05.07.2019, 16:51

Dede Korkut Kitabı’nın Günbet Yazmasından

Dede Korkut Kitabı’nın Günbet Yazmasından:

Dedem dėr ay öte, yıl dolana, zamāneler qopub gele. Daġ otları tükene tiken qala.  Dadlı dirilük tükene daʽvāylaŋ savaş qala. Asıl bėgler tükene ʽavām qala. Sėlintiler yıqıla bir yėrde oba ola.

Derintiler yıqıla bir yėrde kentli ola. Bir kentde iki koxa olsa bėş dahıca daruġa ola. Olar dahı bir birinüŋ sözine bitmeyeler. Ortaluqda bed-nefsilen yalançınuŋ güni doġa. Ol günleri görmemişem men Dedem, görmiş gibi söylerem.

Yazı qışı bilinmez yıllar ola. Quvveti güci bilinmez ėller ola. Yaylaqlar qışlaq ola, qışlaqlar yaylaq ola. Tat ėviyleŋ Türk ėvi bir araya qonşı ola. Aġac çanaq daş çanaq birbirine qarışuq ola. Tat qızını Türk ala, Türk qızını hem Tat ala.

Tat qızındaŋ doġulaŋ oġlan dayısına dayı dėye, Türk qızındaŋ doġulaŋ oġlan dayısına dayı dėye bilmeye dolandura döndere xālū dėye. Ol günleri görmemişem men Dede Qorqud, görmiş gibi söylerem.

Yorumlar (0)