NARİN SÖZCÜĞÜNÜN KÖKENİ VE ANLAMI-Prof. Dr. Hatice Şirin
NARİN SÖZCÜĞÜNÜN KÖKENİ VE ANLAMI

Prof. Dr. Hatice Şirin

"Narin" Moğolca bir sözcük.

Yenilmek nedir bilmeyen Moğolların Anadolu'yu istila ettiği dönemde, savaş terimleri dururken böylesi kırılgan bir kelimeyi almamız derin bir ironi.

Narin deyince aklıma Hülagü veya Kubilay Han değil, hep minik kuşlar ve yufka yürekler gelir.
narin
[ Meninski, Thesaurus, 1680]
nārin: Recens, nitens [taze, körpe], ornatus, politus, elegans [zarif].

Ut nārin kumaş, nārin aˁzā.
(~ Fa nārīn نارن ince, zarif, körpe ) ~ Moğ narin küçük (Kaynak: TMEN §380)

Yorumlar (0)