarak olabilecek bir şeyi, bir olayı önceden kestirme, kestirim” olarak tanımlanan tahmin cümlelerinde, kesinlik yoktur ve bilinmeyen durumlar hakkında sezgiler dile getirilir. Örneğin “Milli takımın bu maçı 3-2 kazanacağını düşünüyorum.” cümlesinde, kişinin bilgi ve deneyimlerine dayanarak yaptığı bir tahmin söz konusudur.

Bir olayın, durumun, sonucun kesin olarak bilinmediği şartlarda kullanılan cümlelerdir. Kesinlik taşımayan, öznel yargılardır. Cümleyi söyleyen kişinin kendi fikrince ulaşmış olduğu bir sonuçtur. Tahmin cümleleri genellikle “belki, galiba, sanırım, sanıyorum ki, zannederim, sanki” gibi kelimelerle olışturulur. “Abim şu anda Ankara’ya varmış olmalı.” cümlesinde bir yargıya varılmış; fakat bu yargının olup olmadığı henüz tam bilinmiyor. Bu cümlede olduğu gibi bir kanıt olmaksızın olmuş ya da olacak bir şeyi anlamaya, hissetmeye sezgi ya da tahmin denir.

Örnek: – Aldığımız kek bu kadar insana yetmeyecek bence.
– Çeyrek altın bence yıl sonuna kadar 200 TL’yi bulacak.
– Ablam şimdi meraktan ölmüştür.
– Kara bulutlar birikiyor, fırtına çıkabilir.
– Sanırım Gökçe de bizimle gelmek isteyecek.
– Ders şimdiye çoktan başlamıştır.
– Kapıyı çalan arkadaşlarım olabilir.
– Her gün yanıma uğradığına göre, işi düşmüş olmalı.
– Bu bölümü kazandığına göre çok çalışmış olmalı.
– Dün gördüğümde ağlamış gibiydi, çok üzüldü sanırım.
– Ayşe bugün çok süslenmiş, herhalde dışarı çıkacak.

Örnek Sorular
(1) Her yaz güller için bir şeyler karalamak isterim. (2) Çünkü gül, dünyaya sunulmuş güzelliklerin başında gelir. (3) Gülleri isim isim, renk renk, koku koku tanırım. (4) Ben baharı, yazı gülle anarım, herhâlde siz de öylesinizdir.
1. Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “tahmin” söz konusudur? (OKS / 2007)
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Çözüm: İlk üç cümlede mevsimler ve çiçekler hakkında kişisel düşünceleri içeren cümleler sıralanmış, herhangi bir tahmin yapılmamıştır. Fakat son cümlede, “herhalde” kelimesinden de anlaşılacağı üzere başka kişilerin de baharı ve yazı gülle andığını tahmin etmiştir. Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

(1) Üniversiteden beri onunla görüşmemiştik. (2) Geçen gün sokakta rastladığım birkaç ortak arkadaşımızdan, başının darda olduğu haberini aldım. (3) Bana anlatılanların onu ne hâle getirdiğini hayal edebiliyordum. (4) Hiç düşünmeden telefon numarasını istedim arkadaşlarımdan ve onu aradım.
2. Yukarıdaki metinde yer alan numaralandırılmış cümlelerin hangisinde “tahmin” anlamı vardır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Çözüm: Üçüncü cümlede kendisine anlatılanlar yüzünden karşısındaki kişinin çok üzüldüğünü tahmin etmiş ve onu arama ihtiyacı hissetmiştir. Bunun için doğru yanıt “C”seçeneğidir.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sezgi, tahmin” söz konusudur?
A) Onunla yeterince ilgilenilmediğini sanıyorum.
B) Durumumda kaygılanacak hiçbir şey olmadığını söylüyor.
C) Düşümde kendimi piyano sınavında görüyorum.
D) Beni kıskıvrak yakalayıp daktilomu elimden aldılar.

Çözüm: “A” seçeneğinde, “sanıyorum” cümlesi, tahmin anlamına işaret etmektedir. Diğer cümlelerde böyle bir anlam olmadığından, doğru yanıt “A” seçeneğidir.

OLASILIK (İHTİMAL-TAHMİN) CÜMLE ÖRNEKLERİ


Herhangi bir durumun nasıl gelişeceğini, bir olayın nasıl sonuçlanacağını önceden kestirmeye, akla yakın sonucu önceden bulmaya çalışma yöntemiyle elde edilen yargılardır.

Belki, ihtimal ki, sanırım, olmalı, olacak gibi zarf ya da fiil türünden bazı sözcükler bu anlamı vermede kullanılır.

Örnekler:
1-Araba çalışmıyor, benzini bitmiş olabilir.
2-Bu adamlar herhalde bizi para babası sandılar.
3-Bu alışkanlığı avcılık yıllarında edinmiş olmalı.
4-Bu hastalık hemen geçmeyebilir.
5-Bu kitabı okursan sınavda başarılı olabilirsin.
6-Bu kuzu bence on-on iki kilo et verir.
7-Bu saatte kapıyı çalan dayım olsa gerek.
8-Duygu, arkadaşlarıyla oynamaya gitmiş olmalı.
9-Ferit bugün işe gelmedi herhalde hastalandı.
10-Galiba herkes bildiğini okuyor.
11-Gecikti, yanlış otobüse binmiş olacak.
12-Sana mektup yazacağını sanmıyorum.
13-Sanırım o işi bize vermeyecekler.
14-Yarınki toplantıya belki o da gelir.

Cümlede Anlam İle İlgili Tüm yazılara Ulaşmak İçin Tıklayınız: Cümlede Anlam Konuları

Sınav-Test-Deneme Konularına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 

TDH - KOLAY ERİŞİMİ Türkçe Göktürkçe Edebiyat Türkçe Adlar Tarih Kökenbilgisi Türk Lehçeleri Yazım Kılavuzu Türk Dünyası PDF-DOC Sınav-Deneme

DİL BİLGİSİ KOLAY ERİŞİMİ Dil Bilgisi Sıfatlar Belirteçler Anlam Bilgisi Kompozisyon İlgeçler Cümlede Anlam Nasıl yazılır? Bağlaçlar Paragrafta Anlam Noktalama İşaretleri Ünlemler Sözcükte Anlam Sözcük Bilgisi Eylemler Ses Bilgisi Yapım Ekleri Eylemsiler Yapı Bilgisi Adıllar Dil-Anlatım Yazım Bilgisi Adlar Edebiyat Anlatım Bozuklukları Ana Bet Atasözleri ve Deyimler TDH-Instagram Tivitır Feysbuk

Yorumlar (0)