Tablo ve Grafik Okuma

1. Tablo Okuma / Tablo Yorumlama / Tablo İnceleme

Bir tabloda verilen rakamlar, bilgilerin neyi ifade ettiğini çok iyi bilmeliyiz. Soldan sağa ve yukarıdan aşağıya bakarak neyin neye denk geldiğine bakmalıyız ve isteneni bulmalıyız.

Aşağıdaki tabloda, 4 futbolcunun bir sezon boyunca attıkları gol sayıları verilmiştir.

 

Bu tabloyu incelediğimizde şu yorumları yapabiliriz:
» En çok gol atan futbolcu Umut’tur.
» En az gol atan futbolcu Emre’dir.
» Burak, Emre’den 1 gol fazla atmıştır.

Bu tablodan çıkaramayacağımız yorumlar ise:
» En güzel golü Selçuk atmıştır.
» Umut’un attığı gol sayısı Emre’nin attığı gol sayısının iki katıdır.

2. Grafik Okuma / Grafik Yorumlama / Grafik İnceleme

Bir grafikte verilen işaret ve şekillerin neyi ifade ettiğini çok iyi bilmeliyiz. Soldan sağa ve yukarıdan aşağıya bakarak neyin neye denk geldiğine bakmalıyız ve isteneni bulmalıyız.

Yukarıdaki sütun grafiğinde beş arkadaşın bir yılda okudukları kitap sayıları verilmiştir.

Bu grafiği incelediğimizde şu yorumları yapabiliriz:
» En çok kitabı Tuba okumuştur.
» En az kitap okuyan Ali’dir.
» Enes ve Sevgi’nin okudukları kitap sayısı aynıdır.

Bu grafikten çıkaramayacağımız yorumlar ise:
» Merve en çok hikaye türündeki kitapları sevmektedir.
» Tuba’nın okuduğu kitap sayısı, Ali’nin okuduğu kitap sayısının iki katıdır.
» Erkekler kızlardan daha fazla kitap okumuştur.

Kaynak: http://www.dilbilgisi.net

GRAFİK YORUMLAMA, GRAFİKLERİN YORUMU, ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (7) (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

1.

Yukarıdaki dairesel grafiklerde A ve B şehirlerinde yetiştirilen ürünlerin payları gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) A şehrinde en fazla pay şekerpancarına aittir.

B) B şehrinde Akdeniz iklimi etkilidir.

C) A şehrinde iklim çeşitliliği B şehrine göre daha fazladır.

D) A şehrinin ülke ekonomisine katkısı daha çok tarıma dayalı sanayidir.

E) B şehrinde üretilen zeytin, A şehrindekinden oransal olarak fazladır.

2.

Yukarıdaki grafikte Türkiye'deki bazı hayvanların yerli ırk ve ıslah edilmiş ırk oranları verilmiştir.

Buna göre grafikle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Islah edilmiş hayvan oranının en çok olduğu grup sığırdır.

B) Verilen grafikte keçi sayısı en fazladır.

C) Sığır türlerinin yarısından fazlası ıslah edilmemiştir.

D) Islah oranının en düşük olduğu grup keçidir.

E) Hiç bir türde ıslah edilmiş hayvan oranı yarıdan fazla değildir.

3.

Bir ülkenin ithalatını oluşturan ürünlerin sektörlerle dağılımı yukarıdaki şekilde gösterilmiştir.

Buna göre, bu ülke hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sağlık hizmetleri gelişmiştir.

B) Sanayide çalışanların oranı yüksektir.

C) Kentleşme oranı düşüktür.

D) Enerji tüketimi fazladır.

E) Ortalama yaşam süresi uzundur.

4.

Şekilde gösterilen noktaların yerçekimi kuvvetleri ile ilgili aşağıda verilen grafiklerden hangisi doğrudur?

5.

1990 -1996 yıllarında ithalat (dışalım) ve ihracat (dışsatım) durumu grafikte gösterilen ülke için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Gelirleri giderlerini karşılamaz.

B) İhracat gelirleri sürekli artmıştır.

C) Dışsatımda tarım ürünleri çoğunluktadır.

D) İthalat giderleri sürekli artmıştır.

E) Dış ticaret açığı vardır.

6. Aşağıdaki grafikte ekonomik faaliyetlere göre gelişmiş ve geri kalmış ülkelerde çalışan nüfusun sektörlere dağılımının Türkiye ile karşılaştırılması verilmiştir.

 

Sadece yukarıdaki grafiğe göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Türkiye gelişmekte olan bir ülkedir.

B) Gelişmiş ülkelerdeki sanayide çalışanların oranı ile geri kalmış ülkelerdeki hizmet grubunda çalışanların oranı aynıdır.

C) Geri kalmış ülkelerde tarımda çalışanların oranı hizmet sektöründe çalışanların oranının iki katıdır.

D) Gelişmiş ülkelerde birim alandan elde edilen verim yüksektir.

E) Türkiye'nin ekonomisinde tarımda çalışanlar tüm çalışanların yarısından fazladır.

7.

Yukarıda beş ayrı merkezin gece ve gündüz sıcaklık değerleri verilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) P merkezinde (bilgi yelpazesi.net) karasallık en belirgindir.

B) X, Z ve Q merkezlerinde denizel etkiler görülür.

C) Y ve P merkezinde kar yağışları ve don olayları görülür.

D) X merkezinde günlük sıcaklık ortalaması diğerlerinden yüksektir.

E) X merkezinde mekanik, P merkezinde kimyasal çözünme en fazladır.

8. Aşağıdaki grafikte Türkiye'de 1927 ve 1997 yılları arasındaki nüfus artış oranları ve nüfus miktarlarının değişimleri verilmiştir.

Yalnız grafikteki bilgiler göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bilgi elde edilemez?

A) Ülke içinde nüfusun dağılışı

B) Nüfus artış hızının en fazla olduğu yıl

C) En az nüfusun hangi yılda olduğu

D) Nüfusun en az ve en fazla olduğu yıllar arasındaki fark

E) Nüfus artış hızının en az olduğu yıldaki nüfus miktarı

9.

İstanbul'da ortalama bağıl nem oranının ve sıcaklığın yıllık ortalama değişim grafiği verilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu grafikten yararlanarak ulaşılabilecek bir bilgi değildir?

A) Bağıl nem sıcaklıkta ters orantılıdır.

B) Hiçbir ayın bağıl nemi %65 in altında değildir.

C) Aralık ve Ocak aylarının bağıl nem değerleri birbirine yakındır.

D) Yaz ve kış sıcaklık farkı 20° civarındadır.

E) Bağıl nem %65 in üzerinde olduğundan her mevsim bol yağış almaktadır.

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. D          2. B         3. C          4. B

 

5. C         6. D         7. E         8. A         9. E

TDH-DİL BİLGİSİ KOLAY ERİŞİMİ

Dil Bilgisi

Yazım Kuralları

Belirteçler

Anlam Bilgisi

Kompozisyon

İlgeçler

Cümlede Anlam

Nasıl yazılır?

Bağlaçlar

Paragrafta Anlam

Noktalama İş.

Ünlemler

Sözcükte Anlam

Sözcük Bilgisi

Eylemler

Ses Bilgisi

Yapım Ekleri

Eylemsiler

Yapı Bilgisi

Adıllar

Dil -Anlatım

Yazım Bilgisi

Adlar

Edebiyat

Anlatım Bozuklukları

Sıfatlar

Atasözleri

PDF-DOC

Sınav-Deneme

Sözlüklerimiz

Yorumlar (0)