AZ BİLİNEN BİR SÖZCÜK VERİNTİMİZ ULA-

Göktürkçe metinlerdeki iniygünüm ne demektir?


AZ BİLİNEN BİR SÖZCÜK VERİNTİMİZ

(ula- kökünden)
Batı dillerinde 16. yy'dan itibaren ortaya çıkan Fr (u)lacquais, İng (u)lackey (orduda ayak işleri yapan ulak, çırak) sözcüğü Türkçeden alıntıdır.

Türkiye Türkçesinde bu kökten türeyen birçok sözcük vardır: ulaşmak,
ulaşım,
ulama, 
ulak,
ulaç (zarf fiil),
ulam(zümre, grup),
Ulaş(özel ad)

Yorumlar (0)