Hint Avrupa Dilleri Hangileridir, Hint İran Kolu, Germen Dilleri, Latin Dilleri, Slav Dilleri

Hint Avrupa Dilleri Hangileridir? Hint Avrupa Dil Ailesi

Hint Avrupa Dilleri Hangileridir? Hint Avrupa Dil Ailesi

Bu dil ailesi bugün için dünyanın bilinen en büyük dil ailesidir. Fince ve Macarca hariç, Avrupa’daki dillerin hemen hepsi ile Asya dillerinden Farsça ve Hindistan’daki çok sayıda dil bu aileye mensuptur. Hint Avrupa dil ailesinin iki büyük kolu vardır. Biri Avrupa, diğeri Asya koludur. Avrupa kolunun içinde Germen dilleri, Roman/Latin dilleri ve Slav dilleri olmak üzere üç büyük kol vardır.

Hint Avrupa Dilleri Hangileridir, Hint Avrupa Dil Ailesi, Hint İran Kolu, Hint Avrupa Dilleri, Germen Dilleri, Latin Dilleri, Slav Dilleri

Avrupa Kolu

Germen Dilleri:

Almanca

Flemenkçe

İngilizce

İskandinav dilleri

Roman/Latin Dilleri:

Fransızca

İspanyolca

Portekizce

İtalyanca

Rumence

Slav Dilleri:

Rusça

Bulgarca

Sırpça

Lehçe

Çekçe

Slovakça

Ayrıca, Yunanca, Arnavutça, Keltçe, Litvanca, tarihî bir dil olan Hititçe de bu kola giren dillerdendir.

B.Hint İran Kolu

Başlıca Hintİran dilleri, Tarihî Sanskritçe, Avestçe, eski ve orta Farsça ile yeni Farsça, Tacikçe, Urduca, Bengalce, Ermenice gibi diller bu ailedendir.

EK BİLGİ


Sami Dilleri

Bu aile Akadca, İbranice, Arapça, Aramice, Fenikece gibi diller ve bunların lehçelerinden oluşur.

ÇinTibet Dilleri

Çince, Tibetçe, Tayca, Dunganca gibi diller bu aileye mensuptur.

Bantu Dilleri

Afrika’daki en büyük dil ailesi olan Bantu dilleri, Orta ve Güney Afrika’da konuşulan çok sayıda dilden oluşur.

Kafkas Dilleri

Güney KaThasya, Kuzey KaThasya ve Dağıstan şeklinde sınıflandırılabilir. Abazaca, Adigece, Çeçence, İnguşça, Kabartayca, Gürcüce, Avarca, Lezgice gibi diller bu aileyi oluşturur.

Köken bakımından dil aileleri şu şekildedir;

Hami-Sami dil ailesi Arapça, İbranice ve Habeşçe, Çin-Tibet Dil Ailesi Çince ve Tibetçe, Bantu Dil Ailesi ise Afrika dillerini kapsamaktadır. Ural-Altay Dil Ailesi Ural Dilleri olarak Macarca, Fince, Estonca dillerini; Altay Dilleri olarak Moğolca, Mançuca, Tunguzca, Japonca, Korece ve Türkçe dillerini görmekteyiz. Hint-Avrupa Dil Ailesine baktığımızda Asya Dilleri olarak Hint ve İran dillerini, Avrupa dilleri olarak Germen, Latin ve Slav dillerini görmekteyiz.

Hint-Avrupa Dil ailesi en büyük dil ailesidir. Asya dilleri Hint dilleri ve İran dilleri olarak ikiye ayrılmıştır; Hint dilleri Hintçe, Urduca ve Bengalce’dir. İran dilleri ise Farsça, Peştunca ve Tacikçe’dir.  Avrupa dillerinde ise Almanca, İngilizce, Felemenkçe gibi diller Germen dilleri koluna; İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Rumence gibi diller ise Latin dilleri koluna; Rusça, Sırpça, Lehçe, Bulgarca gibi diller Slav dilleri koluna aittir.

Hint-Avrupa Dil ailesi içinde yer alan diller, Hindistan’dan Avrupa’ya, Asya’dan Amerika’ya geniş bir coğrafyada konuşulur. Günümüzde dünyada en çok konuşulan 20 dilden 12’si Hint-Avrupa dil ailesine aittir. Bunlar İngilizce, İspanyolca, Hintçe, Portekizce, Bengalce, Rusça, Almanca, Fransızca, Marati, İtalyanca, Pencapça ve Urduca dilleridir. Dünya’da 2,5 milyarı aşkın kişinin ana dili Hint-Avrupa Dil Ailesine aittir.

Avrupa dillerinin alt gruplarına baktığımızda Arnavutça, Anadolu dilleri, Cermen dilleri (Batı, Doğu ve Kuzey Cermen dilleri), Ermenice, İtalik diller, Romen dilleri, Latino-Faliskan dilleri, Kelt dilleri, Slav dilleri (Doğu, Batı ve Güney Slav dilleri), Tohar dilleri ve Yunanca’yı görmekteyiz. Bunların yanı sıra Fin-Ugor ailesinden olan Lapon ve Baltık-Fin dilleri (Laponca, Fince ve -Livonya dili) gibi diller de Hint-Avrupa dil ailesine aittir.

Türkçe Ural-Altay dil ailesine ait bir dildir ancak Türkiye Hint-Avrupa dil ailesi içinde yer alan dillerin bütününün tüm dünyaya kıyasla en sık konuşulduğu yegâne ülkedir. Gerek coğrafi konum bakımından, gerek ise Anadolu’nun yüzyıllarca sayısız kültüre ev sahipliği yapmış olması nedeniyle dil çeşitliliği mevcuttur.

Yorumlar (0)