Soru İlgeci 'mı, mi, mu, mü'nün Yazılışı, mı, mi, mu, mü'nün Yazılışı, mı yazılışı, mi yazılışı, mu yazılışı, mü yazılışı

Soru İlgeci 'mı, mi, mu, mü'nün Yazılışı, mı, mi, mu, mü'nün Yazılışı, mı yazılışı, mi yazılışı, mu yazılışı, mü yazılışı

Konumuz: Soru İlgeci 'mı, mi, mu, mü'nün Yazılışı, mı, mi, mu, mü'nün Yazılışı, mı yazılışı, mi yazılışı, mu yazılışı, mü yazılışı.

Bu ilgeç ayrı yazılır ve kendisinden önceki sözcüğün son ünlüsüne bağlı olarak ünlü uyum­larına uyar.

Soru İlgeci 'mı, mi, mu, mü'nün Yazılışı, mı, mi, mu, mü'nün Yazılışı, mı yazılışı, mi yazılışı, mu yazılışı, mü yazılışı

Örnekler:

Kaldı mı? Sen de mi geldin? Olur mu? İnsanlık öldü mü?


 
Soru ekinden sonra gelen ekler, bu eke bitişik olarak yazılır.

Örnekler:
Verecek misin? Okuyor muyuz? Çocuk muyum? Gelecek miydi? Güler misin, ağlar mısın?

Bu ilgeç sorudan başka görevlerde kullanıldığında da ayrı yazılır.

Örnekler:


Güzel mi güzel! Yağmur yağdı mı dışarı çıkamayız.UYARI:

Vazgeçmek birleşik eylemi, mi soru ekiyle birlikte kullanıldığında iki ayrı biçimde yazılabilir. Farkı vurgudur.

Örnek:


Vaz mı geçtin? Vazgeçtin mi?

BİLGİ: Gerçekte "mi" bir ek değil, ilgeçtir.

Yazım Kuralları


Yazım kurallarından öncelikle ayrı ve bitişik yazılan sözcüklere bakacağız

Bitişik yazılan sözcükler :   birçok,  birkaç,   biraz,  hiçbir , herhangi

Ayrı yazılan sözcükler: pek çok, pek az, her, gün, her an, her bir, her zaman, bir gün, bir ara, bir an, hiç kimse.

  • “şey” sözçüğü kendisinden önceki sözcükten daima ayrı yazılır.

her şey, bir şey, hiçbir şey, herhangi bir şey


‘’birtakım’’→ bazı anlamına gelirse bitişik,

‘’bir takım’’→  sayı anlamına gelirse ayrı yazılır.

Birtakım sorunlar yaşadık onunla. (Bazı anlamı var.)Bu mağazadan bir takım elbise aldım. (Sayı anlamı var.)


‘’bire bir’’→  karşılıklı anlamına gelirse ayrı,

‘’birebir →  iyi, etkili, aynı anlamına gelirse bitişik yazılır.

Bu konuda onunla bire bir görüşeceğim. ( karşılıklı anlamı var. )Bir ilaç, hastalığıma birebir geldi.  (  iyi,etkili anlamı var.)


“de” ‘nin Yazımı

Türkçede iki ’’de’’ vardır .

1.Ek olan ‘-de’’: Sözcüğe bitişik yazılan -de eki cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulur. Benzeşme varsa benzeşmeye uğrar.

2.Bağlaç olan ‘’de’’: Sözcükten ayrı yazılır. “de” eki cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında bozulma olmaz fakat biraz daralır benzeşmeye uğramaz.

Televizyonlar bugünlerde bu habere de sıkça yer veriyor.


‘’ki’’ nin Yazımı

Türkçe’mizde üç tane ‘’ki’’ vardır.

1.Sıfat yapan ‘’-ki’’: Bitişik yazılır. İsmi nitelediği veya belirtiği için sıfattır.

2.ilgi zamiri olan ‘’ki’’: Bitişik yazılır. İsmin yerini tuttuğu için zamirdir.

3. Bağlaç olan ‘’-ki’’: Ayrı yazılır.Cümleleri, sözcükleri veya söz gruplarını birbirine bağladığı için bağlaçtır.

Cümlede geçen ki’nin bitişik veya ayrı yazılacağını ki’den sonra -ler eki getirerek bulabiliriz.

Duydum ki unutmuşsun gözlerimin renginiDuydum kiler → sözcüğe uymadığı için ayrı ve doğru yazılmıştır.

Bizimki bugün sınavdan yine zayıf almış.

Bizimkiler→ sözcüğe uyduğu için bitişik ve doğru yazılmıştır.


“mi” ‘nin Yazımı

“mi” soru edatı (ilgeç) sözcükten daima ayrı yazılır. -mi eki cümleye soru pekiştirme ve zaman anlamı katar.Hepsinde de -mi eki ayrı yazılır.

Sen de bizimle gelecek misin? (soru)Güzel mi güzel araba almış. ( pekiştirme)Aslı eve geldi mi beni arasın. (zaman)

Niye bizimle gel miyor? →  yanlış (Çünkü bu ‘’mi’’daralmaya uğramış olumsuz eki -me’ dir.)


“ler” eki:

“-ler” eki özel isimden kesme işaretiyle ayrılmaz. Türkçede Yazım Kurallarına göre özel isime getirilen “-ler” ekinden sonra gelen ek de kesme işaretiyle ayrılmaz.

Bugün Ali’lere gideceğiz.Aliler’e →  Alilere


mi nin yazımı konu anlatımı, mi nin yazımı, mi nin yazımı test, mi nin yazımı 4. sınıf mi ekinin görevleri, mi nin kullanıldığı yerler, 10 tane mi eki ile ilgili cümleler, mi ekinin cümleye kattığı anlamlar

Yorumlar (3)
Ayşe sipahi 4 yıl önce
Çooook beğendin teşekürler
TDH 4 yıl önce
Saygı ve sevgiler sunarız.
Kayacan 4 yıl önce
Ben deee. Harika.
-4°
açık