TÜRKÇE VE JAPONCA ARASINDAKİ BENZERLİKLER
TÜRKÇE VE JAPONCA ARASINDAKİ BENZERLİKLER

* açmak >> akemasu
* açmamak >> akemasen

* mi? (soru ilgeci) >> ka?

* var >> aru
* var olmak >> arimasu

* koşmak >> hashimasu
* koşup da >> hashitte
* yürümek >> arukimasu
* yürüyüp de >> aruite

* ayıtmak/eyitmek (eskiden "söylemek") >> iimasu
* ayıttı/eyitti >> itta
* tutmak >> torimasu
* tuttu >> totta

* ev >> ie
* evde >> iede
* Tokyo'da >> Tôkyôde
* Istanbul'da >> Isutanburude

* Tokyo'ya >> Tôkyô e/ni
* Türkiye'ye >> Toruko e/ni

* Türkiye'nin >> Toruko no

* -dır/-dir >> desu
* -nun/-nin >> -no

* yakmak >> yaku
* kişi >> kata
* iyi >> ii
* ne? / neyi? >> nan / nani?
* neden? >> nande?
* yabancı >> yabanjin
* soğuk >> samui (önad) samuku (adıl)
* yatmak >> yasu
...

Dipçe: Japoncada -masu (bizdeki -mek) mastar ekidir. Eylemlerin olumlu biçimi için kullanılır. Olumsuz olduğu durumda -masen (bizdeki -memek) olur. Olumlu soru yapılarında "-masu ka", olumsuz soru yapılarında "-masen ka?" olur.

Yorumlar (12)
Ramazan Savaşçı 4 yıl önce
-masu eki master eki değildir, fiili nazikleştirmek için kullanılan bir ektir.
Z. Talasova 5 yıl önce
denki - çıngı "elektrik"
denshi - çınca "elektron"
denwa - çınka "telefon"
doku - düğü "zehir"
doobutsu - döngül "hayvan"
eiga - yanka "film"
gishi - kıvcı "mühendis"
iro - ıl "renk"
ii - iyi "yakşı"
karasu - karga "corvus"
kuruu - kulumak "delirmek"
kurutta - kuluduk "çılgın, deli"
shin - çın "gerçek"
shashin - yaçın "fotoğraf"
shinju - inci "mirvari"
tomodachi - tomdaş "arkadaş"
wannabe linguist 3 yıl önce
İnci kelimesi erken bir Çince alıntısıdır.
Aziz Dolu Atabey 5 yıl önce
Japonlarda "ni", Oğuzlarda "yeni" demek...
Japonlar, kendilerine "Ni-Hong" der.
Hong'un, "Hun"dan geldiği de söylenir.
F. Şuletçi 10 ay önce
Japonlar kendilerine Nihong falan demez. Zaten Japoncada ng ile biten sözcük hiç bulunmaz. Japonca - Nihongo ile karıştırıyor olabilirsiniz.
Esenlikler 4 yıl önce
Japonlar Nihong değil, Nihon der ve aynı zamanda Nippon olarak da okunur. Güneşin doğduğu ülke anlamına gelir ve Çince kökenli bir isimdir. Buradaki Hon kitap, kök, temel gibi anlamlara gelebilir. Güneş kısmı ise Ni kısmıdır ve Çincedir. Japonya'nın bilinen en eski adı "Wa"dır ve muhtemelen Japonca bir sözcük
Ramazan Savaşçı 4 yıl önce
Japonlar kendilerine Ni-Hong demez sadece ülkelerine Nihon adını verir. Nihon ise Güneş ve Ağaç/Kitap Kanjilerenden türer.
Kadir Ersöz 4 yıl önce
Denge - Jenga
Esenlikler 4 yıl önce
Kimi kısımlar yanlış, bu yazının bir takım kısıklarına inanmayın. "masu" mastar eki değildir, fiili kibarlaştıran fazladan bir ektir. "yabancı" daki "yaban" Arapça, "yabanjin"deki "yaban" ve "jin" ise Çincedir; burada Türkçe ile Japonca değil, Arapça ile Çince karşılaştırılmış
Yabancı 4 yıl önce
Yaban (野蛮) ve yabancı (野蛮人) sözcüklerinin Arapça ile ne ilgisi var? Bu sözlerin Farsça olduğu savı da vardır ancak Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY buna şöyle karşı çıkar: (https://pbs.twimg.com/media/DsUddKsXoAA5Tpy.jpg:large -> https://www.kitapyurdu.com/kitap/koken-bilgisi-sozlugu/485866.html)

野蛮 "yaban" sözü Japonca'da "vahşi, barbar" demek (Çince->yěmán, eş anlamlı). Türkçe "yaban" sözü "ıssız/kuytu yer; vahşi olan, evcil olmayan" anlamlarına geliyor.

Öte yandan 人"rén" Çince "insanlar" demek iken Japonca'da* "kişi, birey, insan" anlamlarına geliyor.

Ayrıca 人"rén" bir ek olarak (birleşik sözcüklerde) Japonca'da* "cin->じん" sesini veriyor.

Japonca'nın bir Altay dili olduğuna ilişkin sayısız kanıt gösterilmiştir. Bu anlamdaş sözcüğün seslendirmesindeki benzerlik (yaban+cı=yaban+cin->野蛮+人) ilginçtir. Bu sözcük Çinceden mi Altay dillerine geçmiştir, Altay dilerinden mi Çinceye geçmiş bilinmez.

* https://www.edrdg.org/cgi-bin/wwwjdic/wwwjdic?1MDJ%BF%CD
N. Tomdaşım 3 yıl önce
Japonca ashi "ayak" - Türkçe aşık "Ayak bileğinin iki yanındaki ufak kemikler. "
Bülent Yumuşakge 3 yıl önce
kağa - kawai
çalınga - charinko
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
16°
kapalı