Pikt Kültürünün Kökeni - Doç. Dr. Haluk Berkmen

Pikt Kültürünün Kökeni


Doç. Dr. Haluk BerkmenDünkü yazıda Pikt adı verilmiş olan bir halkın yazısından söz ettim. İskoçya’da yaşamış olan bu halkın esas yerleşim merkezi Orkney adaları idi. İngiltere’nin kuzeyinde bulunan bu adalara günümüzden 5,800 yıl önce insanların gelmiş oldukları saptanmıştır. Onlara ait birçok yapı halen Orkney adasında görülebilir. Orkney adasının eski adı “Orkneyar” olup, “Orkların yeri” anlamını içeriyor. Adada bulunan “Maes-Howe” adlı höyüğün resmi altta solda görülüyor. Maes-Howe höyüğünün asıl adı Viking dilinde “Orka-haugr” olup, anlamı “Ork höyüğü” olmaktadır. Bu isimdeki “Ork” adı -dün de belirttiğim gibi- höyüğün “Okh” halkı tarafından inşa edilmiş olduğunu gösteriyor. Vikingler M.S. 10. Yüzyılda buraya geldiklerinde höyüğün içindeki mezar odasının duvarına yazılar yazdılar. Bu yazıları altta görüyoruz. Vikinglerin bu höyüğe girmiş olmaları sadece altın bulmak amaçlı olmadığı görüşündeyim. Kendi atalarının bir mezarını bulmuş olduklarını sanıyorum. “Orka-haugr” adındaki “Haugr” sözü “Hanı” olabilir mi? Bu höyükte bir Okh (Ork) hanı gömülmüşse Orka-haugr “Okh Hanı” adı verilmiş olabilir. Höyüğün çapı 36 metre olup, 7,3 metre yüksekliğindedir.

Bu höyüğe hemen bitişik olan bir diğer ilginç yapı “Brodgar Halkası” adıyla tanınıyor. Altta görülen Brodgar halkasında 60 dikilitaş varken, günümüzde bunlardan sadece 36 tanesi ayakta kalmıştır. Bu halkanın çapı 104 metre olup, İngiltere ve İrlanda bölgesindeki üçüncü büyük halka olmaktadır. Vikingler Brodgar halkasını gördüklerinde, büyük ihtimalle kendi tanrıları olan Odin’in simgesini hatırlamış olmaları gerekir. “Odin haçı” olarak bilinen bu simgeyi altta görüyoruz. Odin haçı daire içinde bir artı işareti olup, Tengri simgesidir. Tengri simgesinden 21 Aralık 2017 tarihindeki “Tengri Simgeleri” başlıklı yazımda söz ettim. Bu simge Orta Asya kökenli olup, dünyanın birçok bölgesindeki kayalara çizilmiş olduğunu görüyoruz. Viking kültüründen 9 Aralık 2017 tarihli yazımda söz ettim.

Orkney adasındaki Stenness köyünde daire şeklinde dizilmiş, 6 metre yüksekliğinde bir dizi dikilitaş daha bulunuyor. İç-içe iki halka şeklindeki taşlardan oluşmuş dış halkanın çapı 44 metredir. Halkaların yanındaki bir çukurda bulunmuş hayvan kemiklerinin Karbon-14 ile yaş tespiti yapılmış ve kemiklerin günümüzden yaklaşık 4,36o yıl önce buraya gömülmüş oldukları saptanmıştır. Taşları alttaki resimde en sağda görüyoruz. Taşların dairesel dizilişi Göbeklitepe tapınaklarına çok benziyor. Zira Göbeklitepe tapınakları da iç-içe iki halkadan oluşmuşlardır. Tengri inancının kadim Türklere ait olduğunu 27 Şubat 2018 tarihli “Tonyukuk Yazıtı” başlıkla yazıda gördük.

Şu halde Asya’dan günümüzden binlerce yıl önce batıya göç etmiş olan halkların OKH adlı Ön-Türk boyları olduklarını söyleyebiliriz. Bu konu derinlemesine araştırılırsa, Asya kültürünün dünyadaki önemi ortaya çıkacaktır. Ne yazık ki bu konu ile ilgilenen akademisyen hiç yok gibi. Benim yazıp yayınladığım “Asya Kültürünün Dünyadaki İzleri” kitabı bu konuda atılmış önemli bir adım olabilir.

Yorumlar (0)