GEN BİLİMİ ARAŞTIRMALARI - TÜRK DNA'SININ İLK ÖRNEĞİ

Altay dağlarının kuzey bölümünde yer alan Baykal Gölü'nden doğan ve Yenisey nehrine katılan "Angara" nehrinin yakınlarında 1927 yılında keşfedilen bir antik yerleşi yerinde aralıklarla kazılar yapılmış,1958 yılı kazılarında bir mezarda 3-4 yaşlarındaki "Mal'ta Boy"(Mal'ta Oğlu) adı verilen bir çocuk iskeleti, bir Venüs figürünün de yer aldığı birçok ilk insan sanat örnekleri sayılan eşyalarla birlikte bulunmuş ve koruma altına alınmıştır.

Dünya Tarihi 30.04.2019, 11:41
GEN BİLİMİ ARAŞTIRMALARI - TÜRK DNA'SININ İLK ÖRNEĞİ

GEN BİLİMİ ARAŞTIRMALARI - TÜRK DNA'SININ İLK ÖRNEĞİ

Yazan: Selim Sarısoy

Amerikan Yerlileri ve Türk Soyu Bağlantısı

Mal'ta Boy - The Mal'ta-Buret Culture (Altay-Angara Kültürü)
Altay dağlarının kuzey bölümünde yer alan Baykal Gölü'nden doğan ve Yenisey nehrine katılan "Angara" nehrinin yakınlarında 1927 yılında keşfedilen bir antik yerleşi yerinde aralıklarla kazılar yapılmış,1958 yılı kazılarında bir mezarda 3-4 yaşlarındaki "Mal'ta Boy"(Mal'ta Oğlu) adı verilen bir çocuk iskeleti, bir Venüs figürünün de yer aldığı birçok ilk insan sanat örnekleri sayılan eşyalarla birlikte bulunmuş ve koruma altına alınmıştır.
Bu antik yerleşim yerinde bulunan ve "Mal'ta Boy" adı verilen çocuk iskeletinden alınan üst kol kemiği üzerinde Danimarka Kopenhag Üniversitesinden "Eske Willerslev"ve ekip arkadaşları tarafından 2013 yılında yapıan testler sonucunda bunun dünyada gen bilimi incelemesine en uygun ,en eski tarihli insan iskeleti olup, 24.000 yıllık olduğu ve çocuğun baba geninin (R) Y-HAplogrup, anne geninin (U) MtDNA olarak yespit edildiği, Sibirya Bering Boğazından Amerika kıtasına geçen yerli amerikalıların %14-38 arasındaki bir oranının bu çocuğun neslinden geldiği, bu çocuğun Batı Avrasya halklarıyla da genetik bağının bulunduğu açıklanmıştır. (1)

Amerikan Yerlileri bizimle aynı genleri taşıyor. Bu bilimsel bir gerçek. 

Amerikan Yerlileri bizimle aynı genleri taşıyor. Bu bilimsel bir gerçek.


Yerli Amerikalılar, Kolomb sonrası karışımın yanı sıra kısmen Mal'ta'nın oğlundan (MA-1) türetilen yüksek bir R1 (R-M173) frekansı taşırlar. 
Haplogroup R-M173 (R1), bazı Kızılderili kabileleri (% 38-79) arasında yaygındır ve R1, bazı güney-merkezi Sibirya grupları arasında da yaygındır.

2009'da Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Hermitage Devlet Müzesi'ni ziyaret ettik ve Güney-merkezi Sibirya'daki Mal'ta Üst Paleolitik sahasından genç bir bireyin (MA-1) iskelet kalıntılarını örnekledik. 
Baykal Gölü yakınlarındaki Belaya Nehri boyunca yer alan Mal'ta, 1928 ve 1958 yılları arasında (ref. 9) kazılmış ve Sibirya için nadir bulunan ancak bir çok Üst Paleolitik bölgede bulunan 30 antropomorfik Venüs figürinini içeren bir arkeolojik buluntu vermiştir. 

Keine Fotobeschreibung verfügbar.

Mal'ta Oğlu Mezar Görüntüleri


Batı Avrasya genelinde 15-15 (Şekil 1a ve Ek Bilgiler, bölüm 1). Hızlandırıcı kütle spektrometresi (AMS) 14C MA-1'den kalma, mevcut olandan önce 20.240 ± 60 14C yıl veya 24,423–23,891 hesap takviminden önceki bir yaş üretmiştir (hesaplanan bp) (Ek Bilgiler, bölüm 2).
MA-1'den 0.15 g kemikten DNA, ortalama 13 derinliğe kadar dizildi (Ek Bilgi, bölüm 3). 
Bir kitaplıktan (Ek Bilgiler, Bölüm 3.1'deki Ek-Bölüm Ekstraksiyonu olarak anılır), toplam DNA'nın yaklaşık% 17'si, iyi DNA korumasına uygun olarak, insan genomuna benzersiz bir şekilde haritalanmış olarak üretilen toplam okumaların yaklaşık% 17'sidir (bkz. Ek Bilgi Tablosu 2). 
Hem mitokondriyal DNA (mtDNA) (% 1.1) hem de X kromozomu (% 1.6 ila% 2; MA-1 erkek) için düşük kontaminasyon oranları saptanmıştır (Ek Bilgiler, bölüm 5). Veri kümesi için genel hata oranının% 0.27 olduğu tahmin edilirken, en baskın hatalar sitozin 18'in ölüm sonrası deaminasyonundan kaynaklanan eski DNA hasarının tipik geçişleridir (Ek Bilgi, bölüm 6.1).(2)

Keine Fotobeschreibung verfügbar.

Mal'ta Boy-(Mal'ta Oğlu) Çocuk İskeleti


Y-DNA Haplogroup R1 (özel olarak R1b), Q'dan sonra bulunan ikinci en baskın Y haplotiptir. R1b gibi günümüz Amerikan Kızılderililerinde Batı Avrasya genetik imzaları, Kolombiyalılar yerine ilk Amerikalıların veya Kanadalıların karışık bir soyundan gelmektedir. yaygın olarak düşündüğü gibi katkı. Raghavan ve diğ. (2014), Amerikan Yerli atalarının% 14 ila% 38'inin eski bir Avrupa popülasyonundan (MA-1) gen akışından kaynaklanabileceğini bulmuştur. MA-1, hg R1 ve R2 ayrılmasından önce ayrılan haplogrup R * (Y-DNA) 'ya sahipti. MA-1, Y-DNA haplogroup R * ve mtDNA haplogroup U'ya aittir. Haplogroup U, Avrupa avcı-toplayıcılarının tipik bir haplogroupudur ve Y-DNA haplogroup R *, R1a ve R1b için ataların haplogroupudur ve Q gibi Doğu Asya haplogroup değildir. MA-1 genomunda mevcuttu. Mansi ve Khants gibi Batı Sibirya nüfusu, eski Avrupalı avcılardan miras kalan bir Batı Avrasya haplog topluluğu olan hg U4'ün sıklığına sahiptir. 
Tipik bir Asya haplogroup olan hg C'nin varlığı, 6.000-10.000 yıl öncesine dayanan nüfus karışımının bir sonucudur. 
24.000-10.000 yıl önce yaşayan Eski Sibiryaların Doğu Asya katkısı yoktu. Raghavan ve diğ. (2014) MA-1'in günümüz batı Avrasyaları için bazal olduğunu ve aynı zamanda günümüz Yerli Amerikalıları ile de ilgili olduğunu tespit etmiştir (% 14-38). 
Yerli Amerikalılar, Kolomb sonrası karışımın yanı sıra kısmen Mal'ta'nın oğlundan (MA-1) türetilen yüksek bir R1 (R-M173) frekansı taşırlar. 
Haplogroup R-M173 (R1), bazı Kızılderili kabileleri (% 38-79) arasında yaygındır ve R1, bazı güney-merkezi Sibirya grupları arasında da yaygındır.(2)

Keine Fotobeschreibung verfügbar.

Mal'ta Boy Kurgan Buluntuları


MA-1 mtDNA genomunun (76.6X) filogenetik analizi, örneklenmiş modern popülasyonlarda nadir veya nesli tükenmiş bir soyu işaret eden, bilinen herhangi bir alt gruba bağlanmadan mtDNA haplogroup U içine yerleştirir (Ek Bilgiler, bölüm 7 ve Ek Şekil 4a). . Haplogroup U'nun bugünkü dağılımı, Altay Dağları'nın nadir olduğu veya bulunmadığı halde, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Güney ve Orta Asya, Batı Sibirya ve Avrupa (Ek Şekil 4b) gibi geniş bir alanı kapsamaktadır; yani Mal'ta'yı çevreleyen bölgede yaşayan popülasyonlarda. Haplogroup U ayrıca, Üst Paleolitik ve Mezolitik Avrupa’dan (10–12) eski avcı-toplayıcılarında yüksek oranda (>% 80) bulunmuştur. Bu nedenle sonuçlarımız tarım öncesi Avrupa ile Üst Paleolitik Sibirya arasında bir bağlantı olduğunu ortaya koymaktadır. 

Keine Fotobeschreibung verfügbar.

Kuzey Amerika Yerlileri Gen Dağılım Tablosu

MA-1'in Y kromozomu, ortalama 5.8 milyon baz kapsama alanıyla, 1.5X'lik bir ortalama derinliğe dizildi. Kapsama derinliğinin düşük olduğunu kabul ederek, MA-1 Y kromozomunun en olası filogenetik ilişkisini haplogrup R'nin bazal soyuna bağladık (Ek Bilgi, bölüm 8 ve Ek Şekil 5a). Haplogroup R'nin mevcut alt soyları batı Avrasya, Güney Asya'da bölgesel yayılma kalıpları gösterir ve aynı zamanda güney Sibirya'daki Altay bölgesine uzanır (Ek Şekil 5b). Kardeş, Haplogroup R'nin şu anki alt soylarına, Haplogroup Q soyuna, Kızılderililer'in en sık haplogroupu ve yakın zamanda Avrasya'da Yerli Amerikalılara en yakın haplogroup Q soylarının Güney Altai7'de bulunduğu gösterilmiştir. Kapsama derinliğinin düşük olduğunu kabul ederek, MA-1 Y kromozomunun en olası filogenetik ilişkisini haplogrup R'nin bazal soyuna bağladık (Ek Bilgi, bölüm 8 ve Ek Şekil 5a). Haplogroup R'nin mevcut alt soyları batı Avrasya, Güney Asya'da bölgesel yayılma kalıpları gösterir ve aynı zamanda güney Sibirya'daki Altay bölgesine uzanır (Ek Şekil 5b). Kardeş, Haplogroup R'nin şu anki alt soylarına, Haplogroup Q soyuna, Kızılderililer'in en sık haplogroupu ve yakın zamanda Avrasya'da Yerli Amerikalılara en yakın haplogroup Q soylarının Güney Altai7'de bulunduğu gösterilmiştir. Kapsama derinliğinin düşük olduğunu kabul ederek, MA-1 Y kromozomunun en olası filogenetik ilişkisini haplogrup R'nin bazal soyuna bağladık (Ek Bilgi, bölüm 8 ve Ek Şekil 5a). 

Keine Fotobeschreibung verfügbar.

Haplogroup R'nin mevcut alt soyları batı Avrasya, Güney Asya'da bölgesel yayılma kalıpları gösterir ve aynı zamanda güney Sibirya'daki Altay bölgesine uzanır (Ek Şekil 5b). Kardeş, Haplogroup R'nin şu anki alt soylarına, Haplogroup Q soyuna, Kızılderililer'in en sık haplogroupu ve yakın zamanda Avrasya'da Yerli Amerikalılara en yakın haplogroup Q soylarının Güney Altai7'de bulunduğu gösterilmiştir. bölüm 8 ve Ek Şekil 5a). 
Haplogroup R'nin mevcut alt soyları batı Avrasya, Güney Asya'da bölgesel yayılma kalıpları gösterir ve aynı zamanda güney Sibirya'daki Altay bölgesine uzanır (Ek Şekil 5b). Kardeş, Haplogroup R'nin şu anki alt soylarına, Haplogroup Q soyuna, Kızılderililer'in en sık haplogroupu ve yakın zamanda Avrasya'da Yerli Amerikalılara en yakın haplogroup Q soylarının Güney Altai7'de bulunduğu gösterilmiştir. bölüm 8 ve Ek Şekil 5a). 
Haplogroup R'nin mevcut alt soyları batı Avrasya, Güney Asya'da bölgesel yayılma kalıpları gösterir ve aynı zamanda güney Sibirya'daki Altay bölgesine uzanır (Ek Şekil 5b). Kardeş, Haplogroup R'nin şu anki alt soylarına, Haplogroup Q soyuna, Kızılderililer'in en sık haplogroupu ve yakın zamanda Avrasya'da Yerli Amerikalılara en yakın haplogroup Q soylarının Güney Altai7'de bulunduğu gösterilmiştir.(2)

Alıntı kaynaklar:
(1) Halit Yaşarkurt -Türkler 
(2) http://peaceandjustice.freeforums.net/…/malta-boy-origins-n…
(3) BBC-NEWS https://www.bbc.com/news/science-environment-25020958

Yorumlar (0)