Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi (BALTED

Saygıdeğer dil ve edebiyat araştırmacıları;

Türkçe, Balkanlarda muhtevadan dil özelliklerine kadar kendine has bir edebiyat dili olarak varlığını sürdüregelmiştir. Ancak hem zaman hem de mekân olarak bu denli köklü ve geniş bir dil-edebiyat faaliyetinin akademik çalışmalara yeterince konu edildiğini, hak ettiği akademik ilgiyi gördüğünü söylemek ne yazık ki mümkün değildir. “Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi” (BALTED) böyle bir eksikliğin giderilmesine katkıda bulunmak için, bir ihtisas dergisi olarak kurulmuştur. Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi (BALTED), Balkan Türklerinin Türk dili faaliyetleri ve edebî üretimleri alanında faaliyet göstermekte ve söz konusu sahadaki çalışmaların desteklenmesi ve bilimsel bir nitelik kazanması amacını taşımaktadır.

Derginin, sadece her biri Balkanlarda Türk dili ve edebiyatı araştırmaları alanında uzmanlaşmış olan editör kurulu üyeleri ile değil; Balkanlara akademik ilgi duyan herkesin sahipleceği bir anlayışla yoluna devam etmesi en temel beklentimizdir. Bu bağlamda BALTED’in bütün yayın süreçlerinde, gerek Türkiye’de gerekse Türkiye dışında “Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı” konusunda çalışmaları olan araştırmacıları kapsayan bir “katılımcılık” ilkesi benimsenecektir. Bütün bu hedef ve ilkelere bağlı olarak bizlere yardımcı olan/olacak her Balkan araştırmacısına şimdiden teşekkür ederiz. Dergimizin Balkanlarda Türk dili ve edebiyatı araştırmalarına uzun yıllar katkı sunması temennisiyle ilk sayısını siz okuyucuların istifadesine sunuyoruz. Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi (BALTED) başta Balkanlar olmak üzere bütün Türk Dünyası’na hayırlı olsun …

Yorumlar (0)