Çin Alfabesi, Çince Harfler ve Okunuşları, Çince günlük Konuşmalar

Çin Alfabesi, Çince Harfler ve Okunuşları, Çince günlük Konuşmalar


Çin Alfabesi

Çin Alfabesi, dünyadaki en kalabalık ülke olan Çin'de kullanılan alfabedir.


Bu alfabenin tarihi oldukça eskiye dayanmaktadır. Yapılan araştırmalara göre 3500 yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. Yapılan kazılarda, insan kemiklerinin üzerine yazılan kehanet ve büyü tılsımlarına ulaşılmıştır. Latin alfabesindeki harfler gibi, yan yana gelerek bir kelimeyi oluşturmaz. Çin alfabesinde var olan her kelime için, farklı bir harf bulunmaktadır. Geleneksel Çincenin okuma ve yazma oranı çok düşük olduğu için ve öğrenilmesi de çok zor olduğundan, 1958 yılında oluşan bütün sembolleri Latin Alfabesine aktarmak suretiyle oluşturulan Pinyin, Çin Halk Cumhuriyeti tarafından benimsenmiştir.

ABECELER (ALFABELER) İÇİN TIKLAYINIZ

Göktürk alfabesi için tıklayınız.

Türk dünyası alfabeleri için tıklayınız.

Kazak alfabesi için tıklayınız

Kırgız alfabesi için tıklayınız.


Çin Alfabesi Okuma ve Yazma Oranı Çok Düşük

Üniversiteyi bitirmiş bir insanın bildiği kelime sayısı, 4000 civarında olmaktadır. Eğer Çin'de basılmış olan bir gazeteyi okumak istiyorsanız; o zaman, en az 3000 kelime bilmeniz gerekmektedir. Çin Halk Cumhuriyeti'nde yaşayan bir edebiyat profesörünün ise 15 bin kelime bilmesi gerekmektedir.

Eğer sizler de Çin Halk Cumhuriyeti'ne seyahat edecekseniz, ortalama olarak 1000 civarında sembol öğrendiğiniz zaman, rahat bir şekilde istediğiniz yere ulaşım sağlayabilir ve tek başınıza dolaşabilirsiniz.Çin alfabesi


A- ka * B- tu * C- mi * D- te * E-ku * F- lu * G- ji * H- ri * I- ki * J- zu * K- me *L- ta * M- rin * N- to * O-mo * P- no * Q- ke * R-shi * S- ari * T-chi * U- do * V- ru * W-mei * X-na * Y- fu * Z- zi

Çin alfabesi harflerden değil, sembollerden oluşmaktadır. Alfabede oluşan sembollerin hecelerine farklı tonlar verilmektedir. Günümüzde basitleştirilmiş Çince kullanılmaktadır. Çin alfabesi kullanılarak yazılmış olan 200 sayfa civarındaki bir kitabı okumak çok zordur. Bu yüzden kitap okuma sayısının oldukça düşük olduğu bilinmektedir. Çince konuşma dilinin kolayca öğrenilebildiği bilinmektedir. Fakat Çince yazı yazmanın oldukça zor olduğunu da biliyoruz. Eğer karakterler dikkatli ezberlenirse o zaman yazma da kolaylaşacaktır.

Çince yazma

Çince yazı karakteri ya da sinogram birimi, çizgi.

Çin yazısında sekiz temel vuruş vardır:

Çince karakter Sekiz temel vuruşlar

Bu sekiz sade çizgiye karmaşık inme denir, birçok varyasyonu vardır. 

Bu sekiz temel hat ve bunların türevleri ile, 214 temel Çince karakter yazabilirsiniz. Bu radikalleri birleştirerek, Çince sonsuz sayıda karakter oluşturabilir. Radikalleri öğrenmeye yeni başlayanlar için gereksiz ve zor görünebilir ama gelecekte çok daha kolay Çince karakterleri hatırlarsınız.

Çince karakter yazma kuralları

Çincenin yazısının karakterleri denen ifadenin Çincesi hanzi olarak adlandırılmaktadır. “Han” kelimesi Çincede, Çin ile ilgili kavramlardan bazılarını ifade etmektedir. Han yü (Çince), Han zu (Çin’de çoğunlukta olan, Türkçede “Çinli” dediğimizde anladığımız milliyet), han zi (Çin yazısını yazmak için kullanılan yazı karakterler; telaffuzu, hanzı şeklindedir)

Hanzi üretimi

Çincede kelimeleri yazma yollarından birincisi, hanzi üretmektir. Hanzi üretiminin yolları şöyledir:

Hanziların (okunuşu hanzı) az sayıdaki kısmını temel hanzilar oluşturmaktadır. Bu hanzilar şekilleri itibariyle ifade ettikleri kavramı tarif ederler. Aşağıdaki iki örnek, temel hanzidır.

口 : ağız, insan ağzı, yuva, giriş

王 : feodal bey

Temel hanzilara bazı eklemeler yapılarak yeni hanzilar oluşturulur. Örneğin:

中 : orta, merkez

玉 : yeşim taşı, yeşim

Hanziların çoğunluğunu ise birleşik hanzilar oluşturmaktadır. Hanzilar değişik şekillerde birleştirilir. Bu şekillerden bazılarına örnekler aşağıda gösterilmektedir.

Çince iç içe yazma:

国 : devlet. Yeşim taşı ve ağız karakterlerinin içi içe yazılmasından oluşur. Yeşim taşı en değerli nesnedir -altından daha değerlidir. Öte yandan, devlet demek, sistem demek, kanun demektir. Kanun demek, beyin ağzından çıkan buyruk demektir. Beyin ağzından çıkan sözler, yeşim kadar değerlidir.

回 : geri dönme, bir tur atma, cevap. Bir yuvadan çıkan şey, aynı yuvaya geliyor. Söz ağzımdan çıkıyor, karşılık olarak başka bir ağızdan çıkan söz bana geri geliyor.

Çince altlı üstlü yazma:

古 : tarihi geçmişi uzun olan, eski. Ağız ve on ( 十 ) karakterlerinin altlı üstlü yazılmasından oluşur. Eski bir hikaye, on kuşak boyunca ağızdan ağza geçip günümüze gelmişse eski olma vasfını kazanır.

男 : erkek. Tarla ( 田 ) ve güç ( 力 ) karakterlerinin altlı üstlü yazılmasından oluşur. Çincede erkek yazmak için iki karakter birleştirilirken kadın kelimesinin Çincesi temel hanzidır: 女

美 : güzel, güzellik. Koyun ( 羊 ) ve büyük ( 大 ) karakterlerinin altlı üstlü yazılmasından oluşur. Şu şiir, bu hanzinin anlamını izah edecektir düşüncesindeyim:

Koyunlarım otladı, semirdi, yağlandı,

Birini kessem bir hafta yeter.

Mal varlığımla gurur duyuyorum,

Baktıkça bakasım geliyor güzellerime.

(MÖ 7. yüzyıla tarihlenen, Zhang Qing Zhong’un [telaffuzu: Çanğ Çinğ Çonğ] “Gurup Vaktinde Hayatın Anlamı” adlı şiiri)

İçinde “iri koyun” gibi bir ifade bulunması aldatıcı olmasın, Çin’deki bütün güzellik salonlarının, dergilerinin ve berberlerin camında bu hanziyı görürsünüz. Çin’de “güzel” derken de, yazarken kimsenin gözü önüne veya aklına iri koyun imgesi gelmemektedir. Çincede güzel kelimesinin karşılığı meğiy, büyük ve iri kelimelerinin karşılığı da, koyun kelimesinin karşılığı yanğ’dır.

Çince Sağlı sollu yazma:

好 : iyi. Kadın ( 女 ) ve çocuk ( 子 ) karakterlerinin sağlı sollu yazılmasından oluşur.

加 : eklemek, yükseltmek, toplamak, bastırmak, pompalamak. Güç ( 力 ) ve ağız ( 口 ) karakterlerinin sağlı sollu yazılmasından oluşur. Bu hanzi için bir açıklama veya yorum yapamayacağım. Önceden geçen iki karakterin birlikte kullanıldığı bir hanzi olması nedeniyle burada gösterdiğim bu kelime, spor karşılaşmalarında kullanılan tezahürat sözünde geçer: 加油. Kelime kelime çevirisi “yağ bas”. Anlamı “gaza basmak, gazlamak”, tezahürat sözü olarak anlamı “haydi bastır!”.

Çince üst üste yazma:

東 : doğu. Güneş ( 日 ) ve ağaç ( 木 ) karakterlerinin üst üste yazılmasından oluşur. Güneşi ancak ve ancak doğarken ağacın arkasında görebilirsiniz. Bu hanzi günümüzde basitleştirilmiş şekliyle, 东 şeklinde kullanılmaktadır.

Hanzi birleştirirken hanzilarda kısmi değişiklik oluşması:

Yukarıdaki görmek örneğinde görüldüğü gibi, birleşip yeni hanzi oluşturan hanzilardan biri veya birkaçının çizgilerinin şeklinin değişmesi çok sık gerçekleşen bir durumdur.

我 : el ( 手 ) ve kılıcı temsil eden bir işaretin sağlı sollu yazılmasından oluşur. MÖ 2. binin başlarından söz ettiğimizi hatırlatarak başlayacağım açıklamamı şöyle bitirmek istiyorum: Elimde silahım varsa ancak, ben, ben olurum. Yoksa köle olurum. MS 2. binin başlarında durum nasıl olur acaba? Mutlaka büyük değişimler yaşanacaktır. Zafer tanrıçasının adını taşıyıp kendi kendine bağlanan ayakkabılar, uçan kaykaylar… Bu hanzida el karakterinin ikinci yatay çizgisinin sağa doğru uzatıldığı fark edilecektir.

İkiden çok hanzi birleştirme:

Yeni hanzilar üretilirken üç veya daha çok hanzi birleştirilebilir:

是 : -i- fiili (-i-, -dir, ol-). Güneş ( 日 ), alt ( 下 ) ve kişi ( 人 ) karakterlerinin alt alta sıralanmasından oluşur. “Güneşin altındayım, o halde varım.” denmek istenmiş olabilir kanısındayım. (Ayrıca yazının son bölümündeki örnek cümleye bakınız.)

Çince yazmayı öğrenin

 Chine - kültür.com sitesi uygulamaya yazma ızgaraları üretmek için bir araç sunmaktadır. Bu online Çince dersi indirebilir ve her dersin yazma ızgaralarını yazdırabilirsiniz.
 

你 Nǐ : sen 
Inme sipariş :
Çince karakter inme sipariş Görüntü你 
Örnek ızgara : 
Karakteri inme sipariş örnek görüntüsü你

好 hǎo : Iyi, iyi 
Inme sipariş :
Çince karakter inme sipariş Görüntü好

他 tā : O , ona 
Inme sipariş :
Çince karakter inme sipariş Görüntü他

吗 ma : Basit soru zamiri parçacık 
Inme sipariş :
Çince karakter inme sipariş Görüntü吗

呢 ne : Sorgulayıcı parçacık (hoparlör sadece sordum edildiğini bir soru döndürmek için kullanılır. Örnek Nǐ ne ? ya sen ?) 
Inme sipariş :
Çince karakter inme sipariş Görüntü呢

不 bù : Olumsuzlama , hayır 
Inme sipariş :
Çince karakter inme sipariş Görüntü不

我 wǒ : Ben , beni 
Inme sipariş :
Çince karakter inme sipariş Görüntü我

很 hěn : çok
Inme sipariş :
Çince karakter inme sipariş Görüntü很

再 zài : ( Tekrar)
Inme sipariş :
Çince karakter inme sipariş Görüntü再

见 jiàn ( Görmek )
Inme sipariş :
Çince karakter inme sipariş Görüntü见

Birçince karakteri teşekkür ederim xièxie 谢谢Bu daha sonra ders tartışılacak.

Çincede Zamirler

Sitemizin bu bölümünde Çince'de zamirler nasıl yazılır ve nasıl okunur sorularına yanıt bulabileceksiniz. 

Çince Zamirler

Zamirlerin Çince karşılıklarını öğrenin.

zamirler 代词 dài cí
ben, beni, bana
sen, seni, sana
o, onu, ona (erkek için)
o, onu, ona (kadın için)
biz, bizi, bize 我们 wǒ men
siz, sizi, size 你们 nǐ men
onlar (erkek) 他们 tā men
onlar (kadın) 她们 tā men
benim 我的 wǒ de
senin 你的 nǐ de
onun (erkek) 他的 tā de
onun (kadın) 她的 tā de
bizim 我们的 wǒ men de
sizin 你们的 nǐ men de
onların (erkek) 他们的 tā men de
onların (kadın) 她们的 tā men de
şu
bu zhè
burada 这里 zhè lǐ
orada 那里 nà lǐ
içinde

Çincede Harflerin Ses Tonları

Sitemizin bu bölümünde Çince'de Harflerin ses tonları nasıl yazılır ve nasıl okunur sorularına yanıt bulabileceksiniz. 

Tonlar 
Çin Mandarin dili dört tondan oluşur, buna ek olarak bir de düz ton bulunur.
 

Tonlar

İşareti

Açıklama

1.

Yüksek bir tondan başlar ve devam eder.

2.

Orta bir tondan başlayıp yüksek bir tona doğru yükselir.

3.

Alçak bir tondan başlayıp pes tonuna doğru iner daha sonra tekrar yüksek bir tona doğru yükselir.

4.

Yüksek bir tondan başlar ve hızla pes tonuna doğru iner.

Nötr

da Düz ve yalın bir tondur.

Tonların Değişimi
Üçüncü tonu takip eder diğer bir üçüncu ton var ise ikinci tondan okunur.

Nǐ hǎo = Ní hǎo

Dialog
- Nǐ hǎo !
- 你 好 !

- Zài jiàn !
- 再 见 !

你 Nǐ (zamir) Sen, senin
好 Hǎo (sıfat) İyi, güzel
你好! Nǐhǎo! Merhaba ! Nasılsın?

再 Zài (zarf) hala
见 Jiàn (eylem) görmek
再见! Zàijiàn! Görüşmek üzere!

Çin yazı karakterleri üzerine çalışma
İlk 4 karakter: 你,好,再 ve 见. Çizim sırasına dikkat ediniz.

Çince Günlük Konuşma Sözcükleri ve Okunuşları

Selam/Merhaba : 你好 Ni hao (nihao)

Günaydın : 早上好 Zao shang hao (zaoşanghao)

İyi akşamlar : 晚上好 Wan shang hao (wanşanghao)

İyi geceler : 晚安 Wan an (wanan)

Hoşgeldin : 欢迎 Huanying (huanying)

Hoşbulduk : 欢迎 Huanying (huanying)

Nasılsın? : 你好吗? Ni hao ma? (nihaoma)

İyiyim,sen : 我很好,你呢? Wo hen hao (wohınhao)

Teşekkür ederim : 谢谢 Xiexie (şieşie)

Nerelisin? : 你是哪国人? Ni shi na guo ren? (nişınagovrın)

Türk'üm : 我是土耳其人 Wo shi tu er qi ren (woşıtuarçırın)

Amerikan : 美国人 Meiguoren (meygovrın)

İngiliz : 英国人 Yingguoren (yinggovrın)

Alman : 德国人 Deguoren (digovrın)

Fransız : 法国人 Faguoren (fagovrın)

Çinli : 中国人 Zhongguoren (conggovrın)

Nerede yaşıyorsun? : 你住在那里? Ni zhu zai nali? (nicûzaynali)

....'da yaşıyorum : 我住在... Wo zhu zai ... (wocûzay...)

Kaç yaşındasın? : 你多大年龄了: Ni duo da nianling le? (nidovdaniyenlinglı)

.. yaşındayım : 我..岁 Wo .. sui (wo..sui)

Ne iş yapıyorsun? : 你做什么工作? Ni zuo shenme gongzuo? (nizovşınmıgongzov)

..'yım : 我是... Wo shi ... (woşı..)

doktor : 大夫 Daifu (dayfu)

öğretmen : 老师 Laoshi (lavşı)

öğrenci : 学生 Xuesheng (şueşıng)

polis : 警察 Jingcha (cingça)

rehber : 导游 Daoyou (davyov)

iş adamı : 商人 Shangren (şangrın)

hemşire : 护士 Hushi (hûşı)

mühendis : 工程师 Gongchengshi (gongçıngşı)

Tanıştığımıza memnun oldum : 认识你含高兴 Renshi ni hen gaoxing (rınşınihıngavşıng)

Ben de : 我也是 Wo ye shi (woyeşı)

.... biliyor/konuşuyor musun? : 你会不会说 ... 吗?Ni hui bu hui shuo ... ma?
(nihuibuhuişov...ma)

Çince : 中文 zhongwen (congwen)---> yazım çincesi
汉语 hanyu (hanyu) ---> konuşma çincesi

İngilizce : 英语 yingyu (yingyu)

Türkçe : 土耳其语 tu er qi yu (tuarçıyu)

Almanca : 德语 de yu (di yu)

Biraz Çince biliyorum : 我会说一点汉语 Wo hui shuo yi bianr han yu (wohuişovibianrhanyu)

Evet : 是 Shi (şı)

Hayır : 不是 Bu shi (buşı)

Evli misin? : 你结婚了吗? Ni jiehun le ma? (niciehunlıma)

Evliyim : 我接过混了 Wo jie guo hun le (wociegovhunlı)

Bekarım : 我是单身 Wo shi danshen (woşıdanşın)

Seni seviyorum : 我爱你 Wo ai ni (woayni)

Gitmeliyim : 我要走 Wo yao zou (woyavzov)

Özür dilerim : 对不起 Dui bu qi (duibuçi)

Birşey değil : 不客气 Bu ke qi

Lütfen : 情 Qing (çing)

Biliyorum : 我知道 Wo zhidao (wocidav)

Bilmiyorum : 我不知道 Wo bu zhidao (wobucidav)

Anlıyorum : 我懂 Wo dong (wodong)

Anlamıyorum : 我不懂 Wo bu dong (wobudong)

Acıktım : 我饿了 Wo e le (woılı)

Susadım : 我渴了 Wo ke le (wokılı)

Tamam : 好的 Hao de (havdı)

Bye : 再见 Zaijian (zayciyen)

1 一 yi (i)

2 二 er (ar)

3 三 san (san)

4 四 si (sı)

5 五 wu (wu)

6 六 liu (liu)

7 七 qi (çı)

8 八 ba (ba)

9 九 jiu (ciu)

10 十 shi (şı)

11 十一 shi yi (şıi)

12 十二 shi er (şıar)

20 二 十 er shi (arşı)

21 二 十一 er shi yi (arşıi)

30 三十 san shi (sanşı)

40 四十 si shi (sışı)

50 五十 wu shi (wuşı)

60 六十 liu shi (liuşı)

70 七十 qi shi (çışı)

80 八十 ba shi (başı)

90 九十 jiu shi (ciuşı)

100 一百 yibai (ibay)


Çin Alfabesinin En Çok Kullanılan Dil Olması


Çin Alfabesi, yer yüzünde en fazla insan tarafından konuşulan dil olmasından kaynaklı olarak, Birleşmiş Milletler'de yasal olarak bilinen resmi dillerden bir tanesidir. Her beş insandan bir tanesinin Çince konuştuğu bilinmektedir.

Çin Alfabesinde Lehçeler Farklıdır

Çincenin bulunduğu bölgelere göre farklı lehçeleri bulunmaktadır. Kuzey Çin'de en çok konuşulan Mandarin adı verilen Lehçe olmaktadır. Aynı zamanda da bu Lehçe, Çin Halk Cumhuriyetinin Resmi dili olarak kabul edilemektedir. Bu alfabede hiyeroglif adı verilen yazı sistemi kullanıldığı için zorlayıcı olmaktadır. Bir insan Çince öğrenmek istiyorsa, Mandarin lehçesini öğrenmesi gerekmektedir. Mandarin lehçesinde 4 farklı tonlama bulunmaktadır. Çince heceli bir dil olmasından dolayı, tonlamaya dikkat edilmesi gerekmektedir. Çin vatandaşlarından göçmen olanlarının kullandığı Lehçe ise, Kantonca olmaktadır. Çin Halk Cumhuriyetinde Mandarin Lehçesinden sonra en çok Kantonca Lehçesi konuşulmaktadır. Çin alfabesinde bulunan kelimeler, Lehçelerine göre farklı ses tonları ile okunmaktadır.


Çinde televizyon programlarının hepsi alt yazılıdır. Çünkü, telafuz olarak farklılık gösterilse de, tüm kelimelerin yazılışı aynı olmaktadır.

Yorumlar (18)
Melek akyüx 5 yıl önce
Çok güzel ve faydalı bir içerik olmuş elinize sağlık.
Bayram 5 yıl önce
Beğendim güzel olmuş
Hasan katrinova 5 yıl önce
PDF formatında olsaydı daha iyi olurdu ama güzel açıklayıcı olmuş.
月流重日 5 yıl önce
Çok yardımcı oldunuz teşekkürler
Beyza 5 yıl önce
Çok yardımcı oldunuz teşekkürler
??? 5 yıl önce
Çok beğendim dahafazla bilgi isterim
emeli aydin 5 yıl önce
yok artik cince cok zormus ben korece yi bir haftada ogrendim sanirim cinceyi 2 aya kadar ogrenirim
Yusuf 4 yıl önce
Genel olarak güzel ve faydalı bir yazı ancak bazı küçük hatalar bulunuyor. Konuyla ilgili daha detaylı bilgilere https://www.cinbilgisi.com/cin-alfabesi/ adresinden erişilebilir.
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın