ORHUN YAZITLARI SÖZCÜK ÇÖZÜMLEMELERİ (KELİME TAHLİLLERİ): GÜNEY 13G13 ????: ??: ????: ?????: ????: ?????: ???: ???: ???: ????: ?????: ???: ????????: ????: ???: ????: ?????: ?????: ????: ???: ???: ?????: ????: ?????: ????: ????: ????: ????: ??: ????: TeŊRİ: TeG: TeŊRİ: YaRaTMıŞ: TÜRK: BİLGE: KaGaN: SaBıM: KaŊıM: TÜRK: BİLGE: KaGaN: OLuRTuKINDA: TÜRK: aMTI: BeGLeR: KİSRE: TaRDUŞ: BeGLeR: KÖL: ÇOR: BaŞLaYU: ULaYU: ŞaDPIT: BeGLeR: ÖŊRE: TÖLiS: BeGLeR: aPA: TaRKaN: Tanrı dek Tanrı yaratmış Türk Bilge Kağan[ı], savım kangım Türk Bilge Kağan oturduğunda Türk'ün şimdi[ki] beğleri[nden] kisre, Tarduş beğleri, Köl Çor başta olarak, Şadpıt beğleri, önde Tölis beğleri, Apa Tarkan Bilge Kağan Yazıtı

Yorumlar (0)