TÜRKLAD (ULUSLARARASI TÜRK LEHÇE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ) YENİ SAYISI

Değerli Okuyucular,

Türk dünyasının ortak bilimsel dergisi olan TÜRKLAD’ın (ULUSLARARASI TÜRK LEHÇE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ) 2018/2 Aralık sayısını sizlerle buluşturmanın heyecanı içindeyiz. Bu sayımız ile birlikte dergimiz ikinci yılını doldurup üçüncü yılından gün almaya başlamıştır.

TÜRKLAD’ın 2018/2 Aralık sayısında önceki sayılarımızda olduğu gibi, Türklük biliminin değişik alan ve konuları ile ilgili önemli yazılar bulunmaktadır. Bu sayıda; Türkiye’den, Azerbaycan’dan, Kazakistan’dan, Karakalpakistan’dan ve İran’dan gönderilen toplam 19 yazı yer almaktadır.

 Bu yazıların, 16’sı bilimsel makale, biri çeviri/aktarma, ikisi de kitap tanıtımı/değerlendirmesidir. Yayımlanan yazıların 15’i Türkiye Türkçesi, ikisi Azerbaycan Türkçesi, biri Kazak Türkçesi, biri de Karakalpak Türkçesi ile yazılmıştır.
TÜRKLAD, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri başta olmak üzere, Türklük biliminin değişik alan ve konularında yazılan bilimsel yazıları kabul edip yayımlayan bir yayın organıdır. Bu cümleden olarak, 2018/2 Aralık sayımızda da Türkçenin tarihi ve çağdaş lehçeleri ile ilgili dil, edebiyat ve karşılaştırmalı edebiyat gibi alanlarda yazılmış makaleler bulunmaktadır.


Türklük bilimi yolculuğunda “yoldaş” olduğumuz TÜRKLAD ekibi, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmenin gönül huzuru içindedir. Bu mutluluk elbette özverili çalışmaların sonucunda ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, TÜRKLAD’ı zamanında ve en iyi şekilde yayınlamak için çabalayan değerli çalışma arkadaşlarıma; zamanlarından fedakârlık ederek makalelerimizi dikkatle inceleyip değerlendiren kıymetli hakemlerimize ve Türkiye’deki bilimsel dergi yayıncılığına, özel olarak da dergimize yaptıkları teknik katkı ve yol gösterici yaklaşımları dolayısıyla DergiParka’a gönülden teşekkür ederim.

Yeni sayımızda, yeni ve daha güzel günlerde buluşmak dileğiyle…

Prof. Dr. Ahmet Buran

Yorumlar (0)