Türkçede Ünsüz Düşmesi

Türkçede Ünsüz Düşmesi


Sonu “k” ünsüz harfi ile biten sözcüklere “–cık, -cik, -cuk, -cük, -cek” küçültme eklerinden biri geldiğinde sözcüğün sonundaki “k” harfi ünsüz düşmesine uğrar.

 

Ünsüz Düşmesi Örnekleri

Ufak – cık = Ufacık

Küçük – cük = Küçücük

Alçak  – cık = Alçacık

Minik – cik = Minicik

Büyük- cek = Büyücek

Sıcak – cık = Sıcacık

Yumuşak – cık =Yumuşacık

 

  • Sonu “k” ünsüzü ile biten bazı sözcüklere “-l,-mse” yapım eki getirildiğinde sözcüğün sonundaki “k” ünsüzü düşer.


Örnekler:

Yükse– l – mek = Yükselmek

Alça– l – mak  = Alçalmak

Küçük – – mek = Küçülmek

Ufa l – mak  = Ufalmak

Küçü– mse – mek = Küçümsemek

 

  • Bazı birleşik sözcüklerde de ünsüz düşmesi meydana gelebilir.


Örnekler:

Ast – teğmen = Asteğmen

Üst – teğmen = Üsteğmen
Ünsüz düşmesi

Türkçede ikiz (şeddeli) ünsüz bulunmaz. Bu bakımdan Arapçadan dilimize girmiş olan ve sonunda ikiz ünsüz bulunan kelimelerin yalın durumunda ünsüzlerden biri düşer (ünsüz tekleşir):

hak (< hakk), his (< hiss), ret (< redd), zan (< zann), zem (< zemm).

Bu tür kelimelere ünlüyle başlayan bir ek geldiği zaman düşen ünsüz ortaya çıkar:

hak / hakka, his / hissimiz, ret / reddi, zan / zannımca, zem / zemmi (bk. Birleşik kelimeler A. 3).

Öte yandan afv kelimesinde v düşmüş ve bu durum yazıya da geçmiştir:

af (< afv).

Ancak, kelime ünlüyle başlayan bir ek aldığı zaman f sesi ikizleşir:

affa uğramak (bk. Birleşik kelimeler A. 3).

Alıntı kelimelerden ft, st ünsüz çiftleriyle bitenlerin bir kısmında t sesi söyleyişte düşme eğilimi göstermekle birlikte yazılışta korunur:

çift, rast, serbest.

Farsçadan dilimize girmiş hane sözüyle yapılan birleşik kelimelerde ha hecesi korunmuştur:

birahane, muayenehane, yazıhane; darphane, dökümhane, yatakhane. Görüldüğü gibi kelime ünlüyle de ünsüzle de bitse ha hecesi korunmaktadır.

Bazı örneklerde ise söyleyişte düşme eğilimi görülür. Yazıda birliğin sağlanabilmesi için bu tür örneklerde de ha hecesinin yazılması gerekir:

dershane, eczahane, hastahane, pastahane, postahane (bk. Birleşik kelimeler A. 24).

 

Yorumlar (0)
18°
parçalı az bulutlu