Dillerin ortak özellikleri nelerdir? Dilin Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi

Dillerin ortak özellikleri nelerdir?

Dilbilimciler, dilin insanlar arasında anlaşmayı sağlayan; kendine özgü kurallar çerçevesinde doğal bir gelişim çizgisine sahip, seslerden örülü sosyal bir varlık olduğunu dile getirmektedirler. Bu tanımlar ışığında dilin ortak özellikleri belirlenir.

Dilin Ortak Özellikleri

1. Dil bir sistemdir.

2. Dilin temeli sestir. 

3. Tabiî (doğal) bir araçtır. 

4. Doğal dilde nedensizlik ilkesi esastır.

5. Dilde ilkel dil, gelişmiş dil ayırımı yoktur.

6. Dilin kendini mahsus (özgü) kuralları vardır.

7.  Dilin üretim yetisi sınırsızdır. 

8. Dil  canlı bir varlıktır. 

9. Dil toplumsal katmanlara göre değişir.

10. Dil, öğrenilen değil, edinilen kuşaktan kuşağa aktarılan bir sistemdir. 

11. Dil toplumsal ve millî (ulusal) bir kurumdur.

12. Dil, hem araçtır hem malzemedir, hem de bu aracı ve malzemeyi kullanan sistemdir.

13. Diller arasında benzerlikler ve ortaklıklar olabilir. 

14. Dil temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir sistemdir.

15. Dil bir gizli bir anlaşmalar sistemidir.

Dilin Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi

  • Dili elinden alınmış bir ulus, usu elinden alınmış bir toplumdur. (Suat Özer)
  • Dil birliği, milleti oluşturan özelliklerin başında gelir.
  • Bir milletin dili; onun tarihi, dini ve kültürüyle iç içedir.
  • Millet için gerekli olan her şey, dilde saklanır.
  • Dil; milletin manevî ve kültür değerlerini, millet olabilme özelliklerini bünyesinde sımsıkı muhafaza eder.
  • Dil, milleti meydana getiren bireyler arasında ortak duygu ve düşünceler meydana getirir.
  • Dil, milletin birlik ve bütünlüğünü sağlayan en güçlü bağdır.

Yorumlar (0)