Kısaltmalar Sözlüğü, Kısaltmaların Anlamları, kısaltmaların açılımı
Kısaltmalar Sözlüğü, Kısaltmaların Anlamları, kısaltmaların açılımıkısaltmaların yazımı kısaca, kısaltmaların yazımı test, kısaltmaların yazımı ile ilgili kurallar


KONU: Kısaltmalar Sözlüğü, Kısaltmaların Anlamları, kısaltmaların açılımı, kısaltmaların yazımı kısaca, kısaltmaların yazımı test, kısaltmaların yazımı ile ilgili kurallar

Kısaltma; bir kelimenin, terimin veya özel adın, içerdiği harflerden biri veya birkaçı ile daha kısa olarak ifade edilmesi ve simgeleştirilmesidir. Kısaltmalarla ilgili kurallar şunlardır:

1. Kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır: TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi), TDK (Türk Dil Kurumu), ABD(Amerika Birleşik Devletleri); KB (Kutadgu Bilig); TD (Türk Dili), TK (Türk Kültürü), TDED(Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi); B (batı), D (doğu), G (güney), K (kuzey); GB (güneybatı), GD(güneydoğu), KB (kuzeybatı), KD (kuzeydoğu) vb.

Ancak bazen kelimelerin, özellikle son kelimenin birkaç harfinin kısaltmaya alındığı da görülür. Bazen de aradaki kelimelerden hiç harf alınmadığı olur. Bu tür kısaltmalarda, kısaltmanın akılda kalabilmesi için yeni bir kelime oluşturma amacı güdülür: BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi), İLESAM (İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği), TÖMER (Türkçe Öğretim Merkezi) vb.

Gelenekleşmiş olan T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) ve T. (Türkçe) kısaltmalarının dışında büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz.

2. Ölçü birimlerinin uluslararası kısaltmaları kullanılır: m (metre), mm (milimetre), cm(santimetre), km (kilometre), g (gram), kg (kilogram), l (litre), hl (hektolitre), mg (miligram), m² (metrekare), cm² (santimetrekare) vb.

3. Kuruluş, kitap, dergi ve yön adlarıyla ölçülerin dışında kalan kelime veya kelime gruplarının kısaltılmasında, ilk harfle birlikte kelimeyi oluşturan temel harfler dikkate alınır. Kısaltılan kelime veya kelime grubu; özel ad, unvan veya rütbe ise ilk harf büyük; cins isim ise ilk harf küçük olur: Alm. (Almanca), İng. (İngilizce), Kocatepe Mah. (Kocatepe Mahallesi), Güniz Sok. (Güniz Sokağı), Prof. (Profesör), Dr. (Doktor), Av. (Avukat), Alb. (Albay), Gen. (General); sf. (sıfat), haz. (hazırlayan), çev. (çeviren), ed. (edebiyat), fiz. (fizik), kim. (kimya) vb.

* * *

Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır: cm’yi, kg’dan, mm’den, kr.un. Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde ise kısalt­manın son harfinin okunuşu esas alınır: BDT’ye, TDK’den, THY’de, TRT’den, TL’nin vb. Ancak kısaltması büyük harflerle yapıldığı hâlde bir kelime gibi okunan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın okunuşu esas alınır: ASELSAN’da, BOTAŞ’ın, NATO’dan, UNESCO’ya vb.

UYARI: Numara sözünün kısaltması da kelime gibi okunduğundan getirilecek olan ek okunuşa göre getirilecektir: No.lu, No.suz

Sonunda nokta bulunan kısaltmalarla üs işaretli kısaltmalara gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. Bu tür kısaltmalarda ek noktadan ve üs işaretinden sonra, kelimenin veya üs işaretinin okunuşuna uygun olarak yazılır: vb.leri, Alm.dan, İng.yi; cm³e (santimetreküpe), m²ye (metrekareye), 64ten (altı üssü dörtten) vb.

Sert ünsüzle biten kısaltmalar, ek aldıkları zaman oku­nuşta sert ses yumuşatılmaz: AGİK’in(AGİĞ’in değil), CMUK’un (CMUĞ’un değil), RTÜK’e (RTÜĞ’e değil), TÜBİTAK’ın(TÜBİTAĞ’ın değil) vb.

Ancak birlik kelimesiyle yapılan kısaltmalarda söyleyişte k’nin yu­muşatılması normaldir: ÇUKOBİRLİK’e (söylenişi ÇUKOBİRLİĞE), FİSKOBİRLİK’in (söylenişi FİSKOBİRLİĞİN) vb
 

A

Alay

AA

Anadolu Ajansı

AADFI

bk. AKBB

AAET

Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu

AAFSE

bk. GAMHK (Allied Air Forces Southern Europe)

AB

1. Adalet Bakanlığı 2. Amerikan Borsası 3. Avrupa Birliği

ABB

Avrupa Birliği Bankası

ABD

Ana bilim dalı

ABGS

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

ABKF

Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu

ABÖ

Afrika Birliği Örgütü

ABS

Motorlu taşıtlarda fren sistemi (Antilock Braking System)

ACU

bk. ATB (Asian Clearing Union)

ACÜ

Acıbadem Üniversitesi

AÇSAP

Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü

ADB

bk. AKB (African Development Bank)

ADFD

bk. ADKF (Abu Dhabi Fund For Development)

ADKF

Abu Dabi Kalkınma Fonu

ADSL

Asimetrik sayısal abone hattı (Asymmetric Digital Subscriber Line)

ADÜ

Adnan Menderes Üniversitesi

ADYÜ

Adıyaman Üniversitesi

AEGM

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü

AEİBÖ

Avrupa Ekonomik İş Birliği Örgütü

AEK

bk. BMAEK

AET

Avrupa Ekonomik Topluluğu

AEÜ

Ahi Evran Üniversitesi

AFAD

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

AFFB

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği

AFİF

Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu

AFP

bk. FBA (Agence France Press)

age.

Adı geçen eser

AGİK

Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Konferansı

AGİT

Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı

AGM

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü

agm.

Adı geçen makale

agy.

Adı geçen yayın

AI

bk. UAT (Amnesty International)

AİBÖ

Avrupa İş Birliği Örgütü

AİBÜ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

AİÇÜ

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

AID

bk. UKA (Agency for International Development)

AIDS

Edinilmiş bağışıklık yetersizliği belirtisi (Acquired immune deficiency syndrome)

AİHAD

Avrupa İnsan Hakları Adalet Divanı

AİHM

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

AİHS

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

AİK

Afrika İktisat Komisyonu

AİKB

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası

AİPB

Avrupa İktisadi ve Parasal Birliği

AK

Avrupa Konseyi

AKB

Afrika Kalkınma Bankası

AKBB

Afrika Kalkınma Bankaları Birliği

AKBİL

Akıllı bilet

AKÇT

Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu

AKD

Akdeniz Üniversitesi

AKDTYK

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

AKM

Atatürk Kültür Merkezi

AKPM

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi

AKUT

Arama Kurtarma Teşkilatı

AKÜ

Afyon Kocatepe Üniversitesi

ALADI

bk. LABB

Alb.

Albay

ALES

Akademik Personel ve Lisanüstü Eğitimi Giriş Sınavı

Alm.

Almanca

AMB

1. Amerika Merkez Bankası 2. Avrupa Merkez Bankası

AMEX

bk. AB (American Stock Exchange)

AMF

bk. APF (Arab Monetary Fund)

AMK

Amerikan Merkez Komutanlığı

ANAM

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi

anat.

Anatomi

ANAÜ

Anadolu Üniversitesi

ANT

Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı

ant.

Antropoloji

AO

Anonim ortaklık

AOÇ

Atatürk Orman Çiftliği

AÖB

Avrupa Ödemeler Birliği

AÖF

Açıköğretim Fakültesi

AP

ABD Haber Ajansı (Associated Press)

APA

Avrupa Para Anlaşması

APB

Avrupa Para Birliği

APE

Avrupa Para Enstitüsü

APEC

bk. APİİB (Asia Pacific Economic Cooperation)

APF

Arap Para Fonu

APİİB

Asya Pasifik İktisadi İş Birliği

APÖ

Avrupa Parlamenterler Örgütü

APS

Acele Posta Servisi

Apt.

Apartman, apartmanı

Ar.

Arapça

AREL

İstanbul Arel Üniversitesi

AR-GE

Araştırma geliştirme

ark.

Arkeoloji

Arş. Gör.

Araştırma Görevlisi

As.

Asker, askerî, askerlik

As. İz.

Askerî İnzibat

ASAL

Asker Alma Dairesi Başkanlığı

Asb.

Astsubay

ASEAN

bk. GAUT

ASELSAN

Askerî Elektronik Sanayii

ASF

Avrupa Sosyal Fonu

ASİGM

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü

ASK

Avrupa Standartlar Komitesi

ASKİ

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi

ASO

Ankara Sanayi Odası

AST

Ankara Sanat Tiyatrosu

ASTB

1. Amerika Serbest Ticaret Bölgesi 2. Avrupa Serbest Ticaret Birliği

astr.

Astronomi

astrol.

Astroloji

ASÜ

Aksaray Üniversitesi

Anonim şirket

AŞTİ

Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi

AT

Avrupa Topluluğu

ATAD

Avrupa Toplulukları Adalet Divanı

ATAM

Atatürk Araştırma Merkezi

ATATÜRK ÜNİ

Atatürk Üniversitesi

ATB

Asya Takas Birliği

Atğm.

Asteğmen

ATK

Adli Tıp Kurumu

atm.

Atmosfer

ATO

Ankara Ticaret Odası

ATÜ

Atılım Üniversitesi

ATYGF

Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu

AUA

Avrupa Uzay Ajansı

1. Ankara Üniversitesi 2. Ardahan Üniversitesi

Av.

Avukat

AVM

Alışveriş merkezi

AYB

1. Avrupa Yayın Birliği 2. Avrupa Yatırım Bankası

AYİM

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi

AYM

Anayasa Mahkemesi

B

1. Batı 2. Bay

BADET

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri

bağ.

Bağlaç

BAĞ-KUR

Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu

BAKB

Batı Afrika Kalkınma Bankası

BASAGM

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

BAT

bk. TBB (The Banks Association of Turkey)

BATO

Batı Afrika Takas Odası

BAÜ

Balıkesir Üniversitesi

BAY ÜNİ

Bayburt Üniversitesi

BBC

İngiliz Radyo Televizyon Kurumu (British Broadcasting Corporation)

BCG

Verem aşısı (Bacillus Calmette Guèrin)

Bçvş.

Başçavuş

BD

Bilim dalı

BDDK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu

BDT

Bağımsız Devletler Topluluğu

BE

Büyükelçi

BERD

bk. AİKB (European Bank for Reconstruction and Development)

BEÜ

Bitlis Eren Üniversitesi

BİB

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı

BİK

Basın İlan Kurumu

BIS

bk. UÖB (Bank for International Settlements)

bit. b.

Bitki bilimi

biy.

Biyoloji

bk.

Bakınız

bl.

Bilişim

Bl.

Bölük

BM

Birleşmiş Milletler

BMAEK

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu

BMÇYT

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Teşkilatı

BMEBKT

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı

BMSKÖ

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü

BMT

Birleşmiş Milletler Teşkilatı

BMTKK

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı

BMYRİ

Birleşmiş Milletler Yardım ve Rehabilitasyon İdaresi

Bn.

Bayan

Bnb.

Binbaşı

BOAD

bk. BAKB

BOREN

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü

bot.

bk. bit. b.

BOTAŞ

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi

Böl.

Bölüm

BRT

Bartın Üniversitesi

bs.

Baskı, basım

BSEC

bk. KEİ (Black Sea Economic Cooperation Pact)

BSTDB

bk. KTKB

Bşk.

Başkan, başkanlık, başkanı, başkanlığı

BTF

Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu

BTK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

BTÜ

Batman Üniversitesi

BUE

bk. ABB (Bank of Union European)

Bul.

Bulvar, bulvarı

Bulg.

Bulgarca

1. Bahçeşehir Üniversitesi 2. Başkent Üniversitesi 3. Bilecik Üniversitesi 4. Bingöl Üniversitesi 5. Boğaziçi Üniversitesi 6. Bozok Üniversitesi

BÜMKO

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

BVÜ

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi

BYEGM

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

C

Cilt

CACM

bk. OAOP (Central American Common Market)

Cad.

Cadde, caddesi

CAEC

bk. AKPM (Consultative Assembly of European Council)

CAO

bk. SHÖ (Civil Aviation Organization)

CARICOM

bk. KTOP

CBÜ

Celâl Bayar Üniversitesi

CC

Konsolosluk birimi (Corps Consulaire)

CD

1. Kordiplomatik (Corps Diplomatique) 2. bk. YD (Compact Disc)

CDB

bk. KKB (Caribbean Development Bank)

CDH

bk. AİHAD (Cour Europeenne des Droits de l’Homme)

CE

bk. AK (Council of Europe)

CEAP

bk. APİİB (Asia Pacific Economic Cooperation)

CECA

bk. AKÇT (European Coal and Steel Community)

CEDH

bk. AİHM (European Court of Human Rights)

CEE

bk. AET (European Economic Community)

CEI

bk. BDT (Commonwealth of Independent States)

CEN

bk. ASK

CENTCOM

bk. AMK

CENTO

bk. MAÖ (Central Treaty Organization)

CERN

bk. ANAM (Conseil européen pour la recherche nucléaire, European Organization for Nuclear Research)

CGS

Uluslararası fizik birimleri sistemi

CIA

bk. MHAT (Central Intelligence Agency)

CIF

Maliyet-sigorta-navlun (cost, insurance, freight)

CİGM

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü

CIJ

bk. UAD (International Court of Justice)

CIOS

bk. UBOK (Conseil International pour l’Organisation Scientifique)

CIP

1. Taşıma ve sigorta bedeli ödenmiş olarak teslim. 2.Ticaretle uğraşan önemli kişiler (Commercially Important Person)

CIS

bk. BDT (Commonwealth of Independent States)

CJCE

bk. ATAD (European Court of Justice)

cm

Santimetre

CMEA

bk. KEYK (Council for Mutual Economic Aid)

CMK

Ceza Muhakemesi Kanunu

CMUK

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu

CNRS

bk. UBAM (Centre National de la Recherche Scientifique)

coğ.

Coğrafya

COMCEC

bk. İSEDAK (Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of the Islamic Conference)

COMECON

bk. KEYK (Council for Mutual Economic Aid)

COMESA

bk. GDAOP (Common Market For Eastern and Southern Africa)

cos

Kosinüs

CSO

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası

CTC

bk. UŞM (Center on Transnational Corporations)

CTE

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

Cum. Bşk.

Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı

Cumhuriyet Üniversitesi

ÇAĞ ÜNİ

Çağ Üniversitesi

ÇASGEM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

ÇAYKUR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

ÇED

Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

çev.

Çeviren

ÇGM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü

ÇNÜ

Çankırı Karatekin Üniversitesi

ÇOMÜ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

ÇS

Çimento Sanayisi

ÇSGB

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

ÇUKOBİRLİK

Çukurova Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

ÇÜ

1. Çankaya Üniversitesi. 2. Çukurova Üniversitesi

Çvş.

Çavuş

ÇYGM

1. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 2. Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

D

Doğu

DAGM

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

DAKB

Doğu Afrika Kalkınma Bankası

dal

Dekalitre

dam

Dekametre

DAP

Doğu Anadolu Projesi

DAT

Doğu Afrika Topluluğu

DB

Dünya Bankası

db.

Dil bilgisi

DBAFİT

Dünya Bankalar Arası Finansal İletişim Topluluğu

DDB

Dernekler Dairesi Başkanlığı

DDT

Böcek öldü­rücü (Dichloro-diphenol-trichloro-ethane)

DDY

Devlet Deniz Yolları

DESİYAB

Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası

DEÜ

Dokuz Eylül Üniversitesi

DFİF

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu

DFMHÖ

Dünya Fikrî Mülkiyet Hakları Örgütü

dg

Desigram

DGK

Dünya Gıda Konseyi

DGM

Devlet Güvenlik Mahkemesi

DGÖ

Dünya Gümrük Örgütü

DGS

Dikey Geçiş Sınavı

DHMİ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi

DİB

Diyanet İşleri Başkanlığı

DİE

Devlet İstatistik Enstitüsü

dil b.

Dil bilimi

DİYİH

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

dk.

Dakika

DKK

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

DKMP

Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü

dl

Desilitre

DLH

Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü

dm

Desimetre

DMİ

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü

DMO

Devlet Malzeme Ofisi

DNA

Deoksirübo nükleik asit

DOBGM

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

Doç.

Doçent

doğ.

Doğum tarihi

DOÜ

Doğuş Üniversitesi

DÖGM

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

DÖSİM

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü

DPB

Devlet Planlama Başkanlığı

DPT

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

DPÜ

Dumlupınar Üniversitesi

Dr.

Doktor

drl.

Derleyen

DSİ

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

DSO

Devlet Sanayi Ofisi

DSÖ

Dünya Sağlık Örgütü

DT

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

DTCF

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

DTM

Dış Ticaret Müsteşarlığı

DTÖ

Dünya Ticaret Örgütü

Dicle Üniversitesi

DVD

bk. SYD (Digital Versatile Disc)

Dz. Kuv.

Deniz Kuvvetleri

Dz. Kuv. K.

Deniz Kuvvetleri Komutanı, Komutanlığı

dzl.

Düzenleyen

E

Eczane

EAC

1. bk. AİBÖ (European Association for Cooperation) 2. bk. DAT (The East African Community)

EADB

bk. DAKB (East African Development Bank)

EAEC

bk. AAET (European Atomic Energy Community)

EAGGF

bk. ATYGF (European Agricultural Guidance and Guarantee Fund)

EAT

Eski Anadolu Türkçesi

EBK

Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü

EBRD

bk. AİKB (European Bank for Reconstruction and Development

EBU

bk. AYB (European Broadcasting Union)

EBWE

bk. AİKB (European Bank for Reconstruction and Development)

EC

bk. AT (European Community)

ECB

bk. AMB (European Central Bank)

ECE

bk. BMAEK (United Nations Economic Commission for Europe)

ECHR

bk. AİHM (European Court of Human Rights)

ECJ

bk. ATAD (European Court of Justice)

ECLA

bk. LAKEK (The Economic Commission for Latin America and Caribbean)

ECOWAS

bk. BADET (Economic Community of West African States)

ECSC

bk. AKÇT (European Coal and Steel Community)

Ecz.

Eczacı

ed.

1. Edebiyat 2. Editör

e.

Edat

EEC

bk. AET (European Economic Community)

EEG

Beyin akım grafiği (Elektroensefalogram)

EFT

Bankalar arası para aktarımı (Electronic fond transfer)

EFTA

bk. ASTB (European Free Trade Area/Association)

EGM

Emniyet Genel Müdürlüğü

EGMR

bk. AİHM (European Court of Human Rights)

EGO

Ankara Belediyesi Elektrik, Gaz, Otobüs İşletmeleri

EĞİTEK

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

EIB

bk. AYB (European Investment Bank)

EİBKT

Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı

EİBÖ

Ekonomik İş Birliği Örgütü

EİEİ

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü

EKG

Kalp akım grafiği (Elektrokardiyogram)

ekon.

Ekonomi

EMG

Kas akım grafiği (Electromyographie)

EMI

bk. APE (European Monetary Institute)

EMK

Elektromotor kuvvet

EMU

bk. AİPB (European Monetary Union)

Ens.

Enstitü, enstitüsü

EPA

bk. APÖ (European Parliamentary Association)

EPDK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu

EPU

bk. AÖB (European Payments Union)

ERDEMİR

Ereğli Demir Çelik Fabrikaları

ERDF

bk. ABKF (European Regional Development Fund)

Erm.

Ermenice

ERÜ

Erciyes Üniversitesi

ESA

bk. AUA (European Space Agency)

ESF

bk. ASF (European Social Fund)

ESGM

Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü

ESHOT

İzmir Belediyesi Elektrik, Su, Hava Gazı, Otobüs, Tramvay İşletmeleri

ESOGÜ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

ET

Eski Türkçe

ETKB

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

ETOGM

Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

EU

bk. AB (European Union)

EuGH

bk. ATAD (European Court of Justice)

EURATOM

bk. AAET (European Atomic Energy Community)

1. Ege Üniversitesi 2. Erzincan Üniversitesi

EÜAŞ

Elektrik Üretim Anonim Şirketi

EWG

bk. AET (European Economic Community)

EXİMBANK

Türkiye İhracat ve Kredi Bankası

f.

Fiil

F

Fiyat, fiyatı

FAB

Federal Araştırma Bürosu

FAC

bk. YİBF

Fak.

Fakülte

Fak-Fuk Fon

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu

FAO

bk. GTÖ (United Nations Food and Agricultural Organization)

Far.

Farsça

FBA

Fransız Basın Ajansı

FBI

bk. FAB (Federal Bureau of Investigation)

fel.

Felsefe

FIBA

bk. UBF (Fédération Internationale de Basketball Association)

FIDE

bk.USF (Fédération Internationale des Échecs)

FIDES

bk. İSKYF

FIFA

bk. UFF (Fédération Internationale de Football Association)

fil.

Filoloji, filolojisi

FILA

bk. UAGF (Fédération Internationale des Luttes Associées)

FIR

Uçuş hattı düzenlemesi (Flight Information Region)

FİSKOBİRLİK

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

fiz.

Fizik

fizy.

Fizyoloji

FKB

Fizik, kimya, biyoloji

FM

Frekans modülasyonu (Frequency Modulation)

FMVIÜ

Işık Üniversitesi

fob

Malın belirlenen limanda gemi üzerindeki teslim fiyatı (free on board)

Fr.

Fransızca

FRB

bk. AMB (Federal Reserve Bank)

FSMVÜ

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

FTAA

bk. ASTB (Free Trade Area of the Americas)

1. Fatih Üniversitesi 2. Fırat Üniversitesi

g

Gram

G

Güney

GAMHK

Güney Avrupa Müttefik Hava Kuvvetleri

GAP

Güneydoğu Anadolu Projesi

GAPBKİ

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

GATA

Gülhane Askerî Tıp Akademisi

GAUT

Güneydoğu Asya Uluslar Topluluğu

GAZÜ

Gaziantep Üniversitesi

GB

1. Bilgisayarda bellek birimi (Gigabyte) 2. Güneybatı 3.Gümrük Birliği

GBT

Genel Bilgi Taraması

GD

Güneydoğu

GDAOP

Güney ve Doğu Afrika Ortak Pazarı

GDZÜ

Gediz Üniversitesi

Gen.

General

geom.

Geometri

GİB

Gelir İdaresi Başkanlığı

GİGM

Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü

gn.

Genel

Gnkur.

Genelkurmay

GOÜ

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Gön.

Gönderen

gr.

Gramer

Grt

Groston

GSGM

1.Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 2. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

GSM

Mobil cep telefonu (Global System for Mobile Communications)

GSMH

Gayrisafi millî hasıla

GSÜ

Galatasaray Üniversitesi

GSYH

Gayrisafi yurt içi hasıla

GTÖ

Gıda ve Tarım Örgütü

GUS

bk. BDT (Commonwealth of Independent States)

1. Gazi Üniversitesi 2. Giresun Üniversitesi 3. Gümüşhane Üniversitesi

GYD

Görüntülü yoğun disk

GYTE

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

GZK

Gazikent Üniversitesi

H

1. Hicri 2. Hastane, hastanesi

HA

Harp Akademisi

HABITAT

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı (Centre for Human Settlements)

HACCP

Kritik kontrol noktalarında tehlike analizi

HAVAŞ

Hava Alanları ve Yer Hizmetleri Genel Müdürlüğü

hay. b.

Hayvan bilimi

haz.

Hazırlayan

HDD

Ana bellek sürücüsü (Hard Disk Drive)

hek.

Hekimlik, hekim, hekimi

HGK

Harita Genel Komutanlığı

HGM

Haberleşme Genel Müdürlüğü

HIV

AIDS hastalığına neden olan virüs (Human Immunodeficiency Virus)

HİTÜ

Hitit Üniversitesi

HKK

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

hl

Hektolitre

hlk.

Halk ağzı

HM

Hazine Müsteşarlığı

hm

Hektometre

HMUK

Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu

HO

Harp Okulu

HRÜ

Harran Üniversitesi

Hs. Uzm.

Hesap Uzmanı

HSSGM

Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

HUK

Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı

huk.

Hukuk

Hacettepe Üniversitesi

Hv. Kuv.

Hava Kuvvetleri

Hv. Kuv. K.

Hava Kuvvetleri Komutanı, Komutanlığı

Hz. öz.

Hizmete özel

Hz.

1. Hazret, Hazreti 2. Hizmet, hizmette

IĞDÜ

Iğdır Üniversitesi

IAAF

bk. UAAF (International Amateur Athletic Federation)

IAEA

bk. UAEA (International Atomic Energy Agency)

IATA

bk. UHTB (International Air Transport Association)

İAÜ

İstanbul Aydın Üniversitesi

IBEC

bk. UEİBB (International Bank for Economic Corporation)

İbr.

İbranice

IBRD

bk. UİKB (International Bank for Reconstruction and Development)

İBÜ

İstanbul Bilim Üniversitesi

İBÜN

İstanbul Bilgi Üniversitesi

ICAO

bk. USHÖ (International Civil Aviation Organization)

ICC

bk. UTO (International Chambers of Commerce)

ICIC

bk. UHİK (Islamic Committee of the International Crescent)

ICJ

bk. UAD (International Court of Justice)

ICRC

bk. UKK (International Committee of the Red Cross)

ICSID

bk. UYAÇM (International Center of the Settlement of Investment Disputes)

IDA

bk. UKA (International Development Agency)

IDB

bk. İKB (Islamic Development Bank)

İDBÜ

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

İDT

İktisadi Devlet Teşekkülleri

IEA

bk. UEA (International Energy Agency)

İEGM

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü

İETT

İstanbul Elektrik, Tünel, Tramvay İşletmesi

İEÜ

İzmir Ekonomi Üniversitesi

IFAD

bk. UTKF (International Fund for Agricultural Development)

IFC

bk. UFK (International Finance Corporation)

IFOAM

bk. UETHF (International Federation of Organic Agriculture Movements)

İGB

Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı

İGEME

İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

IGH

bk. UAD (International Court of Justice)

İGM

İlköğretim Genel Müdürlüğü

İHB

İnsan Hakları Başkanlığı

İKB

İslam Kalkınma Bankası

İKBÜ

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi

İKÖ

İslam Konferansı Örgütü

İKÜ

İstanbul Kültür Üniversitesi

İKV

İktisadi Kalkınma Vakfı

İLBANK

İller Bankası Genel Müdürlüğü

ILO

bk. UÇÖ (International Labor Organization)

IMF

bk. UPF (International Monetary Fund)

İMKB

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

IMO

bk. UDÖ (International Maritime Organization)

İng.

İngilizce

INTERPOL

Uluslararası Cinayet Polisi Komisyonu (International Criminal Police Commission)

İO

İlköğretim okulu

IOC

bk. UOK (International Olympic Committee)

IPI

bk. UBE (International Press Institute)

IRO

bk. UMT (International Refugee Organization)

is.

İsim

ISBN

Uluslararası standart kitap numarası (International Standard Book Number)

İSDEMİR

İskenderun Demir Çelik Fabrikaları

İSEDAK

İslam Konferansı Örgütü Ekonomik ve Ticari İş Birliği Daimî Komitesi

İSG

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

İSKİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi

İSKYF

İktisadi ve Sosyal Kalkınma Yatırım Fonları

ISMN

Uluslararası standart müzik numarası (International Standard Music Number)

ISO

bk. USÖ (International Organization for Standardization)

İSO

İstanbul Sanayi Odası

İsp.

İspanyolca

ISSN

Uluslararası standart dizi numarası (International Standard Serial Number)

İŞKUR

Türkiye İş Kurumu

işl.

İşleyen

İŞOT

İstanbul Şehirler Arası Otobüs Terminali

İt.

İtalyanca

İTB

İstanbul Ticaret Borsası

ITC

bk. UTM (International Trade Center)

İTG

İç Ticaret Genel Müdürlüğü

İTİCÜ

İstanbul Ticaret Üniversitesi

ITO

Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Birliği (International Trade Organization)

İTO

İstanbul Ticaret Odası

İTÜ

İstanbul Teknik Üniversitesi

İÜ

1. İnönü Üniversitesi 2. İstanbul Üniversitesi

IWF

bk. UPF (International Monetary Fund)

İYTE

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

İZTB

İzmir Ticaret Borsası

İZTO

İzmir Ticaret Odası

İZÜ

İzmir Üniversitesi

J

Jandarma

JAL

bk. JHY (Japan Airlines)

Jap.

Japonca

jeol.

Jeoloji

JGK

Jandarma Genel Komutanlığı

JHY

Japon Hava Yolları (Japan Airlines)

K

1. Kuzey 2. Komutan, komutanlığı

kal

Kalori

KARDEMİR

Karabük Demir Çelik Fabrikaları

KASTB

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi

KAÜ

Kafkas Üniversitesi

KB

Kuzeybatı

KBB

Kulak, Burun, Boğaz

KBÜ

Karabük Üniversitesi

KD

Kuzeydoğu

KDV

Katma değer vergisi

KED

Kablosuz Erişim Düzeneği

KEGM

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

KEİ

Karadeniz Ekonomik İş Birliği

KEYK

Karşılıklı Ekonomik Yardım Konseyi

kg

Kilogram

KGB

Sovyet Gizli Haber Alma Teşkilatı (Komitet Gossudarrstvennoi Bezopastnosti)

KGM

Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü

KHK

Kanun hükmünde kararname

KHÜ

Kadir Has Üniversitesi

KHz

Kilohertz

KİBİB

Kalkınma İçin Bölgesel İş Birliği

KİK

1. Kamu İhale Kurumu 2. Kamu İktisadi Kuruluşları

kim.

Kimya

KİT

Kamu İktisadi Teşekkülü

KİYÜ

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

KKB

Karayip Kalkınma Bankası

KKGM

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

KKK

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

KLÜ

Kırklareli Üniversitesi

km

Kilometre

KMS

Kurumlar İçi Merkezî Eleme Sınavı

KMÜ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

KOBİ

Küçük ve Orta Boy (Ölçekli) İşletme

KOİ

Kamu Ortaklığı İdaresi

koor.

Koordinasyon

Kor.

Kolordu

Kora.

Koramiral

Korg.

Korgeneral

KOSGEB

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

KOÜ

Kocaeli Üniversitesi

KPDS

Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

kr.

Kuruş

krş.

Karşılaştırınız

KSDB

Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı

KSGM

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

KSÜ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

KTKB

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası

KTO-KÜ

KTO Karatay Üniversitesi

KTOP

Karayip Topluluğu ve Ortak Pazarı

KTÖGM

Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

KTÜ

Karadeniz Teknik Üniversitesi

KUGM

Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü

Kur.

Kurmay

Kur. Bşk.

Kurmay Başkanı, Başkanlığı

1. Kastamonu Üniversitesi 2. Kırıkkale Üniversitesi 3. Koç Üniversitesi

KVMGM

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

KYGM

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü

l

Litre

LABB

Latin Amerika Bütünleşme Birliği

LAFTA

bk. LASTB (Latin America Free Trade Area)

LAIA

bk. LABB (Latin American Integration Association)

LAKEK

Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu

LASTB

Latin Amerika Serbest Ticaret Bölgesi

Lat.

Latince

LCV

Lütfen cevap veriniz

LES

Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı

LP

Uzunçalar (long play)

LPG

Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (Liquified Petroleum Gas)

Ltd.

Limitet

LYS

Lisans Yerleştirme Sınavı

m

Metre

M

Miladi

Mac.

Macarca

Mah.

1. Mahalle, mahallesi 2. Mahkeme, mahkemesi

MAKÜ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

man.

Mantık

MAÖ

Merkezî Antlaşma Örgütü

MASAK

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

mat.

Matematik

MAÜ

1. Mardin Artuklu Üniversitesi 2. Muş Alparslan Üniversitesi

MB

1. Maliye Bakanlığı 2. Bilgisayarda bellek birimi (megabyte)

Md.

Müdür, müdürlük, müdürlüğü

MEB

Millî Eğitim Bakanlığı

mec.

Mecaz

MEÜ

Mersin Üniversitesi

MGK

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

MGM

1. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 2. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü

MĞÜ

Muğla Üniversitesi

MHAT

Merkezî Haber Alma Teşkilatı

MHz

Megahertz

MİGEM

Maden İşleri Genel Müdürlüğü

MİLE

Millî Emlak Genel Müdürlüğü

mim.

Mimarlık

min.

Mineraloji

MİT

Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı

MK

Medeni Kanun

MKB

Millî Kütüphane Başkanlığı

MKE

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu

MKS

Metre-Kilogram-Saat

MKÜ

Mustafa Kemal Üniversitesi

MKYK

Merkez Karar Yönetim Kurulu

mm

Milimetre

MOBESE

Bölgesel güvenlik sistemi (Mobil Elekronik Sistem Entegrasyonu)

MOSSAD

İsrail Gizli Haber Alma Örgütü

Milattan önce

MPİ

Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

MPM

Millî Prodüktivite Merkezi

MR

Manyetik rezonans görüntüleme

MS

Milattan sonra

MSB

Millî Savunma Bakanlığı

MSGSÜ

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

MTA

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

1. Maltepe Üniversitesi 2. Marmara Üniversitesi 3. Melikşah Üniversitesi

Müh.

Mühendis, mühendisi, mühendislik

Mür.

Müracaat

müz.

Müzik

MYK

1. Mesleki Yeterlilik Kurumu 2. Mülteciler Yüksek Komiserliği

NAFTA

bk. KASTB (North American Free Trade Area)

NASA

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi(National Aeronautics and Space Administration)

NATO

Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (North Atlantic Treaty Organization)

NEÜ

Nevşehir Üniversitesi

NĞÜ

Niğde Üniversitesi

NKÜ

Namık Kemal Üniversitesi

No.

Numara

NOTAM

Havacılar ve denizciler için uyarı bildirimi (Notice to Airmen)

Nö.

Nöbetçi

Nö. Sb.

Nöbetçi subayı

NVİGM

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

OACI

bk. USHÖ (International Civil Aviation Organization)

OAE

bk. ABÖ (Organization of African Unity)

OAİB

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

OAOP

Orta Amerika Ortak Pazarı

OAPEC

bk. PİEAÜÖ (Organization of Arab Petroleum Exporting Countries)

OAU

bk. ABÖ (Organization of African Unity)

OBESİD

Okul İçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı

OCDE

bk. EİBKT (Organization for Economic Cooperation and Development)

OCI

bk. İKÖ (Organization of the Islamic Conference)

ODTÜ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

ODÜ

Ordu Üniversitesi

OECD

bk. EİBKT (Organization for Economic Cooperation and Development)

OEEC

bk. AEİBÖ (Organization for European Economic Cooperation)

OGM

1. Orman Genel Müdürlüğü 2. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

OIC

bk. İKÖ (Organization of the Islamic Conference)

OIEC

bk. UİİBÖ (Organization for International Economic Cooperation)

OKAN

Okan Üniversitesi

OKÖNEGM

Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü

Okt.

Okutman

OKÜ

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

OMC

bk. DTÖ (World Trade Organization)

OMI

bk. UDÖ (International Maritime Organization)

OMÜ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Onb.

Onbaşı

OPEC

bk. PİEÜT (Organization of Petroleum Exporting Countries)

OPEP

bk. PİEÜT (Organization of Petroleum Exporting Countries)

Opr.

Operatör

Or.

Ordu

Ora.

Oramiral

Ord.

Ordinaryüs

Org.

Orgeneral

ORKÖY

Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü

Ort.

Ortaklık, ortakları, ortaklığı

OSB

Organize Sanayi Bölgesi

Osm. T.

Osmanlı Türkçesi

OSZE

bk. AGİT (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa)

OUA

bk. ABÖ (Organization of African Unity)

OYAK

Ordu Yardımlaşma Kurumu

OYEGM

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

ÖÇKKB

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı

ÖİB

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

öl.

Ölüm tarihi

ÖÖKGM

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

ör.

Örnek

ÖRGM

Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ÖSGM

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü

ÖSS

Öğrenci Seçme Sınavı

ÖSYM

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

ÖTV

Özel tüketim vergisi

ÖYK

Özelleştirme Yüksek Kurulu

ÖYS

Öğrenci Yerleştirme Sınavı

öz.

Özel

ÖZİ

Özürlüler İdaresi Başkanlığı

ÖZÜ

Özyeğin Üniversitesi

PAÜ

Pamukkale Üniversitesi

ped.

Pedagoji

PEN

bk. UYB (International Association of Poets, Playwrights, Editors, Essayists and Novelists)

PETKİM

Petrokimya Endüstrisi Genel Müdürlüğü

PİEAÜÖ

Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü

PİEÜT

Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı

PİGM

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

PK

Posta kutusu

PO

Petrol Ofisi

POAŞ

Petrol Ofisi Anonim Şirketi

Port.

Portekizce

Prof.

Profesör

psikol.

Psikoloji

PTT

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

RAM

Bilgisayarda okunabilir ve yazılabilir bellek (Random Access Memory)

RC

Kızılhaç (Red Cross)

RCD

bk. KİBİB (Regional Cooperation for Development)

RK

Rekabet Kurumu

RNA

Ribo nükleik asit

ROM

Bilgisayarda yalnızca okunabilir bellek (Read-Only Memory)

Ro-Ro

Gemiye taşıt indirme bindirme (Rolon-roloff)

RSHM

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı

RTÜK

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Rum.

Rumca

Rus.

Rusça

Rize Üniversitesi

S

Sayı

s.

Sayfa

sa.

Saat

SAS

Su Altı Savunma (Komandoları)

SAT

Su Altı Taarruz (Komandoları)

SATEM

Savunma Sanayii ve Teknoloji Eğitim Merkezi

SAÜ

Sakarya Üniversitesi

Sb.

Subay

SB

Sağlık Bakanlığı

SBF

Siyasal Bilgiler Fakültesi

SBS

Seviye Belirleme Sınavı

SDIF

bk. TMSF (Savings Deposit Insurance Fund)

SDÜ

Süleyman Demirel Üniversitesi

SEFD Bşk.

Millî Savunma Bakanlığı Seferberlik Dairesi Başkanlığı

SEK

Süt Endüstrisi Kurumu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

SEKA

Selüloz ve Kâğıt Sanayii Kurumu

sf.

Sıfat

SG

Sahil Güvenlik

SGK

1.Sosyal Güvenlik Kurumu 2. Sahil Güvenlik Komutanlığı

SGM

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü

SHÇEK

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

SHGM

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

SHÖ

Sivil Havacılık Örgütü

SİÜ

Siirt Üniversitesi

SKT

Son kullanma tarihi

Sl.

Slavca

SMWK

bk. KEİ (Black Sea Economic Cooperation Pact)

Sn.

1. Sayın. 2. Saniye

snt.

Santral

SNÜ

Sinop Üniversitesi

Sok.

Sokak

SOS

Uluslararası yardım isteme uyarısı (Save Our Souls)

sos.

Sosyoloji

sp.

Spor

SPA

bk. SUGES (Salus per aquam)

SPK

Sermaye Piyasası Kurulu

Srp.

Sırpça

SSCB

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği

SSDB

Sağlık Bakanlığı Sıtma Savaş Dairesi Başkanlığı

SSK

Sosyal Sigortalar Kurumu

SSM

Savunma Sanayi Müsteşarlığı

STB

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

STK

Sivil Toplum Kuruluşu

STÖ

Sivil Toplum Örgütü

SUGES

Sudan gelen sağlık

1. Sabancı Üniversitesi 2. Selçuk Üniversitesi

SWIFT

bk. DBAFİT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)

SYD

Sayısal yoğun disk

SYDGM

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü

Ş

Şirket

Şb.

Şube

ŞEHİR

İstanbul Şehir Üniversitesi

ŞÜ

Şırnak Üniversitesi

t

Ton

T.

Türkçe

T.C.

Türkiye Cumhuriyeti

TAA

Türkiye Adalet Akademisi

TAEK

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

TAGEM

Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

TAI

bk. THS (Turkish Aerospace Industry)

TAPDK

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu

tar.

Tarih

TARİŞ

Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

TASS

Sovyetler Birliği Telgraf Ajansı (Telegrafnoe Agentstvo Sovetskogo Soyuza)

TAŞ

Türk Anonim Şirketi

TAU

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü

Tb.

Tabur

TBB

1. Türkiye Bankalar Birliği 2. Türkiye Barolar Birliği

TBMM

Türkiye Büyük Millet Meclisi

TCDD

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları

TCK

Türkiye Cumhuriyeti Karayolları

TCMB

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

TCZB

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası

TDÇİ

Türkiye Demir Çelik İşletmeleri

TDİ

Türkiye Denizcilik İşletmeleri

TDK

Türk Dil Kurumu

TEAE

Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü

TEAŞ

Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi

TEDAŞ

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

TEDGEM

Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü

TEFE

Toptan eşya fiyatları endeksi

TEİAŞ

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

TEK

Türkiye Elektrik Kurumu

tek.

Teknik, teknoloji

tel.

Telefon

telg.

Telgraf

TEM

Avrupa Transit Kara Yolu (Trans European Motor Way)

TEMSAN

Türkiye Elektromekanik Sanayii

TETAŞ

Türkiye Elektrik, Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi

TFF

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı

TGC

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti

TGM

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü

TGS

Türkiye Gazeteciler Sendikası

Tğm.

Teğmen

THA

Türk Haberler Ajansı

THK

1. Türk Hava Kurumu 2. Türk Hukuk Kurumu

THS

Türk Havacılık Sanayii

THSGM

Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü

THY

Türk Hava Yolları

TIR

Uluslararası Kara Yolu Taşımacılığı (Transport International Routier)

tic.

Ticaret

TİGEM

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

TİKA

Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı

TİM

Türkiye İhracatçılar Merkezi

TİSK

Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu

tiy.

Tiyatro

TK

bk. BTK (Telekomünikasyon Kurumu)

TKAE

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

TKB

1. Türkiye Kalkınma Bankası 2. Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 3. Türk Kadınlar Birliği

TKF

Toplu Konut Fonu

TKGM

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

TKİ

Türkiye Kömür İşletmeleri

TL

Türk lirası

tlks.

Teleks

tls.

Telsiz

TM

Türk malı

TMMOB

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

TMO

Toprak Mahsulleri Ofisi

TMSF

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

TMSK

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu

TNCÜ

Tunceli Üniversitesi

TOBB

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

TOBB ETÜ

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

TODAİE

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

TOEFL

Yabancı dil olarak İngilizce testi (Test of English as a Foreign Language)

TOKİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

Top.

Topçu

TÖMER

Türkçe Öğretim Merkezi

TÖÜ

Turgut Özal Üniversitesi

TP

Türk Petrolleri

TPAO

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

TPE

Türk Patent Enstitüsü

TR

Türkiye

TRGM

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

TRKGM

Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü

TRS

Toros Üniversitesi

TRT

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

TSE

Türk Standartları Enstitüsü

TSİ

Türkiye saati ile

TSK

Türk Silahlı Kuvvetleri

TSKB

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası

TT

Türkiye Türkçesi

TTB

Türk Tabipleri Birliği

TTK

1. Türk Tarih Kurumu 2.Türkiye Taşkömürü Kurumu

TTKB

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

TTOK

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu

TUBİM

Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi

Tug.

Tugay

Tuğa.

Tuğamiral

Tuğg.

Tuğgeneral

TURKSTAT

bk. TÜİK (Turkish Statistic Institution)

TUS

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

Trakya Üniversitesi

TÜBA

Türkiye Bilimler Akademisi

TÜBİTAK

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

TÜDEMSAŞ

Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayii Anonim Şirketi

TÜFE

Tüketici fiyatları endeksi

TÜGEM

Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

TÜİK

Türkiye İstatistik Kurumu

TÜLOMSAŞ

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi

Tüm.

Tümen

Tüma.

Tümamiral

Tümg.

Tümgeneral

TÜPRAŞ

Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi

TÜRDOK

Türkiye Dokümantasyon Merkezi

TÜRKAK

Türk Akreditasyon Kurumu

TÜRKİYE KOOP

Türkiye Millî Kooperatifler Birliği

TÜRKKOOP

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği

TÜRKSAT

Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketi

TÜRKŞEKER

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi

TÜRSAB

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği

TÜTAV

Türk Tanıtma Vakfı

TÜVASAŞ

Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi

TV

Televizyon

TYDTA

Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı

TZDK

Türkiye Zirai Donatım Kurumu

TZOB

Türkiye Ziraat Odaları Birliği

UA

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

UAAF

Uluslararası Amatör Atletizm Federasyonu

UAD

Uluslararası Adalet Divanı

UAEA

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı

UAGF

Uluslararası Amatör Güreş Federasyonu

UAT

Uluslararası Af Teşkilatı

UBAK

Ulaştırma Bakanlığı

UBAM

Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi

UBB

Uluslararası Basın Birliği

UBE

Uluslararası Basın Enstitüsü

UBF

Uluslararası Basketbol Federasyonu

UBOK

Uluslararası Bilimsel Organizasyon Konseyi

UÇÖ

Uluslararası Çalışma Örgütü

UDÖ

Uluslararası Denizcilik Örgütü

UE

bk. AB (European Union)

UEA

Uluslararası Enerji Ajansı

UEFA

bk. AFFB (Union of European Football Associations)

UEİBB

Uluslararası Ekonomik İş Birliği Bankası

UETHF

Uluslararası Ekolojik Tarım Hareketleri Federasyonu

UFF

Uluslararası Futbol Federasyonu

UFK

Uluslararası Finansman Kurumu

UFO

Tanımlanmamış Uçan Nesne (Unidentified Flying Object)

UHF

Ultra yüksek frekans (Ultra High Frequency)

UHİK

Uluslararası Hilal İslam Komitesi

UHTB

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği

UİİBÖ

Uluslararası İktisadi İş Birliği Örgütü

UİKB

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası

UKA

Uluslararası Kalkınma Ajansı

UKK

Uluslararası Kızılhaç Komitesi

UMT

Uluslararası Mülteci Teşkilatı

UN

bk. BM (United Nations)

UNAC

bk. BMÇYT (United Nations Aid to Children)

UNCTAD

bk. BMTKK (United Nations Conference on Trade and Development)

UNCTC

bk. UŞM (United Nations Centre on Transnational Corporations)

UNESCO

bk. BMEBKT (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

UNHCR

bk. MYK

UNICEF

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (United Nations International Children’s Emergency Fund)

UNIDO

bk. BMSKÖ (United Nations Industrial Development Organisation)

UNO

bk. BMT (United Nations Organization)

UNRRA

bk. BMYRİ (United Nations Relief and Rehabilitation Administration)

UOK

Uluslararası Olimpiyat Komitesi

UÖB

Uluslararası Ödemeler Bankası

UPB

Uluslararası Posta Birliği

UPF

Uluslararası Para Fonu

UPI

bk. UBB (United Press International)

UPU

bk. UPB (Universal Postal Union)

USAŞ

Uçak Sanayi Anonim Şirketi

USF

Uluslararası Satranç Federasyonu

USHÖ

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü

USÖ

Uluslararası Standartlar Örgütü

UŞM

Ulusötesi Şirketler Merkezi

UTKF

Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu

UTM

Uluslararası Ticaret Merkezi

UTO

Uluslararası Ticaret Odası

1. Ufuk Üniversitesi 2. Uludağ Üniversitesi

UYAÇM

Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi

UYB

Uluslararası Yazarlar Birliği

Uzm.

Uzman

Ü

Üniversite

ÜAK

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı

Üçvş.

Üstçavuş

ÜDS

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

ÜFE

Üretici fiyatları endeksi

ünl.

Ünlem

ÜT

Üretim tarihi

Ütğm.

Üsteğmen

vb.

Ve başkası, ve başkaları, ve benzeri, ve benzerleri, ve bunun gibi

VCD

bk. GYD (Video Compact Disc)

vd.

Ve devamı, ve diğerleri

VDMK

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

Vet.

Veteriner

VGM

1. Vakıflar Genel Müdürlüğü 2. Verimlik Genel Mü

dürlüğü

VHF

Çok yüksek frekans (Very High Frequency)

VIP

Çok önemli kişi (Very Important Person)

vs.

Vesaire

w

Elektrik güç birimi (Watt)

WACH

bk. BATO (West African Clearing House)

WADB

bk. BAKB (West African Development Bank)

WAP

bk. KED (Wireless Application Protocol)

WCO

bk. DGÖ (World Customs Organization)

WFC

bk. DGK (World Food Council)

WHO

bk. DSÖ (World Health Organization)

WIPO

bk. DFMHÖ (World Intellectual Property Organisation)

WTO

bk. DTÖ (World Trade Organization)

Y. Mim.

Yüksek mimar

Y. Müh.

Yüksek mühendis

Yay.

Yayını, yayınları

Yb.

Yarbay

YD

Yoğun disk

Yd. Sb.

Yedek subay

YDK

Yüksek Denetleme Kurulu

YDS

Yabancı Dil Sınavı

YEÖGM

Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü

YİBF

Yardım ve İş Birliği Fonu

YİGM

1. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 2. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

YKr

Yeni kuruş

YÖGM

Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğü

YÖK

Yükseköğretim Kurulu

YÖS

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı

Yrd. Doç.

Yardımcı Doçent

YSE

Yol, Su, Elektrik Genel Müdürlüğü

YSK

Yüksek Seçim Kurulu

YTL

Yeni Türk lirası

YTÜ

1. Yeditepe Üniversitesi 2. Yıldız Teknik Üniversitesi

Yun.

Yunanca

YURTKUR

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

1. Yalova Üniversitesi 2. Yaşar Üniversitesi

yy.

Yüzyıl

YYÜ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Yzb.

Yüzbaşı

zf.

Zarf

ZKÜ

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

zm.

Zamir

ZMO

Ziraat Mühendisleri Odası

zool.

Zooloji

ZRV

Zirve Üniversitesi

kısaltmalar ve anlamları, ünvan kısaltmaları, öğretmen kısaltması, kısaltmalar ve açılımları kısaltmalar ingilizce, sayfa kısaltması, kısaltmaların yazımı konu anlatımı, kısaltmaların açılımı, kısaltmaların yazımı kısaca, kısaltmaların yazımı test, kısaltmaların yazımı ile ilgili kurallar, kısaltmalara 20 örnek, kısaltmalar ile ilgili cümleler, kısaltmaların cümle içinde kullanımı, kısaltmaların açılımı, kısaltmalar ve anlamları, kısaltmalar sözlüğü ingilizce, öğretmen kısaltması, kısaltmalar ingilizce, kısaltmalar ve anlamları, üniversite kısaltması, kısaltmalar ve açılımları, hastanenin kısaltması, ünvan kısaltmaları,

Yorumlar (0)
açık