Göre, -e göre edatı

Göre, -e göre edatı

“-e göre” edatı cümleye, bağlandığı sözcükle birlikte “uygunluk, kanaat, görüş, karşılaştırma” anlamları katar.

ÖRNEK:

* Kendime göre bir kıyafet bulamadım. (uygun anlamında)

* Öğretmenimize göre bu olay bir tesadüf. (kanaat anlamında)

* Bugünkü rakipler dünkülere göre daha çetin çıktı. (karşılaştırma anlamında)

NOT :Cümlede yer alan “-ce” edatı “-e göre” edatının yerini tutar.

ÖRNEK:

* Bence sen bugünkü toplantıya yetişemezsin.

* Bana göresen bugünkü toplantıya yetişemezsin.

Yorumlar (0)