Yapay zekânın dilbilimi araştırmalarında ve edebiyatta kullanımı toplantısı

Yapay zekânın dilbilimi araştırmalarında ve edebiyatta kullanımı, Hacettepe Üniversitesi Edebiyatta Çağdaş İncelemeler Topluluğu tarafından 11-12 Mayıs günlerinde düzenlenecek toplantıda çeşitli konulardaki bildiri ve öğrenci sunumlarıyla ele alınacak.

 Açılış oturumunda Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın, ‘Yapay zekâ ile Türkçe Sözlük hazırlamak hayal mi, gerçek mi?’ başlıklı bildirisinde madde başı seçiminde, anlamlandırma, tanımlama ve tanıklamada yapay zekânın Türkçe Sözlük hazırlama çalışmalarındaki olası yerine değinecek.

- Prof. Dr. Yaşar Tonta konuşmasında edebi çalışmalarda yapay zekânın kullanımını değerlendirecek.

- Prof. Dr. S. Dilek Yalçın Çelik de sunacağı bildiride Türkiye’de dijital edebiyat sürecinin başlayıp başlamadığını tartışacak.

Oturumlardaki bildiri ve sunumlar arasında şunlar var:

- Emir Can Tuğra Ergün: ‘Edebiyat Eleştirisinde Yapay Zekâ Kullanımı Bağlamında Atsız’ın Kahramanlık Şiirinin Arketipsel Çözümlemesi.’

- Semanur Gönül: ‘Yapay Zekânın Edebi Üretimi: Nâzım Hikmet ile Chat-GPT’nin Şiir Üretimi Arasında Bir Karşılaştırma Denemesi.’

- Asena Öztürk: ‘Türk Şiirinde Mekanik Söylemin Ayak Sesleri: Robot Şair Deniz Yılmaz ve Şiirleri Üzerine.’

 Muhammet Saka: ‘Oyun-Edebiyat İlişkisi ve Oyun Metni Yaratımlarında Yapay Zekâ Kullanımı.’

- Melike Bahar Yavuz: ‘Elektronik Edebiyat Bağlamında Storytel.’

Sempozyumda bildiri ve sunumlarda ele alınacak konular, günümüzdeki uygulamaların yanı sıra gelecekteki eğilimler ve yönelimler içerisinde yapay zekânın dilbilim ve edebiyat alanındaki kullanımı hakkında düşünceler sunuyor

Yorumlar (0)