N. Halil ONAN - Dur Yolcu'nun yazarını tanıyor muyuz?

N. Halil ONAN - Dur Yolcu'nun yazarını tanıyor muyuz?


N. Halil ONAN - Dur Yolcu'nun yazarını tanıyor muyuz?1902 yılında İstanbul Çatalca'da doğdu. Babası, Duyun-u Umumiye memuru Halil Hilmi Bey idi. Ortaöğrenimini Vefa Lisesi'nde yaptı. 1919 yılında Dârülfünun Edebiyat Fakültesinde açılan sınavı kazanarak Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne girdi. Cenap ŞahabettinFuad Köprülü, Ferit Kam, Yusuf Şerif, Yahya Kemal, Hüseyin Daniş gibi yazıncıların (edebiyat) öğrencisi oldu.

İstanbul'un işgali üzerine okul geçici olarak kapatılınca milli mücadeleye katılmak üzere Ankara'ya geçti. Ankara Talimatgahı'nda zabıt vekili oldu, Anadolu Ajansı Siyasi servisi'nde çalıştı.

Milli mücadele bittikten sonra İstanbul'a dönerek yarım kalan eğitimine devam etti, 1924 yılında mezun oldu. Bir süre tekrar Anadolu Ajansı'nda ve özel okullarda çalıştı. 1929 yılından itibaren İzmir, Adana, Ankara illerinde pek çok lisede yazın (edebiyat) öğretmenliği ve lise müdürlüğü yaptıktan sonra eğitim denetmeni (maarif müfettişi) oldu.

1942-1946 yıllarında Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü yaptı. Ankara Üniversitesi DTCF'de Eski Türk Edebiyatı Profesörü olarak dersler verdi. 1959'da üniversitedeki görevinden emekli oldu. 18 Ağustos 1968 günü İstanbul'da hayatını kaybetti.

Necmettin Halil, yazın yaşamına aruz ölçüsünde şiirler yazarak başladı. İlk şiirleri Nedim dergisinde yayımlandı. Aruzu bırakıp hece ölçüsünde şiirler yazmaya başladığında şiirlerini Dergah ve Hayat dergilerinde yayımladı.

Şiirlerini 1927'de ve 1933'de bastırdığı iki kitapta topladı.

Aşk, doğa ve ulusal duygular ile ilgili şiirler yazdı. Son dönem şiirlerinde Yahya Kemal Beyatlıetkisi görülür.

İşleyen Yara adlı romanı, kitap olarak basılmamış ancak 1932 yılında Vakit Gazetesi'nde tefrika edilmiştir. Ortaokullar için dilbilgisi kitapları da hazırlamıştır.

Necmettin Halil Onan Yapıtları


Yır (şiir) betikleri:

  • Çakıl Taşları (1927)

  • Bir Yudum Daha (1933)


Başkaca betikler:

  • Dilbilgisi (1928), 2 cilt

  • Dilbilgisi (1934)

  • Dilbilgisi (1943), İlkokullar için

  • İzahlı Divan Şiiri Antolojisi (1940, 1946)

  • Namık Kemal' in Talim-i Edebiyatı üzerine bir Risalesi (1950)

  • Leyla ve Mecnun (1956), Fuzuli'nin eserinin tenkidi


Romanları:

  • İşleyen Yara (yayımlanmadı)

  • Kolejli Nereye (1977)


Dipçe: türkedebiyatı.org dan alınmıştır.

Yorumlar (0)