Bir Sümer Tabletindeki "Dilimiz Elden Gidiyor" Seslenişi Bugünümüzü Çağrıştırıyor

Bir Sümer Tabletindeki "Dilimiz Elden Gidiyor" Seslenişi Bugünümüzü Çağrıştırıyor

Muazzez İlmiye Çığ (Türkçenin Diriliş Hareketi Derneği Onur Kurulu Üyesi)

Bir Sümer Tabletindeki "Dilimiz Elden Gidiyor" Seslenişi Bugünümüzü Çağrıştırıyor

"Biz Sümerli yerli halk olarak Sümerce konuşuyoruz. Bizi yönetenlerin dili Akadçadır. Birbirine hiç benzemeyen diller. Onlar, kendi dillerini bize öğretmek istiyorlar. Aslında biz de mecburuz.

Bundan yüzyıllarca önce, Sargon adlı bir Akadlı çıkıp, her nasılsa Sümer kırallığını ele geçirerek, bütün ülkemizi yönetmeye başlamış.

O zamandan beri Akadlılar ülkemize gelip yayılıyorlar. Amaçları, topraklarımıza tümüyle konup, Sümerlileri yok etmek. Bunu da başarıyorlar.

Babam evimizde Akadça konuşmaya asla izin vermezdi. Ama kendisi çok iyi bilirdi. Sümerceyi unutacağımızdan korkardı. Ben de öyle yapmaya çalışıyorum.

Ama artık ortam değişti. Gençlerimiz Akadlılarla arkadaşlık ediyor. Onlarla evleniyorlar. Bunu önlemek olanaksız şimdi. Sümerliler kendi ülkelerinde gittikçe azınlık olmaya başladı. Ne korkunç bir durum bu ulusumuz için."

Sümerli Ludingirra, Tablet 6
Muazzez İlmiye Çığ 
(Türkçenin Diriliş Hareketi Derneği Onur Kurulu Üyesi)

TÜRK DESTANLARI KOLAY ERİŞİM ÇİZELGESİ

Yorumlar (0)