İletişim Dil ve Kültür Testi 1

İletişim Dil ve Kültür Testi 1

ETKİLİ KONUŞMA KOLAY ERİŞİM ÇİZELGESİ (TIKLAYINIZ)

Güzel Konuşma, Etkili Konuşma, Hitabet, Hitabetin Özellikleri, Hitabet Çeşitleri, Etkili Konuşma Örnekleri, Etkili Sesin Nitelikleri, Sese Anlam Yükleme, Doğru Sesletim, Soluğun Doğru Kullanılması, Baş Hareketleri,

İLETİŞİM DİL VE KÜLTÜR TEST 1


 1. Mustafa yarın çocuğuna silgi alacak.


 2.  


Yukarıdaki cümlede geçen "s-i-l-g-i" seslerinin dil bilimindeki karşılığı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


 1. A) Gösteren             B) İleti                 C) Bağlam                 D) Kanal                E) Gönderge


 2.  


 1. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin öğelerinden biri değildir?


 2.  


 1. A) İleti (mesaj)           B) Kanal            C) Alıcı              D) Dönüt             E) Simge


 2.  


 1. Alıcının mesajı aldıktan sonra göndericiye (kaynak kişiye) verdiği olumlu veya olumsuz cevaba……….denir. 


 2.  


Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


 1. A) Kanal

 2. B) Bağlam

 3. C) Gönderici (Kaynak)

 4. D) Dönüt (Geri Bildirim)

 5. E) İleti (Mesaj)


 6.  


 1. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde iletişimin öğelerinden olan"alıcı" (okur, dinleyici)tanımlanmıştır?


 2.  


 1. A) Alıcının mesajı aldıktan sonra kaynağa verdiği olumlu veya olumsuz cevaptır.

 2. B) Göndericinin alıcıya söylediği düşünce, fikir veya kavramdır.

 3. C) Göndericinin kodladığı mesajı alıp çözen kişidir.

 4. D) İletinin kullandığı araçtır.

 5. E) Sözü söyleyen veya yazan kişidir.


 6.  


 1. Aşağıdakilerden hangisi dil dışı göstergeler arasında yer almaz?


 2.  


 1. A) Belirtke                B) Belirti                 C) İkon                  D) Simge                  E) Ekler


 2.  


 1. Aşağıdakilerden hangisi dil göstergelerinin özelliklerinden değildir?


 2.  


 1. A) Dil göstergeleri sebepsiz yere terk edilmez.

 2. B) Dil göstergeleri çizgiseldir.

 3. C) Dil göstergeleri uzlaşmaya dayalıdır.

 4. D) Dil göstergeleri mutlaka bir nedene dayanır.

 5. E) Sözlü ya da yazılı anlatımda yer alan her sözcük bir dil göstergesidir.


 6.  


 1. Dil göstergelerinin ses imgelerine………zihnimizde canlanan kavrama…….göstergenin işaret ettiği asıl nesneye de……… denir. 


 2.  


Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangileri gelmelidir?


 1. A) Gösteren /Gösterilen /Gönderge

 2. B) Gösterilen /Gösteren /Gönderge

 3. C) Gönderge /Gösterilen /Gösteren

 4. D) Gösterilen /Gönderge /Gösteren

 5. E) Gösteren /Gönderge /Gösterilen


 6.  


 1. Bir kişiyi, düşünceyi yahut herhangi bir şeyi yalnız başına anlatan resim veya şekillere ne ad verilir?


 2.  


 1. A) Belirtke             B) Belirti         C) İkon (Görsel Gösterge)        D) Simge        E) Kod


 2.  


 1. Haberleşmede kullanılan mors alfabesindeki harf, rakam ve işaretler aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?


 2.  


 1. A) Belirti                  B) Belirtke                 C) Simge                  D) İkon                   E) Kod


 2.  


 1. Aşağıdakilerden hangisi dil dışı göstergelerden olan"belirti"için örnek olamaz?


 2.  


 1. A) Evin kapısının kırılması o eve hırsızın girdiğinin bir belirtisi olabilir.

 2. B) Arabanın kaput bölümünde dumanın çıkması motorda bir yangının belirtisi olabilir.

 3. C) Dengede duran bir terazi resmi adaletin belirtisidir.

 4. D) İnsan vücudunda geçmeyen morluklar hastalığın belirtisi olabilir.

 5. E) Yemek kazanında yanık kokusunun gelmesi yemeğin dibinin yandığının belirtisi olabilir.


 6.  


 1. Yazılı iletişimde kitap, dergi, mail, CD, SMS; sözlü iletişimde ses dalgaları iletişimin öğelerinden hangisiyle ilgilidir?


 2.  


 1. A) Kanal (Araç)           B) Gönderge           C) Alıcı           D) Kod        E) Dönüt (Geri Bildirim)


 2.  


 1. Öğretmen İsmail: Cümlenin öğelerini anlayan var mı?


 2.  

      Öğrenciler: Hayır.


Yukarıdaki diyalogla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 


 1. A) Alıcı öğrencilerdir.

 2. B) Kod, iletişimin gerçekleştiği ortamdır.

 3. C) Dönüt, öğrencilerin vermiş olduğu"hayır"cevabıdır.

 4. D) Mesaj (ileti),"Cümlenin öğelerini anlayan var mı?"

 5. E) Gönderici, Öğretmen İsmail'


 6.  


 1. Türklerin bir şeyi öğrenmeye çalışan kişiye"öğrenci", Arapların"talebe", İngilizlerin "student" demeleri dil göstergelerinin hangi özelliğini açıklar?


 2.  


 1. A) Dil göstergeleri çizgiseldir.

 2. B) Dil göstergeleri uzlaşmaya dayalıdır.

 3. C) Dil göstergeleri değişmezdir.

 4. D)Sözlü ya da yazılı anlatımda yer alan her sözcük bir dil göstergesidir.

 5. E) Dil göstergeleri nedensizdir.


 6.  


 1. Bir sunum yapmak isteyen yüksek lisans öğrencisi Ali anlatmak istediklerini video vasıtasıyla aktarmak istemektedir.


 2.  


"Video" bu aktarımda iletişimin hangi öğesinin işlevini görür?


 1. A) Alıcı                 B) Kanal                C) Dönüt                D) Bağlam               E) İleti


 2.  


 1. Aşağıdaki göstergelerden hangisi doğal göstergeler arasında yer almaz?


 2.  


 1. A) Yağmurun yağması

 2. B) Güneşin batması

 3. C) Küçüklere sevgi gösterilmesi

 4. D) Derelerin kuruması

 5. E)Ağaç yapraklarının sararması


 6.  


 1. I. Bir ressamın Süleymaniye Camisi'ni konu edinen resmi

 2. Bir padişahın karikatürü


 3.  

Yukarıda yer alan ifadeler dil dışı göstergelerden hangisine örnek oluşturur?


 1. A) İkon (Görsel Gösterge)        B) Belirti          C) Simge          D) Belirtke           E) Kod


 2.  


 1. Aşağıdaki dil dışı gösterge türlerinden hangisi simgeye örnek gösterilemez?


 2.  


 1. A) Türk Bayrağı'ndaki ay yıldız

 2. B) Zeytin dalı

 3. C) Adalet bakanlığındaki terazi

 4. D) Olimpiyat bayrağındaki beş halka

 5. E) Bir sınıftaki Fatih Sultan Mehmet'in fotoğrafı


 6.  


 1. Süper lig maçları şifreli kanallar aracılığıyla verilmektedir. Şifre çözücüsü olmayan bu maçları izleyemez.


 2.  


Yukarıda sözü edilen iletişim öğesi aşağıdakilerden hangisidir?


 1. A) Dönüt               B) Kanal                  C) Kaynak              D) Kod               E) Bağlam


 2.  


 1. Aşağıda tanımı verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


 2.  


 1. A) Alıcı: Göndericinin kodladığı mesajı alıp çözen kişidir.

 2. B) İleti: İletinin kullandığı araçtır.

 3. C) Bağlam: İletişimin gerçekleştiği ortam veya yerdir.

 4. D) Kod: İletinin oluşabilmesini sağlayan dile denir.

 5. E) Gönderge: Kendisinden söz edilen nesne, durum, kişi veya kavramdır.


 6.  


 1. Aşağıdakilerden hangisi doğal göstergeye örnek oluşturmaz?


 2.  


 1. A) Bir çocuğun yüzündeki kızamıklar

 2. B) Karın giderek etkisini arttırması

 3. C) Okulun bahçesinde duyulan bando sesi

 4. D) Meşe ağaçlarının olduğu yerde dumanın çıkması

 5. E) Bir akarsuda görülen toplu balık ölümleri


 6.  

CEVAP ANAHTARI: 1-A 2-E 3-D 4-C 5-E 6-D 7-A 8-C 9-B 10-C 11-A 12-B 13-E 14-B 
15-C 16-A 17-E 18-D 19-B 20-C

Yorumlar (0)