Nokta nedir, nokta işareti nerelerde kullanılır?

Nokta nedir, nokta işareti nerelerde kullanılır?

Konu: Nokta nedir, nokta işareti nerelerde kullanılır? Nokta işareti şuralarda kullanılır:

Nokta İşaretinin kullanıldığı yerler şunlardır: 

1. Nokta işareti amamlanmış cümlelerin sonuna konur.

Noktadan sonraki cümle büyük harfle başlar:
Bu sözcükleri nerede kullandığını hatırlayamadan uyuyakaldı.
Nokta, kalemin kâğıtla vuslatının ilk meyvesidir. (A. Turan Alkan)
Şimdi artık ne anılar var ne de gözyaşları. (Nazan Bekiroğlu)

2. Bazı kısaltmaların sonuna nokta konur:

Bnb. (Binbaşı)
Av. (avukat)
Prof. (profesör)
Dr. (doktor)
Yrd. Doç. (yardımcı doçent)
Cad. (cadde)
Sok. (sokak),
Mah. (mahalle)
s. (sayfa)
Böl. (bölüm)
çev. (çeviren)
ed. (edebiyat)
vb. (ve başkası, ve benzeri, ve benzerleri, ve bunun gibi),
Ecz. (Eczane),
Bulg. (Bulgarca),
İng. (İngilizce) vb.

3. Sayılardan sonra, sıra bildiren “-ıncı, -inci, -uncu, üncü” ekleri yerine konur:

5. (beşinci),
13. (on üçüncü);
III. Selim,
XVI. yüzyıl;
7. Cadde,
408. Sokak,
2. Mehmet vb.

4. Tarihlerde gün, ay ve yılı gösteren rakamları birbirinden ayırmak için konur:


23.12.2012,
10.11.1938 vb.

UYARI: Ay isimleri yazıyla yazıldığı durumlarda ay adların­dan önce ve sonra nokta kullanılmaz:

  • 30 Ağustos 1922,
  • 23 Nisan 1920 vb.

5. Saat, dakika ve saniye belirten sayıları birbirinden ayırmak için kullanılır:

Konser 14.00’te başlayacak.
Otobüsüm 23.45’te hareket edecek.
Saatler 03.00’ü gösterdiğinde yaz saati uygulamasına geçilecek.

6. En az üç basamaklı sayılarda 3. basamaktan sonra ve her üç basamakta bir nokta konur.

2.000,
752.369,
13.200.456 vb.

7. Matematikte çarpma işareti yerine nokta kullanılabilir.

8.2 = 16,
15.3 = 45 vb.

8. Art arda sıralandıkları için virgülle ya da çizgiyle ayrılan rakamlardan sadece sonuncu rakamın sonuna konur.

5, 8 ve 9. maddeler;
XIII – XV. yüzyıl vb.

9. Bir yazının maddelerini gösteren harf veya rakamlardan sonra konur:

I. 1. A. a.
II. 2. B. b.

10. Dergi, kitap, makale, deneme vb.nin künyelerinin sonuna konur:

KAPLAN, Mehmet, Oğuz Kaan Destanı, İstanbul 1979.
Şükrü Elçin, Halk Edebiyatı Araştırmaları 1, 2. Baskı Ankara 1988.

NOKTA İLE İLGİLİ EK CÜMLE ÖRNEKLERİ


Nokta, biten cümlelerin sonuna konur demiştik. İşte ek örnekler:

  • Eve girdim ki kimse yok, herkes çoktan gitmiş.
  • Okulda Ayşe'yi gördüm ama halini hiç beğenmedim.
  • Ali çok güzel top sektiriyor.
  • En iyi arkadaşım Semih'tir.
  • Benim uzun sarı ve gür saçlarım var.
  • Bugün çok ağrım var.
  • Mutluluktan uçuyorlar.

Yorumlar (0)