Divan-ı Lügati't Türk Atasözleri

Divan-ı Lügati’t Türk Atasözleri

Konu: Bu yazıda Divan-ı Lügati’t Türk’teki Atasözleri, Divanı Lügatit Türk'ten seçmeler, Lügatit Türk'ten dörtlükler ele alınır.

Divan-ı Lügati’t Türk Atasözleri Nedir?

Divanü lügati't Türk Atasözleri, Kaşgarlı Mahmud'un yazmış olduğu Divanü lügati't Türk adlı eserde yazılı bulunan Türk dünyası atasözleridir. Türk tarihinin ilk yazılı sözlüğü olan Divanı Lügatit Türk'te sözcüklerin yanı sıra Türk atasözleri de bulunmaktadır.

Divanu Lügati’t Türk Atasözleri

Lütfen atasözlerini alfabetik olarak okumak için harflere tıklayınız.

A B C Ç D E F G H I İ K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

DİVANU LÜGATİ'T TÜRK HAKKINDAKİ TÜM YAZILAR İÇİN TIKLAYIN: DİVANU LÜGATİ'T TÜRK

Kaşgarlı Mahmud'un eserinde kullandığı atasözleri, Türkçenin anonim kültür, san’at ve edebîyât ürünleridirler. Dîvânü Lûgât-it Türk‘de 1. ciltte 163, 2. ciltte 51 ve 3. ciltte 104 adet olmak üzere toplam 318 adet “Sab” denilen ata sözü vardır. Bunların 3 adedi, kendilerine “ata sözü” denilmesine rağmen, lûgatte geçen bâzı kelimelerin cümle içindeki kullanılışını göstermek için kurulmuş basit örnek cümleleridir.

1. cilt, 369’daki “0l keçişni sub iletti” yâni “O keçisini suya götürdü” ile 1. cilt 386’daki “Ol kulın tepik tepdi” yâni “O adamını tekmeledi” cümlelerinin ata sözü oldukları söylenemez.

1. cilt 244’deki “Oñay irpeldi iş” ise düzeltilerek “Oñay iş irpeldi”, yâni “Kolay iş biçildi, bitirildi” hâline sokulsa bile, bu sözün atasözü ile bir ilişkisi yoktur. Bu bakımdan ata sözü denilen 318 adet deyişten 315 adedi gerçek atasözüdür.


Bu 315 adet atasözünün 3’ü 3 kez, 26’sı da 2 kez, ya aynen veya çok az farklılıklarla tekrar kullanılmışlardır. Böylece atıl olanlarının adedi 32’dir ve 315’ten çıkarıldığında atasözlerinin sayısı 283’e iner.

Yararlı olması dileğiyle...

Yorumlar (1)
Ddrfswr 5 yıl önce
Ddedddfffsddddsddsffsxsd