İçin Edatı

İçin Edatı

için” edatı cümleye, bağlandığı sözcükle birlikte “amaç, maksat, koşul-şart, neden-sonuç, görelik, özgüleme, karşılık, hakkında, gibilik, aitlik, uğruna, yoluna, …” anlamları katar.

ÖRNEK:

* Afrikalılara yardım etmek için para topladılar. (amaç anlamında)

* Kavga etmek için adam topluyormuş. (sebep-sonuç anlamında)

* O okul için hiç kimse iyi şeyler söylemiyor. (hakkında anlamında)

* Senin için güzel olan benim için güzel olmayabilir. (görecelik anlamında)

* Bu yemeği kardeşim için hazırladık. (aitlik anlamında)

* Vatan için canını vermeye hazırdı. (uğruna anlamında)

* Doktor olabilmek için matematik çözmelisin. (koşul-şart anlamında)

* Bu şarkı sözlerini annem için yazdım. (özgüleme anlamında)

* Bu araba için kaç lira ödedin? (karşılık anlamında)

* Bizim için seçim kazanmak çok kolaydı. (görelik anlamında)

NOT: Cümle içerisindeki “-e” yönelme hali eki ile “üzere, -e göre, diye” edatlarıiçin” edatının yerini tutabilir.

ÖRNEK:

* Bu şarkıyı senin için söyledin.

* Bu şarkıyı sana söyledin.

* Bisiklet almak için para biriktiriyor.

* Bisiklet almak üzere para biriktiriyor.

* Babam için herkes suçluydu.

* Babama göre herkes suçluydu.

* Ne için bizi terk ettin.

* Ne diye bizi terk ettin.

Yorumlar (0)