Adlık nedir? Ağır Eylemlik nedir? Ağızsıl Ünlü nedir? Ahenk Durağı nedir? Akıcı Ünsüz nedir?

Adlık nedir? Ağır Eylemlik nedir? Ağızsıl Ünlü nedir? Ahenk Durağı nedir? Akıcı Ünsüz nedir?

Adlık nedir? Ağır Eylemlik nedir? Ağızsıl Ünlü nedir? Ahenk Durağı nedir? Akıcı Ünsüz nedir? • Adlık nedir?
  Ad özelliği gösteren ve eylem soylu olmayan sözcükler: Ad, sıfat, adıl, belirteç, ilgeç, bağlaç ve ünlem gibi.

 • Ağır Eylemlik nedir?
  (Derleme. ağır mastar, asıl mastar) -mak (-mek) ekiyle kurulan eylemlik: Bakmak (bak-mak) , yakmak (yak-mak) , sevmek (sev-mek) , sevmemek (sev-me-mek) , sevinmek (sev-in-mek) , sevilmek (sev-il-mek) , sevişmek (sev-iş-mek) , sevdirmek (sev-dir-mek) , sevdirtmek (sev-dir-t-mek) vb.

 • Ağızsıl Ünlü nedir?
  (Derleme. ağızsı ünlü, ağız ünlüsü, ağız vokali) Geniz yoluna kaymadan çıkan ünlü: Türkçedeki a, o, u, ı, e, ö, ü, i ünlüleri.

 • Ahenk Durağı nedir?
  Anlatımı etkili kılmak için, söz arasında, anlamın gerektirdiği durak: Ey / Türk gençliği! / Birinci vazifen / Türk istiklâlini / Türk cumhuriyetini / ilelebet / muhafaza / ve müdafaa etmektir “Düşman geldi / bölük bölük / dizildi / Alnımıza / kara yazı / yazıldı / Tüfek icat oldu / mertlik bozuldu / Eğri kılıç kında / paslanmalıdır” örneklerinde olduğu gibi.

 • Akıcı Ünsüz nedir?
  (Derleme. titreşimli akıcı, titrek konson, akıcı konson, akıcı fonem) Ciğerlerden gelen havanın ağız boşluğundaki yarı kapalı bir engele çarpması ile meydana gelen bol sesli ünsüz: r, l, y, ğ vb.

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2018, 15:34
YORUM EKLE