Etkili ve Güzel Konuşma Nasıl Yapılır, Dinleyiciler Önünde Etkili ve Güzel Konuşma Nasıl Yapılır?

Etkili ve Güzel Konuşma Nasıl Yapılır?

Konuşmacı olmak zordur, işte sizlere bazı temel ipuçları...

Dinleyiciler Önünde Etkili ve Güzel Konuşma Nasıl Yapılır?

* Konuşmanın konusunu, amacını, hedef kitlesini ve türünü belirleyiniz.
* Konuyla ilgili gözlem, inceleme ve araştırma yapınız.
* Konuşma metnini planlayınız.
* Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlayınız.
* Konuşmanızda yararlanacağınız görsel ve işitsel araçları hazırlayınız.
* Konuşmanıza uygun sunu hazırlayınız.
• Yazılı, görsel ve işitsel unsurları sunuda doğru ve işlevsel olarak kullanınız.
* Konuşma provası yapınız.
• Konuşma öncesinde konuşma yapılacak yeri, kullanılacak araçları, konuşma içeriğini ve süresini kontrol ediniz.
* Boğumlama, vurgulama, tonlama ve duraklamaya dikkat ederek konuşunuz.

• Sesleri ve heceleri birbirine karıştırmadan, yutmadan, tam ve doğru çıkarınız; kelime ve cümle vurgusuna
dikkat ediniz; ses tonunuzu amaca, ortama, içeriğe ve hedef kitleye uygun olarak ayarlayınız.
• Konuşurken nefes almak için sözün anlamına uygun duraklamalar yapınız.
* Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınınız.
• Konuşma sırasında “hım, eee, ııı” gibi sesleri kullanmaktan kaçınınız.
• “İşte, hani, yani, şey, mesela, atıyorum” vb. kelimeleri gereksiz yere ve dinleyiciyi rahatsız edecek düzeyde
kullanmaktan kaçınınız.

* Konuşmanızda beden dilini doğru ve etkili biçimde kullanınız.
• İçeriğe ve hitap ettiğiniz kitleye uygun jest ve mimikler kullanınız, dinleyici ile göz teması kurunuz, heyecanınızı kontrol ediniz, dış görünümünüzü ve kıyafetinizi konuşma yapacağınız ortama göre ayarlayınız.
* Konuşmanıza etkili bir başlangıç yapınız.
• Konuşmaya etkili bir başlangıç yapmak için içeriğe uygun soru sorma, şiir okuma; bir fıkra, hikâye, anı an
latma gibi tekniklere başvurunuz.

* Konuşmanızın içeriğini zenginleştiriniz.
• Konuşmanızı deyim, atasözü, vecize, terim, alıntı, kısa hikâye, anı, şiir, fıkra, söz sanatları, istatistiklerden yararlanma vb. unsurlarla zenginleştiriniz.
* Konuşmanızda önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanınız.
• Önemli noktaları vurgulamak ve dinleyicilerin ilgisini canlı tutmak için çeşitli geçiş ifadeleri (bundan dolayı,
özellikle, kısacası vb.) kullanınız.
* Konuşmanızda teknolojik araçları etkili biçimde kullanınız.
* Konuşmanızda süreyi verimli kullanınız.
* Konuşmanızı etkili bir biçimde sonlandırınız.
• Konuşmanın genel iletisini, konuşmanın sonunda da vurgulayınız.

2. Dinleme

* Dinleme amacınıza uygun dinleme teknikleri (not alarak dinleme, empati kurarak dinleme, seçici dinleme, eleştirel dinleme vb.) kullanınız.
* Dinlediğiniz konuşmanın konu ve ana düşüncesini tespit ediniz.
* Dinlediğiniz konuşmada konu akışını takip ediniz.
• Dinlediğiniz konuşmadaki temel kavramları ve ayrıntıları belirleyiniz.
* Dinlediğiniz konuşmadaki açık ve örtük iletileri belirleyiniz.
* Dinlediklerinizi özetleyiniz.
* Dinlediklerinizi ön bilgilerinizle karşılaştırınız.
* Dinlediğiniz konuşmanın tutarlılığını sorgulayınız.
• Konuşmayı; konu akışındaki uyum, olaylar, bilgiler ve düşünceler arasındaki tutarlılık açısından değerlen- diriniz.
* Dinlediğiniz konuşmada öne sürülen düşüncelerin dayanaklarının geçerliliğini sorgulayınız.

Yorumlar (0)