Hint Avrupa Dilleri Nelerdir? Hint Avrupa Dilleri Hakkında Bilgi

Hint Avrupa Dilleri

Hint Avrupa Dilleri

Bu dil ailesi bugün için dünyanın bilinen en büyük dil ailesidir. Fince ve Macarca hariç, Avrupa’daki dillerin hemen hepsi ile Asya dillerinden Farsça ve Hindistan’daki çok sayıda dil bu aileye mensuptur. HintAvrupa dil ailesinin iki büyük kolu vardır. Biri Avrupa, diğeri Asya koludur. Avrupa kolunun içinde Germen dilleri, Roman/Latin dilleri ve Slav dilleri olmak üzere üç büyük kol vardır.

Avrupa Kolu

Germen Dilleri:

Almanca

Flemenkçe

İngilizce

İskandinav dilleri

Roman/Latin Dilleri:

Fransızca

İspanyolca

Portekizce

İtalyanca

Rumence

Slav Dilleri:

Rusça

Bulgarca

Sırpça

Lehçe

Çekçe

Slovakça

Ayrıca, Yunanca, Arnavutça, Keltçe, Litvanca, tarihî bir dil olan Hititçe de bu kola giren dillerdendir.

B.Hintİran Kolu

Başlıca Hintİran dilleri, Tarihî Sanskritçe, Avestçe, eski ve orta Farsça ile yeni Farsça, Tacikçe, Urduca, Bengalce, Ermenice gibi diller bu ailedendir.

Sami Dilleri

Bu aile Akadca, İbranice, Arapça, Aramice, Fenikece gibi diller ve bunların lehçelerinden oluşur.

ÇinTibet Dilleri

Çince, Tibetçe, Tayca, Dunganca gibi diller bu aileye mensuptur.

Bantu Dilleri

Afrika’daki en büyük dil ailesi olan Bantu dilleri, Orta ve Güney Afrika’da konuşulan çok sayıda dilden oluşur.

Kafkas Dilleri

Güney KaThasya, Kuzey KaThasya ve Dağıstan şeklinde sınıflandırılabilir. Abazaca, Adigece, Çeçence, İnguşça, Kabartayca, Gürcüce, Avarca, Lezgice gibi diller bu aileyi oluşturur.

Yapıları Bakımından Diller ve Türkçe

Tek Heceli Diller:

Çince, Tibetçe, Vietnamca, Siyamca, Endonezyaca, Baskça gibi diller tek heceli dillerdendir.

Eklemeli Diller:

Türkçe, Moğolca, MançuTunguzca, Korece, Japonca Fince, Macarca, Ugorca, Permce, Estçe gibi Ural ve Altay dil ailelerine mensup diller bu gruba girerler. Ayrıca bu grup içinde yer alan ancak, kaynaştırıcı bir özellik taşıyan Eskimoca, Kızılderili dilleri ve Gürcüce gibi diller de bu gruba dahil edilmektedir.

Bükümlü / Çekimli Diller:

Bu grupta yer alan dilleri kendi içinde “kök bükümlü ve gövde bükümlü” olarak ikiye ayırmak mümkündür. Genellikle HâmiSâmi dil ailesine mensup olan diller kök bükümlü, HintAvrupa dil ailesine mensup olanlar ise gövde bükümlüdür. Bu grupta yer alan belli başlı diller şunlardır: Almanca, Flemenkçe, İngilizce, İskandinav dilleri, Latince ve onların bugünkü temsilcileri olan, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Rumence, Slav kökenli dillerden, Rusça, Bulgarca, Sırpça, Lehçe; Yunanca, Arnavutça, Keltçe, Litvanca, tarihî dillerden Hititçe ve Hint İran dilleri, tarihî Sanskritçe, Avestçe, Orta ve yeni Farsça ile yaşayan dillerden Ermenice. Sâmi dillerinden ise Akadca, İbranice, Arapça, Bantu dillerinden Güney ve Orta Afrika’da konuşulan Bantu dilleri bu grubu oluşturur.

Kökenleri Bakımından Diller ve Türkçe

Altay Dilleri

 1. Türk Dilleri

Tarihi Türk Lehçeleri:

  1. Orhun/Göktürk
  2. Peçenek
  3. Kuman/Kıpçak
  4. Eski Uygur
  5. Çağatay
  6. Bulgar
  7. Hazar

Çağdaş Türk Lehçeleri:

 1. Türkiye Türkçesi
 2. Azerbaycan Türkçesi
 3. Türkmen Türkçesi
 4. Gagavuz Türkçesi
 5. KırımTatar Türkçesi
 6. KaraçayBalkar Türkçesi
 7. Kumuk Türkçesi
 8. Nogay Türkçesi
 9. Karaim Türkçesi
 10. Tatar Türkçesi
 11. Başkurt Türkçesi
 12. Altay Türkçesi
 13. Şor Türkçesi
 14. Hakas Türkçesi
 15. Tuva Türkçesi
 16. Uygur Türkçesi
 17. Dolgan Türkçesi
 18. Kazak Türkçesi
 19. Kırgız Türkçesi
 20. Özbek Türkçesi
 21. Karakalpak Türkçesi
 22. Yakut Türkçesi
 23. Çuvaş Türkçesi
 1. Moğol Dilleri
  1. Moğolca
  2. Buryat
  3. Kalmuk
 2. MançuTunguz Dilleri

Sibir Kolu:

  1. Evenkçe (Tunguzca)
  2. Even (Lamut)

Mançur Kolu:

 1. Mançur
 2. Çjurçjen

Amur Kolu:

 1. Nanayca (Goldca)
 2. Udeyce (Udegeyce)
 1. Uzak Doğuda Hiçbir Gruba Dahil Olmayan Diğer Diller
  1. Japonca
  2. Ryukyus
  3. Korece
  4. Ayn

Ural Dilleri

A. FinUgor Dilleri

Ugor Kolu:

  1. Macarca
  2. Mansiy (Vogul)
  3. Hantıy (Ostyaç)

BaltıkFin Kolu:

 1. Fince
 2. Estonca
 3. İcor
 4. Karel
 5. Vepss
 6. Vod
 7. Liv
 8. Saam (Lopar)

Perm Kolu:

 1. KomiZıryan
 2. KomiPermyaç
 3. Udmurtça

Voljsk Kolu:

 1. Mari (Çeremis)
 2. Mordov
 1. Samoyed Dilleri
  1. Nene (YurakSamoyed)
  2. Nganasan (Tavgiy)
  3. Eneç (YeniseySamoyed)
  4. Selkup (OstyakSamoyed)

Hint Avrupa Dilleri, Hint Avrupa Dilleri Nelerdir, Hint Avrupa Dilleri Hakkında Bilgi

Yorumlar (0)