30.03.2022, 22:00

Demokrasi, Medeniyet ve Kombi

Demokrasi, Eski Yunanca olarak geçen Demos (Toplum/Halk) ve Krates (Yöneten/Egemen) sözcüklerinden oluşan bir “Yunan Söylemi”.

Gerek dünyada gerekse ülkemizde her siyasi partinin yönetim biçimi olarak ödünsüz söylemi/önerisi olan demokrasi bir yönetim anlayışı. Ne de çok söyleniyor, ikileme düşülmüyor, aksi düşünülmüyor, sorgulanmıyor. Neredeyse doğa kanunu gibi davranılıyor.

Pekiyi demokrasi dediğimiz neydi?

Eşitlik? Türe (adalet)? Tüze (hukuk)? Yetkinlik / Yaraşırlık (liyakat)? Erkinlik / Özgürlük? Çağdaşlık / Uygarlık (medeniyet)?

Dünyanın en eski uluslarından Türkler bu güne yalnızca çoğalarak, doğa koşullarıyla savaşarak gelmedi. Aynı zamanda yeryüzüne çağdaşlık da verendi. Acaba onlar ülkeleri ve toplumları yüzlerce yıl nasıl yönetti?

Demokrasi anlayışını dillendirenler daha kendi örgütlerinde (sözgelimi siyasi yapılar) seçim yaparken ne denli demokrat davranıyor? Seçimde yetkin (liyakatli) olanı mı yoksa seçilebilecek (güç, para vb.) olanı mı önceliyor? Çoğunlukta olan mı hak ve kazanım elde ediyor? Bilgili, bilinçli, değerli olan mı?

Demokrasi diyerek kastettiğimiz yetkinlikse demokrasiyi dilinden düşürmeyenlerde yetkinlik uygulaması yok. Eşitlikse, türeyse, tüzeyse, hatta erkinlikse zaten bunun için özel bir düzene özel bir ada gerek yok.

Sorumuzsa şu: Ya çağdaşlık / uygarlık veriyor mu? (Demokrasi)

(Günümüzden) Sokaklarda en pahalı çöp kutuları var ama ya kapağı ya yoktur ya açıktır ya da çöp yere atılır. En konforlu otobüs alınsa da durağa geldiğinde sıra mı kalır…?

(Geçmişten) Örneğin konuğun nasıl ağırlanacağını en iyi kimlerden öğrenmek gerekir? Türkler!

Demek ki demokrasi çağdaşlık konusunda da verici/öğretici/eğitici değildir.

Ülkemizde her yere doğalgaz getirildi. Artık sobanın isi, çöpü uğraştırmayacaktı. Bizi rahata, konfora, medeniyete taşıyacaktı. Böylece evlerimizde baca deliklerini kapattık (eski bilgiyi, son çareyi unuttuk.) yeni evlerimizde de bacaya gerek duymadık. Doğalgaz için kullandığımız kombi kıvıl / yaltırık (elektrik) kesildi mi çalışmaz, su kesildi mi çalışmaz, gaz kesildi mi zaten çalışmaz.

Çağdaşlık diye kullandıklarımız, aldıklarımız (örneğin kombi) kimseyi çağdaş da yapmadı. Hatta zor günde yarı yolda bıraktı. Tıpkı ödünsüz önümüze konan demokrasi gibi…

Tartışılmaz ve çaresizce bağlanmamız istenen bu düzen zaten neydi?

Demokrasi yokken biz neydik? Demokrasi diye unuttuğumuz neydi? Zaten demokrasi “kimin söylemi” ydi?

Yeni bin yılda Rönesans, reform, sanayi devrimi bg. atılımları yapanları yakalamaya çalışırken sıra demokrasiye de gelecek mi? Yoksa demokrasi tartışılamaz mı?

Büyük Türk Ulusuna olan umut, inanç ancak kaygılarımla.

Yorumlar (0)