10.04.2021, 16:51

Dilde abartma nedir?

Abartma nedir? (hyperbole) 

Varlığı ve varlığın gerçekleştirdiği olayları gerçek boyutlarının ötesine taşıma, abartma olarak bilinir. Abartma, varlık karşısında bir duruşu, varlık ve olayları gerçek boyutlarından uzaklara taşımayı ifade eder. Abartma, nedensiz olan sözlük birimlerinin nedenli kullanımıyla gerçekleştirilir. Burada, bir varlık, büyütme veya küçültme ilişkisiyle, bir başka varlığa gösterge olur. Gerek doğal çevrede gerekse sosyal çevrede yer alan varlık ve olayları, gerçek boyutlarından uzaklaştırmanın başlıca iki yolu vardır: büyütme (hyperbole) veya küçültme (litotes). 


Abartma, bir varlık veya olayı gerçek boyutlarından daha büyük veya daha küçük duruma getiren bu iğretilemeli dil kullanımı, hem söz hem de söz diziminde gerçekleştirilen bir edebi sanattır.

Doğal ve sosyal çevrenin gerçekliğinden kaçışı veya onları dil ve düşünce dünyasında da olsa, değiştirmeyi hedeflediği için, abartma, birçok edebi sanatın da başlangıç noktasıdır. Abartmada bir varlık veya bir olay aşırı derecede büyütülerek veya küçültülerek anlatılır. Kalbimin derinliklerinde dalgalanan ummanlar;  İncir çekirdeği kadar aklı var; Bu adam orman ayısı; Bu kız peri güzeli; uç- ‘(kanatlılar) uçmak > (at) uçmak, hızlı gitmek’; yürek yangını vb. krş. küçültme.

Yorumlar (0)