Dünyada Dil Aileleri, Dünya Dillerinin Sınıflandırılması

Dünyada Dil Aileleri, Dünya Dillerinin Sınıflandırılması

Konu: Dünyada Dil Aileleri, Dünya Dillerinin Sınıflandırılması, dillerin sınıflandırılması ve türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, dillerin sınıflandırılması, Dünyada Dil Aileleri, Dünya Dillerinin Sınıflandırılması, Dil Aileleri Tablosu 

Dünyada Dil Aileleri, Dünya Dillerinin Sınıflandırılması, dillerin sınıflandırılması ve türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, dillerin sınıflandırılması, Dünyada Dil Aileleri, Dünya Dillerinin Sınıflandırılması, Dil Aileleri Tablosu

Araştırmacılar yeryüzündeki dillerin sayısını üç bin ile beş bin arası olarak göstermişlerdir. Merritt Ruhlen 5.000 civarında tahmin edilen dünya dillerini "Greenberg'in buluşları ışığında" önce 23, sonra 12 büyük aileye ayırmıştır. 

1.    Hoysan (Güney Afrika)
2.    Nijer-Kordofan (Orta ve Güney Afrika)
3.    Nil-Sahra (Orta Afrika)
4.    Afro-Asyatik (Kuzey Afrika)
5.    (Kuzey) Kafkasya (Güney-Doğu Avrupa)
6.    Kartvel (Güney Avrupa)
7.    Hint-Avrupa (Güney ve Batı Avrasya)
8.    Ural-Yukagir (Kuzey Avrasya)
9.    Dravit (Güney Hindistan)
10.    Altay (Orta Asya)
11.    Yenisey (Merkezî Asya)
12.     Kore-Japon-Aynu (Doğu Asya)
13.    Çukçi-Kamçatka (Kuzey-Doğu Asya)
14.    Eskimo-Aleut (Kuzey Amerika)
15.    Çin-Tibet (Doğu Asya)
16.    Astroasyatik (Güney-Doğu Asya)
17.    Miao-Yao (Güney-Doğu Asya)
18.    Day (=Kaday) (Güney-Doğu Asya)
19.    Astronezya (Pasifik Okyanusu)
20.    Hint-Pasifık (Yeni Gine)
21.    Avustralya (Avustralya)
22.    Na-Dene (Kuzey Amerika)
23.    Amerind (Kuzey ve Güney Amerika).


Merritt Ruhlen, diğer sınıflandırmasında Ostrik, Dene-Kafkasya, Avrasyatik büyük ailelerini kabul etmek şartıyla dil ailelerini daha da azaltmaktadır:


1.    Hoysan
2.    Nijer-Kordofan
       a.    Kordofan
       b.Nijer-Kongo
3.    Nil-Sahra
4.    Avustralya
5.    Hint-Pasifık
6.    Ostrik
       a.    Astroasyatik
       b. Miao-Yao
       c. Day
       ç.Astronezya
7.    Dene-Kafkas
       a.Bask
       b.(Kuzey) Kafkasya
       c. Buruşaski
       ç. Nahali
       d. Çin-Tibet
      e.Yenisey
      f. Na-Dene
8.    Afro-Asyatik
9.    Kartvel
10.    Dravit
11.     Avrasyatik
a. Hint-Avrupa
b. Ural-Yukagir
c. Altay
ç. Kore-Japon-Aynu
d. Gilyak
e. Çukçi-Kamçatka
f.    Eskimo-Aleut
    12. Amerind.

    Son yıllarda yayımlanan çalışmalardan birinde A. V. Lyovın dünya dilleri şu şekilde sınıflandırılmıştır:

A. Avrupa Dilleri
    I. Hint-Avrupa Dilleri
        1. Celtic
        2. Germanic
        3. İtalic
        4. Yunan
        5. Albanian
        6. Balto-Slavik
        7. Ermeni
        8. Indo-Iranian
        9. Anadolu
        10. Toharian
    II. Uralic 
        1. Samoyed
        2. Fin-Ugor
    III. Kafkasya Dilleri
        1. Kuzey-batı Kafkas veya Abhaz-Adige Grubu
        2. Kuzey Merkez Kafkas veya Nakh Grubu
        3. Kuzey-doğu Kafkas Grubu
        4. Güney Kafkasya veya Kartvel Grubu
    IV. Bask
    V. Türk

B. Asya Dilleri
    I. Türkçe
        1. Bulgar (Çuvaş)
        2. Doğu Türkçesi
        3. Kuzey Türkçesi
        4. Güney Türkçesi
        5. Batı Türkçesi
    II. Moğolca
        1. Doğu Moğolcası
        2. Batı Moğolcası
    III. Tunguzca
    IV. Kore-Japon-Okinawan
        1. Korece
        2. Japon-Okinawan
    V. Aynu
    VI. Paleosiberian
    VII. Sino-Tibetan
        1. Sinitik
        2. Tibet-Burma
    VIII. Miao-Yao
    IX. Tai-Kadai
    X. Austronezian
    XI. Austroasiyatik
    XII. Dravid
    XIII. Burushaski
    XIV. Afro-Asyatik
    XV. Indo-European
    XVI. Uralic
    XVII. Eskimo-Aleut

C. Afrika Dilleri
    I. Afro-Asiatic
    II. Nil-Sahra
    III. Nijer-Kongo
    IV. Khoisan
    V. Ausronesian
    VI. Indo-European

Ç. Okyanusya Dilleri
    I. Austronesian
    II. Papuan Dilleri
    III. Avustralya

D. Amerika Dilleri
    Kuzey Amerika Dilleri
    Meso-Amerika Dilleri
    Güney Amerika Dilleri

Dünyada Dil Aileleri, Dünya Dillerinin Sınıflandırılması, dillerin sınıflandırılması ve türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, dillerin sınıflandırılması, Dünyada Dil Aileleri, Dünya Dillerinin Sınıflandırılması, Dil Aileleri Tablosu 

Kaynak :
Akar, Ali, Türk Dili Tarihi, Ötüken Yay., İstanbul 2006.
Caferoğlu, Ahmet, Türk Dili Tarihi, Enderun Kitabevi, (3. baskı), İstanbul 1984.
Demir, Nurettin, Yılmaz Emine, Türk Dili El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara 2003
Ercilasun, Ahmet B., Başlangıçtan Yürminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Akçağ Yay., Ankara 2004.     
Greenberg, Joseph H., Indo-European and Its Closest Relatives, Volume 2, Lexicon, Stanford, California 2002.
Greenberg, Joseph H., Universals of Language, New York 1961. 
Gülensoy, Tuncer , Türkçe El Kitabı, Akçağ Yay.,  Ankara 2000.
Katzner, Kenneth, The Languages of the World, London and New York 2005.
Lyovın, Anatole V., An Introduction to the Languages of the Word, Oxford University Press US 1997.
Ruhlen, Merritt, A Guide to the Wold’s Language, California 1991.

Yorumlar (0)