Yazı dilinin özellikleri maddeler halinde

(Yazı dilinin özellikleri maddeler halinde) Konuşma Dili Nedir, Yazı Dili Nedir?

Konu: Yazı dilinin özellikleri maddeler halinde. Konuşma Dili Nedir, Yazı Dili Nedir?

Konuşma dili günlük yaşantımızda kullandığımız dil olduğu için yazı dilinden farklıdır. Konuşma dili yazı diline göre daha kuralsızdır. Konuşma ve yazı dili arasındaki farklar şunlardır:

Yazı dilinin özellikleri maddeler halinde

 • 1. Konuşma dili sese, yazı dili harfe dayanır.
 • 2. Konuşma dili günlük dildir, yazı dili ise kitap dili, resmi dildir.
 • 3. Konuşma dillinde değişim hızlıdır, yazı dilinde değişim yavaştır.
 • 4. Konuşma dili sınırlı sayıda insana ulaşırken yazı dili çok daha geniş bir alanı etkileyebilir.
 • 5. Konuşma dili pratiktir, jest ve mimik vardır. Yazı dili daha ağır yazılır ve noktalama kuralları vardır.
 • 6. Konuşma dili yazı diline göre daha kuralsızdır.
 • 7. Bir ülkede bir tane yazı dili varken birden fazla konuşma dili vardır.
 • 8. Konuşma dili doğaldır yazı dili yapma bir dildir.

Dil nedir?

Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal bir araç, kendine özgü kuralları olan gizli anlaşmalar sistemi, toplum içinde bulunan canlı bir varlık, seslerden oluşmuş sosyal bir kurumdur.

Konuşma dili nedir?

Konuşma dili Bir topluluğun kendi içinde kullandığı genelde kuralları esnek olan ve farklı ağızları bulundurabilen sesli dile konuşma dili denir.

Yazı dili nedir?

Bir topluluğun kendi içinde kullandığı, kuralları bulunan, tüm ülke içerisinde aynı şekilde kullanılan, imla kuralları ile sınırlı ve harflerden oluşan dile yazı dili denir.

Dilin Özellikleri Nelerdir?

 • 1. Anlaşma aracıdır.
 • 2. Doğal bir varlıktır.
 • 3. Canlı bir varlıktır.
 • 4. Gizli anlaşmalar sistemidir.
 • 5. Ulusun ortak malıdır.
 • 6. Sosyal bir kurumdur.

Kültür Nedir?

Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür denir.

Kültürel farklılığın en büyük nedenleri dil, din ve coğrafi bölgedir.

Kültürün ögeleri

 • 1. Maddi kültür ögeleri: Mimari eserler, giysiler, araç ve gereçler.
 • 2. Manevi kültür ögeleri: İnanışlar, gelenekler, normlar ve düşünce biçimleri.

Kültürü oluşturan unsurlar

 • 1. Dil
 • 2. Din
 • 3. Gelenek-görenek
 • 4. Sanat
 • 5. Dünya görüşü
 • 6. Tarih

Kültürün özellikleri:

 • 1. Millidir.
 • 2. Tarihidir.
 • 3. Özgündür.
 • 4. Ahenkli bir bütündür.
 • 5. Canlı bir varlıktır.
 • 6. Özü değiştirilemez.
 • 7. Milletin ortak malıdır.

Dil ve kültür arasındaki ilişki

Kültür dili geliştirir, dil de kültürü taşır. Bu ikisi arasındaki ilişki edebiyat sayesinde zirve noktasına çıkar.

Konuşma ve Yazı Dilinin Farkları, Konuşma Dili, Yazı Dili, Dil Nedir? Yazı dilinin özellikleri (maddeler halinde) 

Yorumlar (0)