Bilge Kağan Duası diye bir dua yok!

Bilge Kağan Duası diye bir dua yok!

Bilge Kağan'a atfedilen sözde dua tam bir bilgi kirliliği. İşte bu sözde dua.

BİLGE KAĞAN YASASI...

1. Tengri (yaratan Allah) Tektir.
2. Her kim ki Tengri'den kut almak dilerse, başkasına yakarmasın.
3. Bir İl, bir Kağan, bir Tengri
4. Bir kına iki kılıç girmez. Bir hatun iki er alamaz ve bir budunda iki töre olmaz. Töre tektir. Töre kesin ve keskindir. Kim ki töreye uya kutlanır. Kim ki töreye kıya katlanır
5. Kimse töreden üstün değildir. Dirlik ve birlik için töre budur.
6. Bir çoban sürüsünden, bir er ailesinden, bir Kağan budunundan sorulur.
7. Her er eşine, atına, pusatına sahip çıkacak.
8. Ana babaya ve ataya tazim durulacak.
9. Hısmına sarılacak, komşusunu gözetecek.
10. Er kişi yalan söylemeyecek.
11. Mal çalan, mülk çalan misliyle ödeyecek. Hesabı ya malıyla ya canıyla sorulacak.
12. Kim ki bir ırza musallat olursa, canından olacak.
13. Her kim olursa olsun haksız, aldatıcı iş tutarsa hesabı hemen sorulacak.
14. Cenkten beri duran ya da kaçan tamuya(cehennem) uçacak.
15. Aman dileyene kılıç üşürülmeyecek, sığınana arka dönülmeyecek.
16. Baş kaldıranın başı alınacak, hak isteyenin hakkı verilecek.
17. Kimse kimseye üstünlük taslamayacak. Ne ak etin karadan, ne karanın kızıldan, ne kızılın sarıdan farkı olmayacak.
18. Kin ve gururdan uzak olunacak.
19. Mazluma merhamet, zalime azap duyulacak.
20. Zayıfa, yaralıya, çocuğa ve kadına el kaldırılmayacak.
21. Kızı isteyen kağan da olsa, bey de olsa kız istediğine verilecek.
22. Gereksiz yere ağaç kesmeyeceksin, suyu kirletmeyeceksin.
23. Bilmeyip de bildim demeyeceksin, bilene danışacaksın.
24. Bugünün işini yarına bırakmayacaksın.
25. Kusur görmeyecek, kusur aramayacaksın.
26. Güçlüyken affet, zayıfken sabret.
27. Yazgına asi olma.
28. Yaptığın iyiliği unut, yapılan iyiliği unutma.
29. Herkes adaletle iş görecek.
30. Her ne edersen et, yargılanacağını her daim akılda tut.
31. Milletine yaban kalma. İpeğin iyisine, sözün güzeline kanma, onlara boyanma.
32. Kağan odur ki adaleti üstün tutsun, töreyi yaşatsın. Töre yok olursa İl yok olur. İl olmazsa budun kul olur.
33. Ey Türk Oğuz beyleri, ey milletim işitin! Üstte mavi gök çökmedikçe.. Altta yağız yer delinmedikçe. Senin ilini ve töreni kim bozabilir?


BÖYLE BİR BELGE YOK!

İldeniz Turan


“Bugün yine, o çoğunluğa yaranmak için yalana, gösterişe sığınanların üleşimini gördüm!”
BİLGE KAGAN’IN ALKIŞI (duası) DİYE BİR BELGE YOK!


BİLGE KAGAN’IN TÜRKLÜK BİLDİRİSİ, TÖRE BELİRLEMESİ YOK!
BU YALAN, GERÇEK DIŞI YAZIYI ÜLEŞENLERİN BARÇASI (hepsi) DAHA ÖNCE BİRCE, BİR TEK TÜRKBİLİM YAZISINI, KİTABINI OKUMAMIŞ, OKUMUŞ GİBİ YAPAN KİMSELERDİR.


YALNIZ, ORKUN IRMAĞI KIYISINDA BENGÜ TAŞA İŞLENMİŞ, KILIK, ERDEM, BUDUNSEVERLİK AŞILAYAN BENZERSİZ GÖRKLÜ SÖZLERİ VAR.


Bana ; KÖKTÜRK YAZITLARI üzerine soru sorup duran yüzlerce yarımçık, kof aydına KÖKTÜRKÇE üzerine yazılmış kitapları salık verip durdum. YÜZDE BİRİ OKUDU MU? SANMIYORUM?
TANIDIĞIM.. BİLGİSİNİ, TÜRKLÜĞE İLGİSİNİ, İLGİSİZLİĞİNİ ÇOK İYİ BİLDİĞİM.


“TÜRKÇÜSÜNEN”, GÖSTERİŞÇİ KILIKLARINI (karakterlerini) tanıdığım, irdelediğim, işbirliği yapmadığım, bu konuda yazılan küçücük kitapları okumadan YALAN – YANLIŞ yazılar yazan.. kimselere inanmayınız.
Bu türden gösterişçi, Türklüğü, Türkbilimi kullanan yaratıkların bencil, çıkarcı, Türkbilimi kendi öz çıkarları için kullanan aldatkıçlar olduklarını biliniz, unutmayınız!


ÜÇ KÖKTÜRK YAZITINDA ÇOK AZ SÖZ VAR:
Üç Köktürk yazıtını ayrıntılı, karşılaştırmalı yazdım. KÜL TİGİN yazıtında 2554 sözcük, BİLGE KAGAN yazıtında 2962 sözcük, TONYUKUK BİLGE yazıtında 1450 sözcük var.
KÖKTÜRK BENGÜ taşlarını baştan sona eksiksiz artıksız yazdım.
KÖKTÜRK BENGÜ taşlarında kullanılan bütün sözleri KÖKTÜKÇE SÖZLÜK başlığı ile yazdım.
KÖKTÜRKÇE’nin dilbilgisini çok ayrıntılı, karşılaştırmalı biçimde yazdım.


GÖKTÜRKÇE SÖZ VARLIĞI’NDA
910 söz VAR,
892 söz Türkçe,
18 söz alıntı, yad dillerden alınmış söz.
Karamığın danası bolğunça; Ak buudaydın samanı bol;
Caman eldin cakşısı bolğunça; Cakşı eldin camanı bol!
[Karamığın evini olacağına; Ak buğdayın samanı ol;
Kötü elin (halkın) iyisi olacağına;Yakşı elin (halkın) kötüsü ol.]
- KIRGIZ ATASÖZÜİ.

Yorumlar (1)
muhsin durlu 4 yıl önce
Bunları uyduranlar Türk karşıtı şarlatanlardır. "1. Tengri (yaratan Allah) Tektir."..denmiş! Tengri derken Türk budın aynı zamanda Allah deyip müslüman olarak mı yaşıyordu? hayır! Tengri ya da Tanrıdinlerle ilgili sözcük değilidr! Tonyukuk değil "Tunyokuk" ! Asıl Bilge ya da "kam"Tünyokuk" !