Ölçünlü dil cümle örnekleri, standart dil ile ilgili cümleler, standart dil nedir edebiyat

Standart dil, Ölçünlü dil cümle örnekleri, standart dil ile ilgili cümleler, standart dil nedir edebiyat

Standart dil, standart dil nedir, standart dilin özellikleri, standart dil ile ilgili örnekler, standart dil ornek, standart dil nedir örnekleri, standart dil cümleleri, standart dil örnek cümleler, standart dil edebiyat, standart dil örnekler, Ölçünlü dil cümle örnekleri, standart dil ile ilgili cümleler, standart dil nedir edebiyat.

Ölçünlü dil cümle örnekleri, standart dil ile ilgili cümleler, standart dil nedir edebiyat

Jargon, argo vb. 16 sözlükten oluşan sözlüğümüzden yararlanmanızı öneririz: TDH SÖZLÜĞÜ

Standart dil (ölçünlü dil) Nedir?

Kuralları sözlüklerde ve yazım kılavuzlarında tespit edilmiş; eğitim, hukuk, basın yayın alanları ile resmî yazışmalarda kullanılan, işlev ve geçerlilik alanı geniş, sosyal sınıf ve yerel iz taşımayan dil türüdür. Türkçe için standart dil, İstanbul Türkçesini esas alan yazı dili üzerine kurulmuştur.

Standart dilin özellikleri

Standart veya standartlaştırılmış dil, bir dilin belli bir şîvesi veya ağzı baz alınarak, dilbilimcilerin, eğitimcilerin, edebiyatçıların, genel olarak aydınların ve çoğu zaman devlet kurumlarının bazen uyumlu, bazen ihtilaflı bir şekilde birlikte çalışarak oluşturduğu dildir. Standart dil, resmi kurumların kullandığı dildir; bilim insanlarının kullandığı dildir; aydınların eserlerini yazdığı dildir; çoğu yazar ve şairin eserlerinde gördüğümüz dildir. Okullar da işte bu standart dil veya dilleri öğretir.

Standart dil ile ilgili örnekler

Bir milletin yazılı kültürünün oluşmasında dilde anlaşma ve birlik sağlanması gerekir.

Bunun için dildeki ağızlardan yaygın ve işlenmiş olan ortak kültür dili durumuna gelir.

Standart Türkçe ,İstanbul Türkçesi esas alınarak biçimlendirilmiş olan konuşma ve yazı dilidir.

Örnekler

  1. -Bir toplumun gelişmesi, eğitime verdiği öneme bağlıdır.
  2. -Kültür, üzerinde uzlaşılmış tanımı olmayan bir kavramdır.
  3. -Basın yayın kurumları çok önemlidir.
  4. -Dilde birlik ülküsü Türkçenin Diriliş Hareketinin önderliğinde gerçekleşecektir.
  5. -Uzay sonsuz bir boşluk gibi görünmektedir.
  6. -Çocuklar geleceğimizdir.
  7. -Kadın haklarını korumakla yükümlüyüz.
  8. -Sevgi özeldir.
  9. -Görgüsüz insanları eğitmeliyiz.
  10. -Bilgi güçtür.

Yorumlar (0)