Dil Nedir, Dilin Özellikleri, Kültür Nedir, Dil ve Kültür Arasındaki İlişki

Dil NedirDilin ÖzellikleriKültür NedirDil ve Kültür Arasındaki İlişkiKonuşma ve Yazı Dilinin FarklarıKonuşma Dili, Yazı Dili

Dil nedir?

Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal bir araç, kendine özgü kuralları olan gizli anlaşmalar sistemi, toplum içinde bulunan canlı bir varlık, seslerden oluşmuş sosyal bir kurumdur.

Dilin Özellikleri:

1. Anlaşma aracıdır. 2. Doğal bir varlıktır.

3. Canlı bir varlıktır. 4. Gizli anlaşmalar sistemidir.

5. Ulusun ortak malıdır. 6. Sosyal bir kurumdur.

Kültür Nedir?

    Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür denir. 

    Kültürel farklılığın en büyük nedenleri dil, din ve coğrafi bölgedir.

    Kültürün ögeleri

     1. Maddi kültür ögeleri: Mimari eserler, giysiler, araç ve gereçler.

     2. Manevi kültür ögeleri: İnanışlar, gelenekler, normlar ve düşünce biçimleri.  

    Kültürü oluşturan unsurlar

1. Dil  2. Din  3. Gelenek-görenek   4. Sanat  5. Dünya görüşü  6. Tarih

     Kültürün özellikleri:

     1. Millidir. 2. Tarihidir. 3. Özgündür. 4. Ahenkli bir bütündür. 5. Canlı bir varlıktır. 6. Özü değiştirilemez. 7. Milletin ortak malıdır.  

   Dil ve kültür arasındaki ilişki

   Kültür dili geliştirir, dil de kültürü taşır. Bu ikisi arasındaki ilişki edebiyat sayesinde zirve noktasına çıkar.  

    Konuşma dili

    Konuşma dili Bir topluluğun kendi içinde kullandığı genelde kuralları esnek olan ve farklı ağızları bulundurabilen sesli dile konuşma dili denir.

   Yazı dili

   Bir topluluğun kendi içinde kullandığı, kuralları bulunan, tüm ülke içerisinde aynı şekilde kullanılan, imla kuralları ile sınırlı ve harflerden oluşan dile yazı dili denir.

Konuşma ve Yazı Dilinin Farkları

    1. Konuşma dili sese, yazı dili harfe dayanır.   

    2. Konuşma dili günlük dildir, yazı dili ise kitap dili, resmi dildir. 

    3. Konuşma dillinde değişim hızlıdır, yazı dilinde değişim yavaştır.

    4. Konuşma dili sınırlı sayıda insana ulaşırken yazı dili çok daha geniş bir alanı etkileyebilir. 

    5. Konuşma dili pratiktir, jest ve mimik vardır. Yazı dili daha ağır yazılır ve noktalama kuralları vardır.  

Yorumlar (0)