İslamiyetin Kabulünden Sonraki Türk Destanları

İslamiyetin Kabulünden Sonraki Türk Destanları

Türklerin islamiyeti kabul etmesiyle birlikte, Türk yaşamı her yönüyle ciddi bir değişim evresine girmiştir. Maddi ve manevi tüm kültür değerlerine ve yaşayış biçimine yansıyan bu yeni inanç yapısı, Türklerin mitolojik algılarını da değiştirmiştir. Bu nedenle islamiyetten önceki Şamanist ögelerin ağır bastığı değerlerin yerini, islami ögeler almaya başlamıştır.İslamiyetin kabulünden sonraki dönemde gelişen Türk destanları, aşağıda sırayla verilmiştir. İlgili başlığa dokunarak içeriğe ulaşabilirsiniz.

TÜRK DESTANLARI KOLAY ERİŞİM ÇİZELGESİ

Dede Korkut Destanları Kolay Erişim Çizelgesi

Yorumlar (0)