MAĞJAN JUMABAY-ULI BÜYÜK OZAN, ANCAK KAZAKLARIN MAĞJAN SEVGİSİ DE ÇOK BÜYÜK ÇOK DERİN!

MAĞJAN JUMABAY-ULI BÜYÜK OZAN, ANCAK KAZAKLARIN MAĞJAN SEVGİSİ DE ÇOK BÜYÜK ÇOK DERİN!


--- Bu engin sevgi yüzünden Kazaklar Mağjan üzerinde çalışmış biz 3 Türkbilimciyi özel MAĞJAN ALTIN MADALYASI ile onurlandırdılar:

Kızıljar (Petrapavel) ili Valiliğince "Mağjan Jumabayev'a 125 Yıl" Bayramı Madalyası Gazi Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Başkanı Prof. Hülya Kasapoğlu Çengel, Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Samet Azap ile bana verildi.

Madalyalarımızı 25.6.2018'de Manaş Qozıbaev Adındaki Kuzey Kazakistan Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Serik Mawlenulı Ömirbaev üçümüzün yakalarına taktı. Bana ayrıca Kazak Çapanı ile Kalpak giydirdi.


--- Üçümüz de bildirilerimizi Kazakça olarak sunduk! Özellikle Hülya Kasapoğlu Çengel Bilgemin akıcı Kazakçasına ben de, bütün izleyiciler de çok bayıldılar! Ben bildirimin yazısına bakarak Kazakça okurken, Hülya Bilgemse bellekten konuştu! Kendisini kutlarım! 


--- Hülya Bilgem ile bana Üniversite Senatosunca onaylanmış "Profesör"lük Belgesini Rektör Ömirbaev sundu. Ahmet Yesevi Üniversitesi'nden sonra bununla, Kazakistan'daki iki üniversite'den onursal profesörlük verilmiş oldu. 


Timur, 25.6.2018, Kızıljar (Petropavel), Kazakistan

Yorumlar (0)