Söz Noktaları, Söz Durakları, Uzun Süreli Duraklar

Söz NoktalarıSöz Durakları

Konumuz: Uzun Süreli Duraklar, Normal süreli duraklar, Normal Duraklar, Kısa Süreli Duraklar, Söz Noktaları, Söz Durakları

Durağın öbür ismi de söz noktalarıdır. Üç tür durak vardır.

Kısa Süreli Duraklar

Kısa süreli duraklarda soluk alınmaz veya çok hafiften alınır. Kısa süreli duraklar;

 • Hitaplardan sonra,
 • Çok kısa cümlelerden sonra,
 • Biçimce bağlı cümleciklerden sonra,
 • Kısa arasözlerin başında ve sonunda,
 • Uzun cümlelerde, öznelerden sonra,
 • Eş görevli söz öbeklerinin sıralanışından sonra,
 • Ünlem ve ünlem görevli öğelerden sonra,
 • Ki’li ve başka yancümleciklerden sonra,
 • Cümle başı bağlaçlarından sonra,
 • Sıralı cümlelerin cümleciklerinden sonra
 • Soluğunuzun yetişemeyeceğini anladığınız yerlerde
 • Uzun cümlelerin ortalarında yapılır.

Normal Duraklar

Normal duraklarda soluk verildikten sonra söze başlamadan önce uygun bir şekilde soluk alınır daha sonra söze başlanır.

Normal süreli duraklar

 • Cümle bittikten sonra,
 • Üst üste iki nokta işaretinden sonra,
 • Noktalı virgül işaretinden sonra,
 • Anlamca bağlı cümlecikler arasında,
 • “Ve” bağlacından sonra,
 • Karşıt duygu ve düşünceleri yansıtan söz dizinleri arasında
 • Uzun arasözlerden önce ve sonra,
 • Diyaloglar arasında,
 • Sorular ve yanıtlar arasında,
 • Uzun olan bağlı ve sıralı cümlecikler arasında yapılır.

Uzun Süreli Duraklar

Uzun süreli duraklar soluk alma ve vermenin birkaç kere tekrarlanabileceği yerlerdir. Uzun süreli duraklar;

 • Konuşma metinlerinde bölümler arasında,
 • Anlamlı susuşların gerektiği yerlerde,
 • Paragraflar arasında,
 • Dize kümeleri arasında yapılır.

Yorumlar (0)