SENİ SEVEN NEYLESÜN KİTABI

SENİ SEVEN NEYLESÜN...

Gerek yazarken ve gerekse konuşma esnasında kendimizi ifade ederken zaman zaman ızdırapla kıvranmıyor değiliz... Bu ızdırabın, Türkçenin aslında yıllardır hiç değişmeyen sorunlarının ve kültürel yozlaşmanın mekanik ve kuru bir üslûpla değil, keyifli, hareketli ve edebî dille ifadesidir, Seni Seven Neylesün...

Kitaba ad olan bölümde Osmanlı Sarayı’nda yaşanan bir hikâye ile Türkçenin âhengi ve zenginliği dile getiriliyor:

Saraydaki bir cariye, devrin Osmanlı padişahına olan sevdasını, çekindiğinden dolayı Hünkâr'ın indiği merdivenin duvarına yazar: Seni Seven Neylesün...
Bu itiraf padişahın çok hoşuna gider ve yazının altına ekler: Hâlini beyân eylesün...
Kız, ertesi sabah heyecandan ölecek gibi olur ve üçüncü mısraı yazar: Korkar ise neylesün...
Padişah, bunu görünce işi kestirip atar: Hiç korkmasun söylesün...

Karanfil oylum oylum, Kimler geldi kimler geçti, Gidelim Göksu’ya, Bir içim su, Bir şehr-i Stanbul ki... kitaptaki yazılardan bazılarıdır. Bilim ve kültür sevdalısı Prof. Dr. Beynun Akyavaş ile harika ve sıradışı bir Türkçe yolculuğuna ne dersiniz...

Yorumlar (0)