Anlatım nedir, Anlatım Titremi nedir, Araç Durumu nedir, Ara tümce nedir?

Anlatım nedir, Anlatım Titremi nedir, Araç Durumu nedir, Ara tümce nedir? • Anlatım nedir?
  Bir düşünce veya duyguyu bildirmek üzere kullanılan yargılı veya yargısız sözcük ya da sözcükler dizisi.

 • Anlatım Titremi nedir?
  (Derleme. mantık titremi, mantık tonlanması) Anlatımda mantık ve düşünce özelliğine göre meydana gelen titrem:Hava açarsa gideriz. Okusaydın öğrenecektin. Gelseydin görecektin vb.

 • Araç Durumu nedir?
  Sözcüğün araç gibi kullanıldığını ya da zaman bildiren sözcüğün belirteç olduğunu gösteren durum. Türkçede bu durum genellikle -in ekiyle gösterilir : Ardın ardın gitmek, için için yanmak yazın, kışın, güzün vb.

 • Araç Durumuyla İkileme nedir?
  Sözcüklerinin ikisi de araç durumuna girmiş ikileme: İçin için yanmak, ucun ucun bitirmek, canla başla çalışmak vb.

 • Ara tümce nedir?
  (Derleme, ara cümle,ara söz, aradeyi) Birleşik veya yalın tümcelerde anlamı biraz daha açıklamak için araya giren tümce: Cihan yıkılsa, emin ol, bu cephe sarsılmaz O isterse, pek ummam ya, gidebilir Bütün dostları, zaten onun pek dostu da yoktu, kendisini bırakıverdiler vb.

Yorumlar (0)