KİLO KAÇ KİLODUR?-Arif Cengiz Erman Yazdı

KİLO KAÇ KİLODUR?


Bilmiyoruz. Ama "Eski Yunancaya" (Pelasgçaya) göre "bin" (1000). Dilbilimciler "kilo" sözünün eski Yunanca "bin" demek olan * khilioi sözünden geldiği konusunda görüş birliği içindedir. Ben de öyle.

Eğer bu iş, bir ön Türk dili olan "eski Yunanca" ile kalsaydı sorun yoktu. Ancak "eski Yunancanın" daha da eskisi var. O da Sümerce. Sümerce *kila sözü, "ağırlık" anlamına gelir. Anlaşılan daha sonra bu ağırlığın ne kadar ağır olduğu belirlenmiş ve 1000'de karar kılınmış.

kila wr. ki-la "weight" Akk. šuqultu

Görüldüğü gibi bu söz Akadçaya *šuqultu olarak geçmiş ve oradan da Arapçaya *şākūl, İbranice ve Aramiceye *şǝkālā olarak evrilmiş. Biz de *şakül diyoruz.

Yorumlar (0)