İslamiyetin Kabulünden Sonraki Türk Destanları

İslamiyetin Kabulünden Sonraki Türk Destanları

İslamiyetin Kabulünden Sonraki Türk Destanları

İslamiyetin Kabulünden Sonraki Türk Destanları

Türklerin islamiyeti kabul etmesiyle birlikte, Türk yaşamı her yönüyle ciddi bir değişim evresine girmiştir. Maddi ve manevi tüm kültür değerlerine ve yaşayış biçimine yansıyan bu yeni inanç yapısı, Türklerin mitolojik algılarını da değiştirmiştir. Bu nedenle islamiyetten önceki Şamanist ögelerin ağır bastığı değerlerin yerini, islami ögeler almaya başlamıştır.İslamiyetin kabulünden sonraki dönemde gelişen Türk destanları, aşağıda sırayla verilmiştir. İlgili başlığa dokunarak içeriğe ulaşabilirsiniz.

Türk Destanları Kolay Erişim Çizelgesi

Destanlarla ilgili tüm yazılar için tıklayınız.

İslamiyet’ten Önceki Türk Destanları

İslamiyet’ten Sonraki Türk Destanları

Altaylara ait destanlar

Yaratılış destanı

Sakalara ait destanlar

Alp Er Tunga destanı

Şu destanı

Hunlara ait destanlar

Oğuz Kağan destanı

Attila destanı

Göktürklere ait destanlar

Ergenekon destanı

Bozkurt destanı

Uygurlara ait destanlar

Göç destanı

Türeyiş destanı

Selçuklular dönemi Türk destanı

Battal Gazi destanı

Osmanlılar dönemi Türk destanı

Köroğlu destanı

Karahanlı Dönemi

Satuk Buğra Han Destanı

Kazak-Kırgız Dönemi

Manas Destanı

Moğol Dönemi

Cengiz Han Destanı (Cengizname)

Tatar-Kırım Dönemi

Timur Destanı

Edige Destanı

Beylikler Dönemi

Danişmend Gazi Destanı

Selçuklular Dönemi

Battal Gazi Destanı

Osmanlılar Dönemi

Köroğlu Destanı

Türk Destanlarında Motifler

Türk Destanları Ders Notları

Dünya Destanları Ders Notları

Destan Nedir? / Özellikleri ve Tarihsel Gelişimi, Destan Nedir, Özellikleri ve Tarihsel Gelişimi, destan örnekleri, destan çeşitleri, doğal destan nedir, destan tdk, doğal destanlar, destan şairleri, destanlar tablosu, ilk destanlar

Destan Nedir, Özellikleri ve Tarihsel Gelişimi, destan örnekleri, destan çeşitleri, doğal destan nedir, destan tdk, doğal destanlar, destan şairleri, destanlar tablosu, ilk destanlar

Dede Korkut Destanları Kolay Erişim Çizelgesi

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2019, 20:53
YORUM EKLE