Türkçenin Kolları ve Türkçe Konuşan Toplulukların Dağılımı
Türkçe Konuşan Toplulukların Dağılımı

Türk dilleri temelde beş gruba ayrılır. Şöyledir:

* Oğuz Türkçesi
(Türkiye, Azerbaycan, Gagavuz, Türkmenistan, Horasan, Kaşgay, Afşar, Aynallu, Sonkori, Salar) Yaklaşık 135 milyon kişi konuşmaktadır.

* Uygur Türkçesi
(Uygur, Çağatay, Özbek, Yugur, Ayni) Yaklaşık 25 milyon kişi konuşmaktadır.

* Kıpçak Türkçesi
(Kırım-Tatar, Karaçay-Balkar, Kumık, Karayim, Tatar, Başkurt, Kazak, Kırgız, Karakalpak, Nogay) Yaklaşık 17,5 milyon kişi konuşmaktadır.

* Sibir Türkçesi
(Yakutça, Dolganca) Yaklaşık 0,5 milyon kişi konuşmaktadır.

* Argu Türkçesi
(Halaç) Yaklaşık 40 bin kişi konuşmaktadır.

Dipçe: Bunların dışında, Ön Türkçe döneminde ayrılan Ogur öbeği diller vardır. Bunlar: Bulgarca, Çuvaşça, Hazarca, Avarca ve Huncadır. Bu diller içinde bugün yalnızca Çuvaşça (1,8 milyon kişi) konuşulur. Bulgarca diye geçen dil, bugünkü Bulgarca değildir.

Yorumlar (0)