11.01.2019, 08:39

“Diş kirası vermek” Deyimi

Diş kirası vermek deyimi ne anlama geliyor? Misafirliğe gelip yemek yiyen birine hediye, harçlık vermek. 

Yalnız bu konuda bir itirazım var.
 İnternet'te bazı sitelere göre bu gelenek Osmanlı Devleti'ne ait bir gelenekmiş. Hatta bir profesör hocamız de bu gelenekten bir Osmanlı geleneği olarak bahsetmiş.(Görsellere bakınız.)

Osmanlı Devleti bir Türk devletidir, ancak bu, aslında Türk kültürüne ait olan "genel" bir özelliğin sadece Osmanlı'ya aitmiş gibi gösterilmesini doğru kılmıyor. Kısacası diş kirası vermek Türk kültüründe bulunan genel bir özellik. Osmanlı'dan çok öncelerde de  görülen ve  "tiş teri bermek"  deyimiyle ifade edilen bu Türk geleneği, hatalı bir şekilde Osmanlı'ya özgüymüş gibi gösteriliyor.

Diş kirası vermek Karahanlı Devleti'nde de vardı. Eski Türkçede "tiş teri bermek" olarak görülen bu deyim için Kutadgu Bilig'e bakalım: 

"Bıçış kıl küçüŋ yetse bıçğıl ağı,
usa tiş teri bir kesilsü çoğı" (KB 4661)

(Hediye ver; gücün yeterse, ipekli kumaş ver; mümkün ise diş kirası ver ki gelenlerin sesi kesilsin.)

Yorumlar (0)