TÜRKÇEDE İKİ ÜNSÜZ YAN YANA GELİR Mİ?
TÜRKÇEDE İKİ ÜNSÜZ YAN YANA GELİR Mİ?

Yaygın yanılgının tersine, Türkçede iki ünsüz yan yana gelebilir. Bu iki durumda olabilir: İlk olarak farklı ve art arda gelen seslemlerde (hece) ünsüzler olabilir. Örneğin; göZLük, eLLi, baŞKan gibi sözcüklerde yan yana gelen ünsüzler farklı seslemdedir. Bu durumda üç ünsüz bile yan yana gelebilmektedir. Örneğin; TüRKÇe, seRTLik, deNKLik gibi... İkinci olarak aynı seslemde yan yana gelebilir. Türkçede böyle seslemler vardır. Türkçenin seslem türleri bellidir. Bu seslem türleri, zaten bu düşünceyi yanlışlamaktadır. Türkçede seslem türleri şöyledir:

1. Tek ünlü: o, e, ...vb.
2. Ünlü + Ünsüz: al, at, el, ...vb.
3. Ünsüz + Ünlü: bu, şu, ...vb.
4. Ünsüz + Ünlü + Ünsüz: ben, sen, yan, ...vb.
5. Ünlü + Ünsüz + Ünsüz: alt, üst, ölç, ...vb.
6. Ünsüz + Ünlü + Ünsüz + Ünsüz: Türk, kurt, börk, sert, ...vb.

Görüldüğü gibi, aynı seslemde yan yana gelebilen ünsüzler vardır. Ancak bunlar belirlidir. Bir seslem içinde ve sözcük sonunda, aşağıdaki ünsüz ikilileri dışında ünsüz ikilileri bulunmaz:

-lç: ölç, ...
-lk: ilk, kalk, ...
-lp: alp, ...
-lt: alt, bunalt, salt, ...
-nç: dinç, genç, gülünç, inanç, sevinç, ...
-nk: denk, ...
-nt: ant, yont-, ...
-rç: sürç, borç, ...
-rk: bark, görk, Türk, ...
-rp: sarp, serp, ...
-rs: sars, pars, ters, ...
-rt: art, kart, kurt, ört, yırt, yurt, sırt, yoğurt, ...
-st: ast, üst, ...

Bunlar dışında kalan iki ünsüzün yan yana geldiği sözcükler (aşk, arş, çift, disk, film, fötr, harf, lüks, misk, modernizm, popülizm, risk, şevk, tolerans gibi), Türkçenin bu ses özelliğine uymayan yad dillerden alınma sözcüklerdir.

Sonuç olarak Türkçede iki ünsüz yan yana gelebilir. Ancak bu ünsüzlerin sözcük sonunda veya içinde olması gerekir. Sözcük başında iki ünsüz yan yana gelemez. Tren, trafik, spor, spektrum, vb. gibi sözcükler Türkçe değildir.

Ek olarak; Türkçede iki ünlü de yan yana gelemez. Saat, vaat, Fuat, tual gibi sözcükler Türkçe değildir.

Yorumlar (0)